Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Σύλλογος Περιβάλλοντος:Αρχή του τέλους στους εντός πόλης ψεκασμούς

Σε 2 διαδοχικές συναντήσεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας και οικολογικών οργανώσεων με την αρμόδια αντιδήμαρχο του Δήμου Κερκυραίων κ. Τόμπρου συζητήθηκε διεξοδικά η αντιμετώπιση της «μελούρας» στις αστικές δενδροστοιχίες της πόλης, που ως πρότινος καταπολεμείτο με ψεκασμούς.
Η «μελούρα» είναι κολλώδες έκκριμα («μελίττωμα») εντόμων της κατηγορίας μελίγκρα. Ειδικά στη Κέρκυρα, δειγματοληπτικές μελέτες εντοπίζουν το είδος «αφίδα» (Myzus persicae) σε φλαμουριές και φτελιές. Η αντιμετώπιση της μελίγκρας, που δεν καταστρέφει τα δέντρα, ενδείκνυται για τη προστασίας της δημόσιας ασφάλειας στο αστικό περιβάλλον.
Η πρόταση που κατατέθηκε από το Σύλλογο Περιβάλλοντος, απολύτως υποστηρίχτηκε από τις παριστάμενες και εκπροσωπούμενες οικολογικές οργανώσεις, και τελικώς υιοθετείται από το Δήμο Κερκυραίων, συνοψίζεται ως εξής:
[1] Η ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2009/128/ΕΚ, άρθρο 12) απαγορεύει ή περιορίζει στο ελάχιστο τη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε αστικές περιοχές. Δίδεται προτεραιότητα στην «εφαρμογή μέτρων βιολογικού ελέγχου». Δευτερευόντως μόνο είναι ανεκτή «η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου».
[2] Ιδεώδες «μέτρο βιολογικού ελέγχου» θεωρείται η ελεγχόμενη εξαπόλυση στα δέντρα ωφέλιμων εντόμων που τρέφονται από τις αφίδες και τις περιορίζουν χωρίς ευρύτερες συνέπειες ή κίνδυνο για τον άνθρωπο. Η λύση αυτή είναι οικονομικότερη του ψεκασμού.
[3] Εάν και μόνον εάν αποδειχτεί αναποτελεσματικός ο βιολογικός έλεγχος κατά τα παραπάνω, είναι ανεκτό να εφαρμοστεί καταπολέμηση με μη τοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (άλατα καλίου), με λήψη ειδικών μέτρων και παρουσία ειδικευμένου εκπροσώπου του Συλλόγου.
Κατόπιν αυτού ο Σύλλογος Περιβάλλοντος χαιρετίζει την ανάληψη από το Δήμο Κερκυραίων της υποχρέωσης περιορισμού της «μελούρας» κατά απόλυτη προτεραιότητα με λήψη «μέτρων βιολογικού ελέγχου», στα οποία ο Σύλλογος θα συμβάλει ενεργά.
Ασφαλώς η μάχη κατά των ψεκασμών δεν τελειώνει εδώ: η ανώμαλη κατάσταση «διοικητικής κατοχής» του θαλάσσιου μετώπου της πόλης από τον ΟΛΚΕ συνεπάγεται αδυναμία άμεσης επέκτασης των βιολογικών μέτρων στις δενδροστοιχίες της Σπηληάς.
Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος εντείνει τη δραστηριότητά του ώστε η δέσμευση του Δήμου Κερκυραίων να γίνει πράξη αλλά και αρχή του τέλους των εντός και εκτός «τειχών», και πάσης φύσεως ψεκασμών, με τους ποικίλους κινδύνους που αυτοί συνεπάγονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: