Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ


Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκδηλώσεων που έγιναν στην Κέρκυρα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κέντρου UNESCO Ιονίου Γ. Σκλαβούνος.

Πρόκειται για την Έκκληση της Κέρκυρας, για την προστασία της Αδριατικής και του Ιονίου.

Το κείμενο που κατέθεσε το κέντρο UNESCO και ο Ροταριανός Ομιλος Κέρκυρας, ενεκρίθη από τους συνυπογράφοντες και συνδιοργανωτές φορείς της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης και θα υπηρετηθεί από Ειδική Οργανωτική Γραμματεία, η οποία θα συσταθεί και θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη των ανωτέρω δύο φορέων.

Αναλυτικά τονίζονται τα εξής:

Η ανάγκη άμεσης καθολικής, προσωπικής και συλλογικής ανάληψης ευθύνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πλούτου της Αδριατικής και του Ιονίου είναι επιτακτική.

Οι διαπιστώσεις, οι διακηρύξεις, οι διαμαρτυρίες, ο ηθικολογικός λόγος για την προστασία του περιβάλλοντος, καθίστανται άλλοθι, υπηρετούν μία απαλλαγμένη από Ενοχές κοινωνική Απραξία.

Οι θάλασσες που μας ενώνουν ως λαούς της Αδριατικής και του Ιονίου, αποτελούν κοινό μας ζωτικό πλούτο και καθορίζουν την κοινή μας μοίρα.

Η προστασία, η αειφόρα αξιοποίηση αυτού του κοινού πλούτου στην πράξη, απαιτεί και προϋποθέτει ριζικές ανατροπές στη σχέση μας, ως κοινωνιών και οικονομιών, ως κρατών με τις θάλασσες που μας ενώνουν.

Η μετάβαση στην οικονομία, τον πολιτισμό, τις διεθνείς σχέσεις, το διεθνές δίκαιο που επιτάσσει η προσαρμογή στις αρχές και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτεί και προϋποθέτει, ριζικές αλλαγές, δημιουργικές ανατροπές στην καθημερινή ζωή, την ιεράρχηση των αναγκών και των αξιών, στην οργάνωση της παραγωγής, της κατανάλωσης, της αναψυχής.

Ο πολιτισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως κάθε πολιτισμός, δεν επιβάλλεται με διοικητικά - νομοθετικά μέτρα, υπηρετείται με αυτά.

Η αλαζονεία του ανθρώπου ως είδους, που θεωρεί τον εαυτό του προορισμένο να κυριαρχήσει, να καταδυναστεύσει τη φύση και κάθε άλλο είδος ζωής, εκφράζεται καταστροφικά και στον εντός του είδους πόλεμο όλων εναντίον όλων.

Η επίγνωση της αλήθειας ότι κάθε Υβριστική τάξη ενέχει την Νέμεσή της, μπορεί να μας απελευθερώσει από τη δουλεία και τις επιπτώσεις της υπερβολής και να επαναφέρει τον πολιτισμό μας στη λατρεία του μέτρου και της αρετής, στην αναζήτηση και τη πραγμάτωση του χρήσιμου δια του Ωραίου. Ένας πολιτισμός βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί και προϋποθέτει όχι σοφότερη εκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο, αλλά απαιτεί και προϋποθέτει την εναρμόνιση του ανθρώπου με την φύση. Ο πολιτισμός της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει κοινό παρονομαστή και προσανατολισμό, για μια Ευρώπη και μια Ανθρωπότητα ισηγορίας και ισοπολιτείας λαών, εθνών, θρησκειών και πολιτισμών. Με αυτές τις παραδοχές, η έκκληση της Κέρκυρας απευθύνεται:

Στις επίσημες θρησκείες.

Στις οργανωμένες κοινωνίες των πολιτών των λαών της Αδριατικής και του Ιονίου, τους κοινωνικούς εταίρους, τους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, οικολογικούς φορείς, τους πνευματικούς ανθρώπους.

Στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις Περιφέρειες της Αδριατικής.

Στις Κυβερνήσεις – Κοινοβούλια.

Στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πολιτισμικό πέρασμα από τον ακόρεστο καταναλωτικό, ευδαιμονιστικό, αντικοινωνικό ατομικισμό, σε έναν πολιτισμό εναρμόνισης του ανθρώπου με την φύση και αλληλεγγύης του ανθρώπου με τον άνθρωπο, αποτελεί αναπότρεπτη αναγκαία πολιτισμική αλλαγή. Γι αυτό το πέρασμα, η «Αγάπη και ο Έρωτας Καλού», είναι κινητήρια δύναμη, σκοπός και μέσο στην Παιδεία, το Δίκαιο, την Διακυβέρνηση, τις Διεθνείς Σχέσεις.

Αυτή την αλλαγή σκοπεύει να υπηρετήσει η έκκληση της Κέρκυρας.

Η έκκληση σκοπεύει στην προτροπή, την ενθάρρυνση και τελικά τη δημιουργία πρωτοβουλιών, συνεργασιών, σε επίπεδο Αδριατικής, που θα υπηρετούν στη θεωρία και την πράξη:

Μια παιδεία βιώσιμης ανάπτυξης,

Ένα δίκαιο βιώσιμης ανάπτυξης,

Μία οικονομία βιώσιμης ανάπτυξης,

Μία διακυβέρνηση βιώσιμης ανάπτυξης,

Ένα πολιτισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: