Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Α. Γκερέκου: Στο 14,3% των συνολικών επενδύσεων οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού


Η υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Aντζελα Γκερέκου μίλησε σε διεθνές επιχειρηματικό συνέδριο που διοργάνωσε η εφημερίδα International Herald Tribune, με τίτλο "Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι". Στο συνέδριο, που πραγματοποιείται χθες και σήμερα στην Αθήνα, η υφυπουργός μίλησε στην ενότητα για τις αναπτυξιακές προοπτικές στην ενέργεια, τις υποδομές, τεχνολογία, τουρισμό και τους τομείς τροφίμων.
Η κα Γκερέκου σημείωσε ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της εθνικής μας Οικονομίας και ότι έχει την πεποίθηση πως ο τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεξόδους μας από την οικονομική κρίση. Ακόμη, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για την νέα τουριστική ταυτότητα της χώρας και τους στόχους που έχουν τεθεί.

"Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, είναι λογικό να αναζητούμε τρόπους και δρόμους για να επιτύχουμε την ανάκαμψη. Το ζητούμενο τη δεδομένη στιγμή, είναι να κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για να βγούμε από τη δύσκολη θέση", επεσήμανε η κα Γκερέκου. "Κανείς δε διαφωνεί ότι τα πρόσφατα μέτρα ήταν δύσκολα και σκληρά – αλλά φαντάζομαι πως κανείς δεν διαφωνεί επίσης, ότι ήταν αναγκαία. Θα μου επιτρέψτε όμως να πω, ότι κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να παγιδεύσουμε την οπτική μας στον σύντομο ορίζοντα του `εδώ-και-τώρα`. Η μείωση του ελλείμματος, δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτευχθεί, μέσα από τη θυσία όλων των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας. Και υπάρχουν συγκεκριμένες αναπτυξιακές προοπτικές, τις οποίες – ακόμη και αυτή τη δύσκολη στιγμή με τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε – οφείλουμε να τις στηρίξουμε, να τις προστατεύσουμε και να τις ενισχύσουμε. Γιατί αυτές αποτελούν το `δρόμο` μας προς την ανάκαμψη. Και αναμφισβήτητα μία από αυτές τις αναπτυξιακές προοπτικές, είναι και ο τουρισμός".

Η κα Γκερέκου είπε ότι για το 2009, τα έσοδα από τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, κυμάνθηκαν στο 14,3% των συνολικών επενδύσεων. "Και η μεγάλη συμβολή του τουρισμού, είναι στο ότι δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, όχι μόνο για την παροχή των τουριστικών υπηρεσιών αλλά και για αυτή την ίδια την υλοποίηση των τουριστικών επενδύσεων. Ίσως καμία άλλη οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό, με τον πολυδιάστατο αναπτυξιακό τρόπο που μπορεί να το κάνει ο Τουρισμός. Αρκεί να αναφέρουμε ότι η απασχόληση στο κλάδο του τουρισμού, εκτιμάται ότι ανέρχεται στις 894.000 θέσεις εργασίας για το 2009, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελεί και το 19,6% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. Όμως το μέγεθος της συνεισφοράς του τουρισμού στην απασχόληση, γίνεται περισσότερο κατανοητό, αν συνυπολογίσουμε ότι κάθε θέση απασχόλησης στο Τουρισμό, δημιουργεί 2,6 έως και 3 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία. Εκ των πραγμάτων επομένως, δεν μιλάμε για μια δευτερεύουσας σημασίας οικονομική δραστηριότητα αλλά για έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της εθνικής μας Οικονομίας.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, έχω την πεποίθηση ότι ο τουρισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεξόδους μας από την οικονομική κρίση. Και για το λόγο αυτό, έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις, για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο στον τουρισμό.

Οι προτεραιότητές μας για τη νέα τουριστική ταυτότητα της χώρας, βασίζονται στην κεντρική κυβερνητική επιλογή της Πράσινης Ανάπτυξης. Ανάμεσα στις προτεραιότητές μας αυτές, περιλαμβάνεται η θέσπιση κινήτρων για επενδύσεις στον "πράσινο τουρισμό" - και συγκεκριμένα, κίνητρα για τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τη βιολογική διαχείριση των αποβλήτων, την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον, οικολογικών τουριστικών εγκαταστάσεων, κλπ. Πέρα από αυτά όμως, στοχεύουμε και στη διευκόλυνση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, με τη θέσπιση ενός νέου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενός Διοικητικού Τουριστικού Πρωτοκόλλου επικεντρωμένου στον πελάτη. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε, ότι στον πυρήνα όλου αυτού του σχεδιασμού μας, βρίσκεται η επίτευξη αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα αλλά και οι συνέργειες με τα πεδία του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Σκοπός μας δεν είναι η εξάντληση όλων των αναπτυξιακών αποθεμάτων του ελληνικού τουρισμού, για την επίτευξη ενός πρόσκαιρου οφέλους. Αντιθέτως, στοχεύουμε στην καθιέρωση πολιτικών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για τον Τουρισμό της χώρας μας. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, έχουμε θέσει δύο δύσκολους αλλά όχι ακατόρθωτους στόχους: Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσα από την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την αποφόρτιση των κορεσμένων περιοχών, μέσα από τη διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος και την παράλληλη ποιοτική του αναβάθμιση. Αυτά κατά τη γνώμη μου, είναι και τα δύο `κλειδιά` για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Τουρισμού.

Έχουμε σκοπό να αξιοποιήσουμε όλους τους προβλεπόμενους κοινοτικούς πόρους, την εθνική αλλά και την ιδιωτική συμμετοχή, για τη δημιουργία τουριστικών υποδομών σε ολόκληρη την περιφέρεια. Η βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων και η αναβάθμιση των ευρύτερων υποδομών σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές παραμέτρους, είναι κάποιες ενδεικτικές κατευθύνσεις, που θα έχει το αναμορφωμένο επενδυτικό μας πρόγραμμα για τον Τουρισμό μέχρι το 2013. Ταυτόχρονα, θα επιδιώξουμε την αύξηση της απορροφητικότητας μέσα από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Μέχρι τις 31.12.2009, στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάχθηκαν τουριστικές επενδύσεις που έφθασαν περίπου στα 70 εκατομμυρίων Ευρώ. Από πλευράς μας, έχουμε στόχο να πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα αυτό, μέσα από την εξάλειψη των «αγκυλώσεων» που εντοπίστηκαν, δεδομένων των χαμηλών επιδόσεων που είχε να επιδείξει η προηγούμενη Κυβέρνηση. Κρίσιμο στοίχημα όμως είναι, η επιτάχυνση των διαδικασιών με κάθε τρόπο.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για την περίοδο 2007-2013, έχει ήδη προγραμματιστεί να φθάσει στα 106 εκατ. ευρώ. Μέσω του ΕΣΠΑ, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε όχι μόνο τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και τις υποδομές ευρύτερου ανταποδοτικού χαρακτήρα για ολόκληρη την κοινωνική και οικονομική δομή της χώρας. Παράλληλα, τα έργα διοικητικής μεταρρύθμισης, ψηφιακής σύγκλισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί σχετικά με τον Τουρισμό, φθάνουν περίπου στα 250 εκατομμύρια Ευρώ.

Όμως οι στόχοι αυτοί, δεν είναι –και δεν μπορεί να είναι φυσικά- άσχετοι ή ξεκομμένοι, από τους κεντρικούς στόχους της χώρας. Είμαστε υποχρεωμένοι να μειώσουμε το έλλειμμα, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πολλούς από τους επιμέρους στόχους που σας περιέγραψα μόλις προηγουμένως. Τα μέτρα είναι επώδυνα για όλους αλλά για πρώτη φορά με το νέο Φορολογικό, θα υπάρξει μια δίκαιη κατανομή των φόρων. Η μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% του Α.Ε.Π έως το 2012 και η σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, είναι στόχοι εφικτοί και μπορούμε να τους καταφέρουμε. Για την ακρίβεια, η μόνη μας επιλογή, είναι να τους καταφέρουμε.

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά πιεστικό περιβάλλον, η ανάπτυξη του τουρισμού, δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων αλλά όλων μας. Κι αυτό γιατί, εκτός των υπολοίπων, ο τουρισμός είναι ένα στοιχείο συνυφασμένο και με την κεντρική ταυτότητα της χώρας μας. Η πορεία του, εξαρτάται από τη συμβολή όλων μας αλλά και του καθενός από εμάς ξεχωριστά.

Η κρίση, παρΆόλα τα δεινά της, είναι για εμάς και η ευκαιρία για ριζική αλλαγή και αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων μας. Έχω τη βεβαιότητα ότι η Ελληνική Οικονομία, θα ανακάμψει πολύ συντομότερα από το αναμενόμενο και θα αποκτήσει νέα αναπτυξιακή δυναμική. Και έχω επίσης τη βεβαιότητα, ότι ο ελληνικός τουρισμός, μπορεί να παίξει το ρόλο του `οδηγού σε αυτή τη νέα αναπτυξιακή πορεία".

Δεν υπάρχουν σχόλια: