Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Ενημερώθηκαν για πολεοδομικά θέματα οι κάτοικοι του Κωτσέλα


Τα θέματα που αφορούν τις Πολεοδομικές Ενότητες Καθολικών Καλογραιών, Αγ. Σπυρίδωνα και Κωτσέλα, συζήτησε σήμερα αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού και Εξωραίστικου Συλλόγου Κωτσέλα «O Άγιος Σπυρίδων» που συναντήθηκε με τον Νομάρχη Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο, παρουσία της Αντινομάρχη Χωροταξίας Μερόπης Υδραίου και του Διευθυντή Χωροταξίας της Νομαρχίας Ανδρέα Πανδή.

Ειδικότερα, ενημερώθηκαν για τις ενέργειες της Νομαρχίας στον χειρισμό των τριών Πολεοδομικών Ενοτήτων, με στόχο το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και να πάνε για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Για την Πολεοδομική Ενότητα Καθολικών Καλογραιών


Το εναπομένoν τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας Καθολικών Καλογραιών μέχρι και τον εξωτερικό δακτύλιο της πόλης, το οποίο δεν είχε ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και εντάχθηκε με την έγκριση της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τον Ιούνιο του 2008, πρόκειται να πολεοδομηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ήδη έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την εκπόνηση της απαιτούμενης συμπληρωματικής Πολεοδομικής Μελέτης, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της επιλογής αναδόχου μελετητή.

Για την Πολεοδομική Ενότητα Αγίου Σπυρίδωνα


Την ερχόμενη εβδομάδα θα δοθεί στο μελετητικό γραφείο που έχει αναλάβει την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης, εντολή για την συμπλήρωσή της (διευθέτηση επί ενστάσεων) σύμφωνα με την σχετική απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Χωροταξίας του Νομού. Στη συνέχεια, με την παράδοσή της η Διεύθυνση Χωροταξίας θα την αποστείλει στο Δήμο Κερκυραίων για την τελική ανάρτηση και την λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η εκπόνηση της απαιτούμενης γεωλογικής μελέτης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος Μαρτίου, ώστε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο φάκελος να είναι πλήρης για την αποστολή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στη συνέχεια την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.


Για την Πολεοδομική Ενότητα Κωτσέλα


Η μελέτη της Πολεοδομικής Ενότητας Κωτσέλα έχει ολοκληρωθεί και έχουν γίνει από την Διεύθυνση Χωροταξίας όλες οι απαραίτητες ενέργειες έως και την αποστολή της για ανάρτηση και υποβολή ενστάσεων στο Δήμο Κερκυραίων. Η αποστολή στο Δήμο Κερκυραίων έχει γίνει από τον Ιούνιο του 2009 από τον οποίο και αναμένεται ο φάκελος να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας προκειμένου να λάβει απόφαση το Συμβούλιο Χωροταξίας του Νομού ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποστολή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι και στην συγκεκριμένη περίπτωση εκπονείται η απαραίτητη για την πληρότητα του φακέλου, γεωλογική μελέτη.

Τέλος η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της μελέτης της Τάφρου Κωτσέλα που εκπονήθηκε από την Νομαρχία και απεστάλη στο Δήμο Κερκυραίων για τις δικές του ενέργειες ως καθ’ ύλην αρμόδιου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: