Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

Ολοκληρώθηκαν τα έργα στον κόμβο Μεσσογής


Το έργο του κυκλοφοριακού κόμβου της Μεσογγής που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ο Νομάρχης Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος και ο Αντινομάρχης Κώστας Λέσσης.
Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό έργο που ενισχύει τις συνθήκες ασφάλειας για πεζούς και οχήματα στην περιοχή.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους και ήταν ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Νομαρχίας.
Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κυκλοφορικό κόμβο που κατασκεύασε η Νομαρχία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο χωρίς την χρήση φωτεινών σηματοδοτών, οι δύο άλλοι κυκλοφοριακοί κόμβοι κατασκευάστηκαν στην διασταύρωση Τρίκλινο- Άφρα και στην διασταύρωση Αϊ Γιάννη – Πέλεκα.

Απαντήσεις συναρμόδιων υπουργείων σε Γκερέκου για τα Διαπόντια

Σε συνέχεια της από 10-4-2009 Ερώτησης της Άντζελας Γκερέκου, Βουλευτή Κέρκυρας ΠΑΣΟΚ, σχετικά με λιμενικές και άλλες υποδομές των Διαποντίων Νήσων προς τα αρμόδια Υπουργεία, 4 από τα 5 συνερωτώμενα Υπουργεία απαντούν ως εξής:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο απαντητικό του έγγραφο, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι για την υλοποίηση των έργων «Οδοποιία Μαθρακίου (Λιμάνι-Αρβανίτικα)» και «Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης 200 m3/24h» στο Μαθράκι μέσω της «Συνολικής Επιχορήγησης» στο Γ’ ΚΠΣ παρείχε όλη την απαιτούμενη υποστήριξη τόσο στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΝΑΝΠ), όσο και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για το λόγο αυτό, «το Υπουργείο ΕΝΑΝΠ ανέλαβε την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων».

Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου μέσω του Γ’ ΚΠΣ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, ενώ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εξέφρασε την πρόθεση να υλοποιήσει η ίδια το έργο αυτό στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, απορροφώντας πόρους «από άλλες δράσεις των 3 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Επίσης, το Υπουργείο στο απαντητικό του έγγραφο δηλώνει ότι μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων έχει συμβασιοποιηθεί το Λιμάνι των Οθωνών, προϋπολογισμού 3,25 εκ. €.

Από τη μεριά του, το Υπουργείο ΕΝΑΝΠ αποφεύγει εμφανώς να δώσει άμεσες λύσεις στους κατοίκους, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των προσχώσεων στα λιμάνια Άμμος Οθωνών και του Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας, ενώ παραπέμπει στο μέλλον, σημειώνοντας ότι «Στους Οθωνούς υφίσταται ο υπό κατασκευή λιμένας «Αυλάκια Οθωνών», ο οποίος με την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει το βασικό λιμένα εξυπηρέτησης συγκοινωνιών της νήσου».

Όσον αφορά στο υφιστάμενο πρόβλημα των επιχωματώσεων στα λιμάνια, το Υπουργείο στο απαντητικό του έγγραφο αναφέρει ότι: «Η ως άνω Λιμενική Αρχή έχει ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα καθαρισμού στους προαναφερόμενους λιμένες (ήτοι ο λιμένας Αστρακερής και Αγ. Στεφάνου Αυλιωτών) από τις προσχώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των δρομολογίων. Πέραν τούτου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας γνωστοποίησε την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών εκβάθυνσης στο λιμένα Οθωνών και ότι επίκειται η δημοπράτηση του καθαρισμού του Αλιευτικού Καταφυγίου Αστρακερής από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Κέρκυρας». Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα λεγόμενα του Υπουργείου έρχονται σε ΑΝΤΙΦΑΣΗ με όσα αναγράφονται στο απαντητικό έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, η οποία, σε απάντηση της από 21/4/2009 επιστολής της κας. Γκερέκου σχετικά με τα συγκοινωνιακά προβλήματα των Διαποντίων Νήσων, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των Διαποντίων Νήσων με την Κέρκυρα που καθίσταται δυσχερής εξαιτίας της προσάμμωσης των μικρών λιμανιών, η Νομαρχία, χωρίς να είναι στην αρμοδιότητά της, συμβάλλει κάθε χρόνο στην εκβάθυνση και αποκατάσταση της λειτουργίας των λιμανιών. Συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε ο καθαρισμός του λιμανιού του Αγίου Στεφάνου, που εξυπηρετεί όλα τα Διαπόντια νησιά, πλην όμως οι σχετικές δημοπρασίες κατέστησαν άγονες λόγω έλλειψης εργολαβικού ενδιαφέροντος». Επιπλέον, καμία περαιτέρω αναφορά δε γίνεται για τυχόν έργα στο λιμάνι της Αστρακερής και το λιμάνι Άμμος Οθωνών, παρά τις αναφορές του Υπουργείου ΕΝΑΝΠ.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Στα Διαπόντια νησιά, κατά τα τελευταία 5 χρόνια, με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, έχουν ολοκληρωθεί τα κάτωθι έργα: Καινούριο, σύγχρονο Περιφερειακό Ιατρείο στους Οθωνούς, επέκταση και εκσυγχρονισμός Περιφερειακού Ιατρείου Μαθρακίου, εκσυγχρονισμός Περιφερειακού Ιατρείου Ερείκουσας και προμήθεια συστημάτων τηλεϊατρικής», χωρίς ωστόσο να απαντά στο Ερώτημα κατά πόσο εκτιμά ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι σε θέση να καλύψουν τις διαρκείς ανάγκες μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών.

Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του εγγράφου του, δηλώνει αναρμόδιο να απαντήσει.

Αξίζει, ωστόσο να επισημανθεί, ότι κανένα συνερωτώμενο Υπουργείο δε δίνει σαφείς απαντήσεις για τους λόγους κατά τους οποίους τα έργα «Οδοποιία Μαθρακίου (Λιμάνι-Αρβανίτικα)» και «Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης 200 m3/24h» δεν ολοκληρώθηκαν μέσω Γ’ ΚΠΣ, έστω και εάν ο τότε Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αριστοτέλης Παυλίδης, τα κατέτασσε στην Α’ φάση υλοποίησης στη «Συνολική Επιχορήγηση», δίνοντας υποσχέσεις για την «ταχύτερη δυνατή» ολοκλήρωση.

«Η στάση του ΥΠΕΝΑΝΠ είναι άλλη μία τρανή απόδειξη του επιζήμιου και επικίνδυνου τελικά για την ανάπτυξη του Νομού μας αποκλεισμού της Κέρκυρας από τη χωρική αρμοδιότητα του ΥΠΕΝΑΝΠ. Ας σημειωθεί ότι στο Αιγαίο, προκηρύσσονται από το εν λόγω Υπουργείο διαγωνισμοί για μονάδες αφαλάτωσης σε 13 νησιά, την ίδια στιγμή που για την Κέρκυρα, τα έργα αυτά υλοποιούνται μεμονωμένα από τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία, εάν και όποτε υπάρξει κεντρικός, συντονισμένος σχεδιασμός, με τα προφανή καταστροφικά αποτελέσματα…», δήλωσε η κα. Γκερέκου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των απαντητικών εγγράφων των συνερωτώμενων Υπουργείων.

«Η επικρατούσα κατάσταση για τα έργα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του Νομού μας είναι πραγματικά ανεκδιήγητη. Η Κυβέρνηση του κ. Καραμανλή, Κυβέρνηση των υποσχέσεων και των κενών διαβεβαιώσεων έχει εκτεθεί πια, δίχως άλλο. Βλέπουμε τα έργα να περνούν από το ένα Πλαίσιο Στήριξης στο άλλο, χωρίς καμία επίσημη δικαιολογία, χωρίς να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη. Ωστόσο, τα νέα Ευρωπαϊκά κονδύλια δεσμεύονται σε παλαιότερα ανεκπλήρωτα έργα, στερώντας από τον τόπο την ευκαιρία ανάπτυξης μέσω νέων αναπτυξιακών έργων και μελετών! Και φυσικά, η τύχη αυτών των ζωτικής σημασίας έργων, αγνοείται, με αποτέλεσμα τα μικρά νησιά μας και οι κάτοικοί τους να παραμένουν στο έλεος των εξαγγελιών… Επιτέλους, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Νομού μας!», κατέληξε η κα. Γκερέκου, δηλώνοντας την πρόθεσή της να συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που σα στόχο θα έχουν την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τελικά της ανάπτυξης των Διαποντίων Νήσων.

Παπαθανασίου-Μπακογιάννη στην Κέρκυρα την ΤετάρτηΤην Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο θα γίνει η κεντρική εκδήλωση της Ν.Δ. με ομιλητή τον Υπουργό Οικονομίας Γιάννη Παπαθανασίου.
Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης Ν.Δένδιας, την ίδια μέρα θα βρεθεί στην Κέρκυρα και η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο των υπ.εξ. του ΟΑΣΕ που θα γίνει στο νησί 27-28 Ιουνίου.

Εγκαίνια στο εκλογικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ σε Αλεπού-ΚανάλιαEγκαινιάστηκε την Παρασκευή το εκλογικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ της Τ.Ο. Αλεπούς Καναλίων του Δ. Κερκυραίων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν τα μέλη της Ν.Ε. Κέρκυρας, Γραμματείς και μέλη Σ.Ε. των Δημοτικών οργανώσεων,μέλη της Π.Ε ΠΑΣΟΚ, ο Δήμαρχος Κερκυραίων Σωτήρης Μικάλεφ, ο Δήμαρχος Εσπερίων Αλέκος Αυλωνίτης, Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, πρώην Νομάρχες του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και ιστορικό στέλεχος του κόμματος Σπύρος Ράλλης, το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Γιώργος Καλούδης και μεγάλος αριθμός πολιτών από όλες τις περιοχές της Κέρκυρας.
Στην ομιλία του ο Γραμματέας της Τ.Ο. Αλεπούς Καναλίων, Ανδρέας Σκούπουρας, τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής:
"Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
Πανέτοιμο για μια μεγάλη νίκη μετά από πολλά χρόνια.
Νίκη που θα σηματοδοτήσει εξελίξεις για την Ευρώπη για την Πατρίδα μας.
Η Ευρώπη πλήττεται από μια πρωτοφανή πολιτική κρίση που τράνταξε συθέμελα τις δομές και το οικονομικό της μοντέλο.
Ο άκρατος φιλελευθερισμός που από την Αμερική πέρασε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ως οικονομικό μοντέλο ΑΠΕΤΥΧΕ.
Το πρώτο θύμα είναι η μητρόπολή του καπιταλισμού, η ίδια η Αμερική,
η οποία όπως όλοι ξέρουμε κινείτε πλέον σε κεντροαριστερή κατεύθυνση.
Στην άλλη πλευρά του ατλαντικού, στην Ευρώπη, υπερίσχυσαν τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεις που σε συντριπτικό ποσοστό ήταν συντηρητικές.
Απέτυχαν
Σήμερα 22 από τα 27 κράτη της Ευρώπης έχουν δεξιές κυβερνήσεις.
Στην πολιτική δεν υπάρχει τέλος, υπάρχει νέα αρχή,
Η οποία θα ξεκινήσει από τις εκλογές της 7ης Ιουνίου όταν οι λαοί της Ευρώπης θα δώσουν ισχυρές πλειοψηφίες σε κεντροαριστερά κόμματα".

Ο Σύνδεσμος Καθαριότητας για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

"Η απόφαση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου, να προβεί σε έναν ακόμα αποκλεισμό του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων σ’ αυτήν τη χρονική στιγμή, αποτελεί ένα σοβαρό κτύπημα για την δοκιμαζόμενη κερκυραϊκή οικονομία", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Καθαριότητας.

"Πλήττει σοβαρά την εικόνα του νησιού μας και ιδίως της πόλης της Κέρκυρας, σε ένα χρονικό διάστημα που εντείνονται οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης τουριστικής κρίσης και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, που κτυπάει την πόρτα μας.

Θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία των κερκυραίων πολιτών και των επισκεπτών του νησιού μας, σε μια περίοδο επιφυλακτικότητας και ανησυχίας, από την εξάπλωση της νέας γρίπης .

Εμποδίζει για πολλοστή φορά την προσπάθεια του Συνδέσμου να υλοποιήσει τις λύσεις που έχουν δρομολογηθεί στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, παρεμβάσεις που θα είχαν ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο αν δεν γινόταν υπό το κράτος συνεχών αποκλεισμών και καταλήψεων.

Κατανοούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής, όμως αυτά δε μπορεί να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Σύνδεσμος μέχρι σήμερα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των κατοίκων. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σχεδιάσει σειρά παρεμβάσεων και αντισταθμιστικών μέτρων για την ωφέλεια της περιοχής και των κατοίκων της. Τα μέτρα αυτά θα τα εντάξουμε στην προκήρυξη του έργου"
καταλήγει η απόφαση του Συνδέσμου.

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΒΟΛΙΔΑ ΜΕΣΗΣ!


Ιστορική μέρα για το κερκυραικό ποδόσφαιρο η 30η Μαίου καθώς η Βολίδα Μέσης αναδείχθηκε κυπελλούχος ερασιτεχνών Ελλάδας!
Στο συγκλονιστικό τελικό του Σαββάτου κέρδισε στο Μεσσολόγι τον Ασπρόπυργο με 4-3 και σήκωσε το τρόπαιο!
Οι Σκόρερ του Τελικού: 1' Σπύρος Σπίνουλας ,44'- 48'Πετρόγιαννης, 88' Θαν.Σπίνουλας(πεν).
ΒΟΛΙΔΑ: Αβραμιώτης, Νικολόπουλος (69’ Μεσημέρης), Σκολαρίκης Κ., Σκολαρίκης Γ., Δούσης, Σπίνουλας Στ., Πετρόγιαννης, Mαθιουδάκης (53’ Ευθυμίου), Μπολάνο (78’ Σκολαρίκης Π.), Σπίνουλας Σπ., Πελάης.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Μαρουλής, Παππάς (39’ Μυλωνάς), Κούλε, Καραπαναγιώτης (87’ Προβίδας), Κριαράς, Μποταίτης, Καλογρίδης (40’ Ξύδης), Δημάκης, Φώσκολος, Σαββίδης, Νταλαμπέκης

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Αισιοδοξία στη Ν.Δ. για τις Ευρωεκλογές-Στην Κέρκυρα η Νατάσα Ράγιου


Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο θα γίνει η κεντρική εκδήλωση της Ν.Δ. με ομιλητή τον Υπουργό Οικονομίας Γιάννη Παπαθανασίου. Στο μεταξύ,χθες κλιμάκιο της Ν.Δ. επισκέφθηκε το Δήμο Αχιλλείων και τη Δευτέρα θα επισκεφθεί τους Δήμους Παρελίων και Παλαιοκαστριτών.
Σήμερα, βρέθηκε στην Κέρκυρα η βουλευτής και συντονίστρια της Ν.Δ. για το νομό Νατάσα Ράγιου. σε συνέντευξη που παραχώρησε, πλαισιώμενη από τον εκπρόσωπο επικοινωνίας Στεφ. Γκίκα και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Γ. Λέκκα, σημείωσε μεταξύ άλλων απο τις επαφές της με τους πολίτες καταγράφηκαν και διαπιστώθηκαν προβλήματα “για να τα μεταφέρουμε και να παλέψουμε για αυτά”.
Τόνισε ότι η Κέρκυρα έχει ανάγκη στήριξης στον αγροτικό και τουριστικό τομέα, ενώ χαρακτήρισε θετικά τα ως τώρα μηνύματα για τη Ν.Δ. ενόψει ευρωεκλογών.
“ Ο κόσμος πιστεύει και θέλει να στηρίξει τη Ν.Δ. γιατι βλέπει οτι παρά τα λάθη και τις παραλείψεις είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να κρατήσει γερά το τιμόνι της χώρας μπροστά στην οικονομική κρίση”.
Αναφερόμενη στο debate των πολιτικών αρχηγών, σημείωσε ότι, “αποτυπώθηκε η υπεροχή Καραμανλή σε σοβαρότητα-υπευθυνότητα”.

Συνέντευξη και ομιλία Γ. Μπανιά


Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιγει απόψε την αυλαία των κεντρικών προεκλογικών συγκεντρώσεων των κομμάτων στην Κέρκυρα, ενόψει των ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου, με την ομιλία του βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Μπανιά.
Το πρωί ο κ. Μπανιάς έδωσε συνέντευξη τύπου, όπου μεταξύ άλλων υποστήριξε πως “τα προβλήματα στη χώρα μας δεν προέρχονται ουσιαστικά από την “επονομαζόμενη κρίση”, αλλά από τις πολιτικές των δύο μεγάλων κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια την Ελλάδα.
Παρακολουθούμε ένα ταραγμένο τοπίο και ένα ανούσιο έργο του δικομματισμού με διακηρύξεις και υποσχέσεις των δύο μεγάλων κομμάτων”
, τόνισε χαρακτηριστικά.

Τη Δευτέρα η κεντρική εκδήλωση του ΚΚΕ για τις Ευρωεκλογές

•Την κεντρική πολιτική συγκέντρωση του πραγματοποιεί το ΚΚΕ στην πάνω πλατεία την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ με ομιλητή τον Γ. Τούσσα μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιο ευρωβουλευτή.
Σήμερα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ν.Ε. Κέρκυρας του κόμματος, γίνεται λόγος για “οργή και αγανάκτηση που αισθάνονται χιλιάδες συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν βαρύ χαράτσι ώστε να πάρουν το πενιχρό επίδομα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων”, ενώ καταγγέλονται τα φανερά και κρυφά κέντρα που προσπαθούν να διοχετεύσουν την δίκαιη οργή των πολιτών για την αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και των κομμάτων”,με αφορμή “τον εντοπισμό στελέχους της ΝΔ να μοιράζει ψηφοδέλτια του κόμματος «κυνηγών».

Εργα οδοποίας στον Κάβο


Το κεντρικό δρόμο του τουριστικού οικισμού του Κάβου ασφαλτοστρώνει αυτές τις μέρες η Νομαρχία.
Σήμερα, ο Νομάρχης Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος και ο Αντινομάρχης Κώστας Λέσσης επιθεώρησαν τα εκτελούμενα έργα, είδαν από κοντά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εκτέλεση του έργου και αντάλλαξαν σκέψεις με κατοίκους και επαγγελματίες τις περιοχής για το αναπτυξιακό μέλλον του τόπου τους.
Τα εκτελούμενα έργα οδοποιίας είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Νομαρχίας και εκτελούνται με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους (Κ.Α.Π).

Στα έργα του Δημοτικού Σχολείου Ριγγλάδων ο Νομάρχης


Το υποκατασκευήν κτιριακό συγκρότημα του δευτέρου δημοτικού σχολείου Λευκίμμης στους Ριγγλάδες επισκέφτηκε σήμερα ο Νομάρχης Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντινομάρχη Κώστα Λέσση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ. με προϋπολογισμό 1.275.000 ευρώ και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου.

Το νέο σχολικό κτήριο προβλέπεται να έχει έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, νέους σύγχρονους χώρους υγιεινής και άλλα.

Συλλαλητήριο σήμερα στη Λευκίμμη-Εξώδικο από το Σύλλογο Κατοίκων

Συλλαλητήριο διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή αγώνα κατά του ΧΥΤΑ Λευκίμμης, σήμερα στις 7.00 το απόγευμα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της Μαρίας Κουλούρη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έγιναν πριν από ένα χρόνο στην περιοχή κατά της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
Το συλλαλητήριο θα έχει ως αφετηρία τον περιφερειακό δρόμο της Λευκίμμης που οδηγεί στο έργο του ΧΥΤΑ, ενώ οι συγκεντρωμένοι θα κάνουν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής.
Την ίδια ώρα με εξώδικο που απέστειλαν σύλλογοι της περιοχής και κάτοικοι προς το Νομάρχη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Καθαριότητας, το Γ.Γ. της ΠΙΝ και την Εισαγγελία ζητούν - μεταξύ άλλων - να μη δοθεί από το νομάρχη άδεια λειτουργίας του έργου. Ζητούν, επίσης, την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας νέας απόφασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου και όχι απλή αναθεώρηση της παλιάς.
Σε αντίθετη περίπτωση όπως αναφέρεται στο εξώδικο θα κινηθούν δικαστικά «ως έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον».

Πλαγκτόν ήταν οι κηλίδες στις ακτές της Β.Α. Κέρκυρας

Καθησυχαστικά υπήρξαν τα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους από την εξέταση των δειγμάτων των λευκών κηλίδων που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες τις ακτές της Βορειοδυτικής Κέρκυρας.
Σύμφωνα με τον Νομάρχη Στέφανο Πουλημένο, το Χημείο εξέτασε δείγματα που απέστειλαν οι υπηρεσίες της Νομαρχίας και απεφάνθη ότι πρόκειται για συσσωρευμένο πλαγκτόν και όχι για ρύπους προερχόμενους από πλοίο ή από άλλες δραστηριότητα στις ακτές.

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η παράκαμψη Αγρινίου, τμήμα της Ιονίας Οδού


Παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά η παράκαμψη Αγρινίου, μήκους 34 χλμ., από τον ανισόπεδο κόμβο Κεφαλόβρυσου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Κουβαρά. Ο δρόμος αποτελεί τμήμα της Ιονίας Οδού.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο υπ. Δικαιοσύνης Ν. Δένδιας, αλλά και ο Γ.Γ. της ΠΙΝ Σωτ. Βόσδου.
Τα έργα αυτά θα διευκολύνουν σημαντικά την επικοινωνία με την Ηπειρωτική Ελλάδα αφού μειώνουν το χρόνο πρόσβασης από και προς τα Ιόνια Νησιά.
Το τμήμα Κεφαλόβρυσο - Κουβαράς, περιλαμβάνει και την Σήραγγα Καληδόνας.
Όπως τόνισε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ο νέος δρόμος μειώνει το ταξίδι από το Αγρίνιο για την Αθήνα κατά 11,5 χλμ, ενώ είναι ασφαλέστερος από αυτόν που αντικαθίσταται. Σημειωτέον, στο παλιό δρόμο καταγράφονταν κατά μέσο όρο ετησίως 87 τραυματίες και 10 νεκροί.
«Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει γέφυρα μήκους 690μ. στον Αχελώο, κοιλαδογέφυρα μήκους 140μ. στην περιοχή Αγγελοκάστρου και πλήθος μικρών και μεγάλων τεχνικών απαραίτητων για την αποκατάσταση του τοπικού δικτύου και την αποχέτευση της περιοχής, την κατασκευή των Ανισόπεδων Κόμβων Ρίγανης και Κουβαρά, καθώς και παράπλευρο οδικό δίκτυο» συμπλήρωσε ο κ. Σουφλιάς.

Η Αντζ. Γκερέκου για την Πυρασφάλεια στο Βίδο

Μετά την πρόσφατη επίσκεψη της κας. Άντζελας Γκερέκου στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, και τη σχετική ενημέρωση που είχε από τη Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, και με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα στο Τοπικό Τύπο από το Δήμο Κερκυραίων αλλά και τις δηλώσεις του Περιφερειακού Διευθυντή της Π.Υ. Αρχιπύραρχο κ. Νάκο, σχετικά με το ζήτημα της πυρασφάλειας στο νησί του Βίδο, η κα. Γκερέκου προέβη στις εξής δηλώσεις:
«Κατά την επίσκεψή μου στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για πολλαπλά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, μεταξύ άλλων και αυτό της πυρασφάλειας στο νησί του Βίδο. Με λύπη μου παρακολούθησα τις αντιδράσεις του Δήμου Κερκυραίων, αναφορικά με τις δηλώσεις μου στα Μέσα για το θέμα αυτό.
Θα ήθελα για άλλη μία φορά, να επαναλάβω ότι δεν έχω λόγους να αμφισβητώ την πρόθεση του Δήμου να διευθετήσει έγκαιρα το ζήτημα ούτως ώστε η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία να δώσει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό πυρασφάλειας και στη συνέχεια ο Δήμος Κερκυραίων την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, εφόσον πρώτα εγκριθεί η κατατεθείσα μελέτη.
Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει και το γεγονός ότι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το Βίδο ακόμη εκκρεμεί, καθώς οι νέες εγκαταστάσεις και υποδομές, που καλώς κατασκευάστηκαν, δημιουργούν φυσικά και τις ανάλογες καινούριες απαιτήσεις.
Έχω την πεποίθηση όμως ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα με την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, εφόσον εγκριθεί η νέα μελέτη, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κ. Νάκου. Σε κάθε περίπτωση, η απόλυτη ασφάλεια των κατασκηνωτών αλλά και των πολυάριθμων επισκεπτών του Βίδο πρέπει να βρίσκεται, και θεωρώ ότι βρίσκεται, σε πρώτη προτεραιότητα από όλους μας».

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Στο Αγρίνιο αύριο ο περιφερειάρχης

Στην περιοχή του Αγρινίου μεταβαίνει αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου , ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών κ. Σωτήριος Βόσδου όπου ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Γιώργος Σουφλιάς θα παραδώσει στην κυκλοφορία την παράκαμψη Αγρινίου.
Η παράκαμψη αποτελεί τμήμα της Ιόνιας Οδού, έργο εξαιρετικά σημαντικό για την πρόσβαση στα Ιόνια Νησιά. Το τμήμα Κεφαλόβρυσο – Κουβαράς, το οποίο παραδίδεται αύριο, έχει μήκος 35 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει και την Σήραγγα Καληδόνας.
Επισημαίνεται ότι στην διαδικασία δημοπράτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι και ο οδικός άξονας Άκτιο – Αμβρακία, έργο πνοής για το Νομό Λευκάδας.

Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα BEACH-HANBALL -MASTERS FINAL στο Δήμο Μελιτειέων


Με την άφιξη και των τελευταίων ομάδων έκλεισε ο κύκλος της υποδοχής για τους διοργανωτές. Υποδοχής που έτυχε των θετικών σχολείων των Ευρωπαϊκών ομάδων που συμμετέχουν στο "Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Beach handball – Masters Final" που θα διεξαχθεί στην παραλία Ισσος Χλομού του Δήμου Μελιτειέων το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μάη.

Σημαντική πρόοδος υπάρχει και στις τελευταίες λεπτομέρειες του τομέα υποδομών (κερκίδες- διάδρομοι, καμπίνες, γραμματείες, περίπτερα, βρέξιμο άμμου, internet, χώροι στάθμευσης)

Όσον αφορά την προβολή του γεγονότος , 8 ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι 2 τηλεοπτικοί του νησιού, σε τακτικά χρονικά σημεία προβάλλουν τα αντίστοιχα σποτς. Συγχρόνως σε κεντρικά σημεία του νησιού υπάρχουν αεροπανό και δεκάδες γιγαντοαφίσες. Εκδόθηκαν 8000 flyers και 5.000 μπροσούρες εικοσασέλιδες, που καλύπτουν πλήρως την ενημέρωση του κοινού για τις ομάδες που συμμετέχουν, για το αγωνιστικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα των σεμιναρίων , αλλά και μια παρουσίαση εκλαϊκευμένη των κανονισμών του αθλήματος!

Σχεδόν όλες οι ομάδες δήλωσαν συμμετοχή σε πρόγραμμα προπονήσεων , ενώ την Παρασκευή 29 Μάη στις 19.00 στο κεντρικό ξενοδοχείο που εδρεύει η επιτροπή αγώνων θα διεξαχθεί η προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων των ομάδων

Εκτός του αγωνιστικού προγράμματος η επιτροπή ετοιμάζει και το μεγάλο πάρτυ, στο οποίο ο Δήμαρχος Μελιτειέων και ψυχή της διοργάνωσης κος Λειβαδιώτης, έχει καλέσει όλους του συμμετέχοντες, καθώς και τις αρχές του τόπου τις οποίες θα τιμήσει για την συνεισφορά τους στη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Θα τιμηθούν επίσης όλοι οι εθελοντές καθώς και οι χορηγοί!

Αξίζει να αναφέρουμε πως όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν μέσα από το διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης (www.meliticup.gr), ενώ ζωντανά θα μεταδοθούν από το «κερκυραϊκό κανάλι» οι αγώνες και του Σαββάτου και της Κυριακής μεταξύ 5 και 7 το απόγευμα ! το δε «σήμα» δορυφορικά θα φθάσει σε κανάλια του εξωτερικού που ήδη έχουν εξασφαλίσει από τους διοργανωτές δωρεάν του κωδικούς.

Η ΠΑΣΚ επικράτησε στις εκλογές των δασκάλων για αντιπροσώπους σε ΔΟΕ- ΝΤ. ΑΔΕΔΥ

Η ΠΑΣΚ επικράτησε στις εκλογές για του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε, για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Συλλόγου στη Γ.Σ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ψήφισαν: 755
Έγκυρα: 721
Άκυρα-λευκά: 34
Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία
(Π.Α.Σ.Κ-Συνεργαζόμενοι)


Για τη ΓΣ της ΔΟΕ 300 ψήφοι, ποσοστό 41,6 %, έδρες 3
Για το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ: Ψήφοι 302, ποσοστό 41,9 %, έδρες 16.

Δ.Α.Κ.Ε

Αντιπρόσωποι για ΓΣ ΔΟΕ: Ψήφοι 215, ποσοστό 29,8 %, έδρες 3.
Αντιπρόσωποι για ΝΤ ΑΔΕΔΥ: Ψήφοι 202, ποσοστό 28,0 %, έδρες 11.

Ανεξ. Αγων. Κίνηση


Για ΓΣ ΔΟΕ: Ψήφοι 130, ποσοστό 18,0 %, έδρες 3
Για ΝΤ ΑΔΕΔΥ: Ψήφοι 138, ποσοστό 19,1 %, έδρες 7

Ε.Σ.Α.Κ-Δ.Ε.Ε


Αντιπρόσωποι για ΓΣ ΔΟΕ: Ψήφοι 76, ποσοστό 10,5%. έδρες 0
Αντιπρόσωποι για ΝΤ ΑΔΕΔΥ: Ψήφοι 79, ποσοστό 10,9 %, έδρες 4.

Εκλέγονται για τη Γ.Σ της Δ.Ο.Ε:


Δημοκρατική Συνεργασία (Π.Α.Σ.Κ-Συνεργαζόμενοι):


1. Παναγιώτης Ποζίδης
2. Λάμπρος Τασούλας
3. Ελένη Μακρή

Δ.Α.Κ.Ε:


4. Δημήτρης Νικοπάσχος
5. Νικόλαος Ράμμος
6. Βασίλης Μαγουλάς

Ανεξ. Αγων. Κίνηση:


7. Ηλίας Μπουργουτζής
8. Φάνης Χονδρογιάννης

Γ. Μάμαλος: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ

Ενώ την προσεχή Κυριακή ο Σύλλογος Κατοίκων Τεμπλονίου βάζει για μια ακόμη φορά “λουκέτο” στο ΧΥΤΑ Μέσης, ο αντιδήμαρχος Κερκυραίων Γ. Μάμαλος απήυθυνε σήμερα, δριμύ κατηγορώ στους εμπνευστές αυτής της απόφασης και προειδοποίησε με μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.
Θεωρώ πως ότι λέγεται από την συγκεκριμένη ομάδα κρύβει σκοπιμότητες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι επί θητείας μας ως Δημοτική Αρχή, είχαμε 15 καταλήψεις του ΧΥΤΑ και μάλιστα σε πολύ δύσκολες περιόδους όπως μέσα στην Μ. Εβδομάδα.
Εάν κάνουν ξανά κατάληψη στον ΧΥΤΑ όπως έχουν ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσουν από την Κυριακή, εγώ προσωπικά θα καταβάλω μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και θα φύγω εκτός Κέρκυρας μέχρι να λήξει αυτό το θέμα με τις καταλήψεις”
τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μάμαλος πρόσθεσε, ότι μπορεί να έχουν δίκιο οι κάτοικοι για την κατάσταση στον ΧΥΤΑ, όμως δεν έχουν κανένα δικαίωμα κάθε λίγο να ταλαιπωρούν και να παίζουν με την δημόσια υγεία των συμπολιτών μας.
Αγωγές κατά Δήμου
και Συνδέσμου

Οπως ακόμη ενημέρωσε οκ. Μάμαλος υπεβλήθησαν δύο αγωγές κατά του Δήμου Κερκυραίων και του Συνδέσμου Καθαριότητας, απο 121 κατοίκους (σε δύο ομάδες) και ενδιαφερόμενους με την περιοχή του Τεμπλονίου, οι οποίοι ζητούν να αποζημιωθούν 108.000 ευρώ. Η πρώτη ομάδα για ηθική βλάβη από την λειτουργία του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και η δεύτερη ομάδα για υποβάθμιση στις περιουσίες και τα οικόπεδά τους από την λειτουργία του ΧΥΤΑ.
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, απευθυνόμενος προς της Τ.Υ. προκειμένου να αντικρούσει στο δικαστήριο τις αγωγές των κατοίκων, ζητά στοιχεία, όπως οι θέσεις των ακινήτων των εναγόντων, την απόσταση αυτών από τον ΧΥΤΑ, το είδος του ακινήτου, το έτος ανεγέρσεως, των τυχών εντός αυτών υπαρχόντων τμημάτων, τον αριθμό και το αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και γενικά κάθε είδους στοιχεία σε σχέση με τα ακίνητα των εναγόντων.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο,“ο Δήμος ζήτησε με έγγραφό του προς τους ενάγοντες να προσκομίσουν κάποια στοιχεία προς την υπηρεσία ώστε να γίνει αυτή η εκτίμηση, σύμφωνα με τα όσα ζητά ο νομικός σύμβουλος του Δήμου.
Συνόψισε δε με την εξής επισήμανση: “Ποτέ δεν κάναμε καταγγελία και δεν εκβιάσαμε κανέναν από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και τους ενάγοντες που υπογράφουν τις δύο αγωγές. Εμείς απλά εφαρμόζουμε τον Νόμο”.

Δήμος Θιναλίων: Προβληματισμός για τη θαλάσσια ρύπανση

Τον προβληματισμό του και την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο Δήμος Θιναλίων, σχετικά με το φαινόμενο της εκτεταμένης θαλάσσιας ρύπανσης, που παρουσιάστηκε τις τελευταίες μέρες, τόσο σε περιοχές της Βόρειας Κέρκυρας, όσο και άλλων περιοχών του νησιού.

Ο προβληματισμός και η ανησυχία εντείνονται ακόμη περισσότερο, σε συνδυασμό και με τη δύσκολη φετινή περίοδο για τον τουρισμό, ενώ προκαλούνται κίνδυνοι δυσφήμισης του νησιού.

Για το λόγο αυτό και με το δεδομένο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς, ο Δήμος Θιναλίων, με έγγραφα που απέστειλε προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητά την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων, προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια που προκαλούν το φαινόμενο.

ΕΝΑΚ: "Επιστροφή σε μαύρες εποχές"-Μήνυση από τους Οικολόγους-Πράσινους

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΕΝΑΚ έδωσε στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση:
"Επιστροφή στις παλιές μαύρες εποχές της στοχοποίησης ανθρώπων και χώρων, της ποινικοποίησης της πολιτικής δραστηριότητας, που υπήρχε η εντύπωση ότι ξεπεράστηκαν στον τόπο μας, αποτελεί η απίστευτη ενέργεια κατάθεσης μήνυσης «εναντίον της ΕΝΑΚ» από ανθρώπους που σύμφωνα με τις ενδείξεις σχετίζονται – ανήκουν στον χώρο των «Οικολόγων Πράσινων». Η μήνυση που κατατέθηκε από τρία (3) άτομα, τους κκ. Πάολο Μελισάνο, Αναστάσιο Εκουτσίδη και Γεώργιο Τσιώλη, στρέφεται ενάντια στην Ενιαία Αριστερή Κίνηση (ΕΝΑΚ) και «κάθε υπεύθυνο», φροντίζουν όμως να την στρέψουν με εκλεκτική εμπάθεια και ονομαστικά (προσωπικά) ενάντια στον ΜΑΡΙΟ ΑΝΘΗ, που είναι ένας από τα μέλη του ιδρυτικού πυρήνα της ΕΝΑΚ. Μάλιστα παρασκηνιακά και με μπαμπεσιά, προσπάθησαν να «ανιχνεύσουν» την δυνατότητα «αναγόρευσης» του Μάριου Ανθη σε «πρόεδρο» της ΕΝΑΚ ενώ είναι γνωστό και σαφές ότι η ΕΝΑΚ λειτουργεί ως συλλογική πολιτική κίνηση, χωρίς ιεραρχική δομή. Η μηνυτήρια αναφορά των κυρίων αυτών αφορά αβάσιμες, χονδροειδείς, επιλεκτικές, διαστρεβλωμένες και υπερβολικές κατηγορίες που αφορούν αναγραφή συνθημάτων, αφισοκόλληση, κ.λ.π. Πρόκειται για το στήσιμο ενός σκηνικού που μας γυρίζει πίσω στις εποχές του καταδότη, του «αγανακτισμένου πολίτη» των δικών, των πολιτικών διωγμών και μηνύσεων. Στις μαύρες εποχές του φόβου, στις εποχές των «φιλήσυχων και ευνομούμενων πολιτών» από την μία, των απείθαρχων που ενοχλούν την (δική τους) «κοινωνική γαλήνη» από την άλλη. Δεν είναι όμως πιστεύουμε, καθόλου τυχαίο ότι η κατάθεση της μήνυσης συνέπεσε τόσο με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου όσο και με την μετάδοση (τις ίδιες μέρες), μιας ραδιοφωνικής εκπομπής από σταθμό που ανήκει (πλέον) σε γνωστό κερκυραίο επιχειρηματία και πολιτικό και που αναμεταδίδει τον SKY των Αθηνών. Στην εκπομπή συμμετείχαν γνωστά στελέχη των τοπικών Οικολόγων – Πράσινων και εκεί υπήρξε μια ολοσχερής λαϊκίστικου τύπου επίθεση – μονόλογος εναντίον της ΕΝΑΚ. Μια επίθεση ξεκάθαρα απρόκλητη, που στηρίχτηκε σε ένα κείμενο – μνημείο εμπάθειας, αστήρικτων και αστείων αναφορών που υπέγραφε ο κ. Τσιώλης αυτή την φορά ως «ομάδα SOS». Μόνο που ο κ. Τσιώλης αποδείχτηκε και μηνυτής!! Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ξεκάθαρα η ύπαρξη ενορχηστρωμένου σχεδίου με στόχο να χτυπηθεί η ΕΝΑΚ και μαζί της, με κάθε δυνατό μέσο, και ένα γνωστό κοινωνικό και πολιτικό στέλεχος, ο Μάριος Άνθης. Η ενορχήστρωση αυτή γίνεται σε προεκλογική περίοδο, σε περίοδο άγρας ψήφων, γεγονός που καταδεικνύει με τρόπο κατηγορηματικό, τις προθέσεις και την «σοβαρότητα» των κκ Ιαβέρηδων Οικολόγων. Επιπλέον η επίθεση αυτή είναι παντελώς απρόκλητη καθώς η ΕΝΑΚ με κανένα τρόπο και ποτέ δεν καταφέρθηκε εναντίον τους. Το αντίθετο μάλιστα. Επανειλημμένα μεταφέραμε την πρόθεση και την πρόταση συνεργασίας και συντονισμού σε – πιθανώς – κοινά θέματα.
Σχετικά με το ουσιαστικό μέρος αυτής της υπόθεσης, που είναι σαφέστατα πολιτικό, η ΕΝΑΚ έχει να δηλώσει τα εξής:
1. Οι μηνύσεις, οι πιέσεις και οι σπασμωδικές κινήσεις, από όποια κέντρα και αν προέρχονται, μας αφήνουν παγερά αδιάφορους. Η Κέρκυρα είναι ήδη γεμάτη από υπόδικους αγωνιστές των κινητοποιήσεων για το περιβάλλον, (σχεδόν 70). Οι κύριοι «οικολόγοι», με την μήνυση τους προσέθεσαν και εμάς στον μεγάλο κατάλογο. Έτσι οι κύριοι Οικολόγοι Πράσινοι αναδεικνύουν με τις πράξεις τους τον δικό τους ρόλο απέναντι στα μεγάλα και οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα του νομού.
2. Η ΕΝΑΚ, στον έναν χρόνο της ύπαρξης της, έδωσε συνεχή, σταθερό και σκληρό αγώνα για την ανάδειξη και την λύση βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παλέψαμε ενάντια στους ΧΥΤΑ, ενάντια στην μόλυνση. Είμαστε αυτή η πολιτική κίνηση που στήριξε και δρομολόγησε την παρέμβαση της όχι σε αόριστες καταγγελίες και φυσιολατρικές αναφορές αλλά σε διαρκή, δημόσια κατάθεση συγκροτημένων λύσεων και προτάσεων που τις φιλοξένησαν δεκάδες φορές τόσο ο τοπικός τύπος όσο και εξειδικευμένες ιστοσελίδες. Καλέσαμε επίμονα σε δημόσιο διάλογο. Λειτουργήσαμε συγκροτημένα και υπεύθυνα, μέσα στο μαζικό κίνημα, καταθέτοντας την άποψη μας. Προφανώς, οι «εκ θεού» εκφραστές και εργολάβοι των οικολογικών θεμάτων ενοχλήθηκαν από την δράση και την παρουσία της ΕΝΑΚ, από την αποδοχή των θέσεων της και τον ρόλο της στην δημόσια προβληματική. Τώρα προεκλογικά για να συσπειρώσουν ψηφοφόρους επιτίθενται και εκδικούνται.
3. Κάθε καλοπροαίρετος και αντικειμενικός άνθρωπος που ζει σε αυτό το νησί, γνωρίζει ότι τα συνθήματα και οι αφίσες που φέρουν την υπογραφή ΕΝΑΚ είναι, κυριολεκτικά, μία σταγόνα σε έναν ολόκληρο ωκεανό. Στο νησί, από το ένα άκρο στο άλλο, σε όλους τους χώρους υπάρχουν πολλές χιλιάδες συνθήματα, όλων των κομμάτων και των πολιτικών ομάδων, γκράφιτι, κλπ. Είναι γραμμένα συνθήματα συλλόγων, ποδοσφαιρικών ομάδων, πάνω στα πλέον απίθανα μέρη. Αυτή είναι η αντικειμενική εικόνα. Οι κύριοι οικολόγοι όμως δεν τα είδαν και δεν έκαναν μήνυση σε κανέναν. Έπρεπα να κάνουν μήνυση στην ΕΝΑΚ!!
4. Οι κύριοι οικολόγοι, όπως βάσιμα συμπεράνουμε, εντός της τυφλής εμπάθειας τους ενάντια στην ΕΝΑΚ , προχωρούν σε ένα επικίνδυνο και ολοκληρωτικού τύπου ατόπημα. Χρεώνουν στην ΕΝΑΚ και σε συγκεκριμένα πρόσωπα οτιδήποτε, ανεξάρτητα από πού προέρχεται. Πάντα έτσι γίνεται. Ο εμπαθής είναι τυφλός.
5. Πληροφορούμε τους κυρίους οικολόγους ότι πόλεις νεκροταφεία με κατοίκους ζόμπι δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν. Η δυνατότητα έκφρασης της νέας γενιάς και του λαού είναι κατάχτηση μέσα από ιστορικούς αγώνες. Οι ανοιχτές πόλεις και οι ελεύθεροι χώροι, η δημιουργία και η κοινωνική ζύμωση είναι σύγχρονη κοινωνική ανάγκη και υπάρχουν αιτίες γι’ αυτό. Σε αυτήν την κοινωνική διαδικασία, το μέτρο και η ευθύνη δεν χρειάζονται αυτόκλητους «Ιαβέρηδες», δεν διαθέτουν «συστηματικούς» «επαγγελματίες» μηνυτές κατά βούληση. Αυτήν την πραχτική την απορρίπτει τόσο η λογική όσο και η κοινωνία γιατί είναι νοσηρή, διχαστική, επικίνδυνη. Λυπούμαστε για την εκδήλωση αυτής της νοοτροπίας. Σε κάθε περίπτωση η ΕΝΑΚ δηλώνει ότι όσο υπάρχει και ένας αποκλεισμένος θα υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά του στην έκφραση. Η ΕΝΑΚ πάλεψε και θα συνεχίσει ακόμα εντονότερα να αγωνίζεται για τα μεγάλα και μικρά λαϊκά και κοινωνικά προβλήματα. Μαζί με την νέα γενιά, με όλους τους ανθρώπους, μαζί με τον Κερκυραϊκό λαό, που είμαστε παιδιά του. Εμείς, όπως είπαμε δημόσια όταν ιδρύθηκε η ΕΝΑΚ, δεν είμαστε αλεξιπτωτιστές σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε παλέψει εδώ, έχουμε μοχθήσει. Θα συνεχίσουμε.
Σε αυτό τον τόπο, την Κέρκυρα, με τα τεράστια και συσσωρευμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, η κατάθεση μήνυσης ενάντια στην ΕΝΑΚ προκαλεί μιά αίσθηση οργής και πίκρας για την απόλυτη απαξίωση της ουσίας. Εδώ στις θάλασσές μας που συντελέστηκε η τεράστια οικολογική καταστροφή, με συνέπειες σε μυριάδες ανθρώπων,από τους τόνους απεμπλουτισμένου ουρανίου που προκάλεσε ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία, με πρωταγωνιστική συμμετοχή του καταπράσινου υπουργού των Οικολόγων Πρασίνων Γερμανίας Γιόσκα Φίσερ.
Εδώ που πέρυσι, έπεσε νεκρή η Μαρία Κουλούρη στα επεισόδια της Λευκίμμης με τα ΜΑΤ.

Εδώ που στο παλαιό λιμάνι κατασκευάζεται ένα έργο έκτρωμα.

Εδώ που ξενοδοχεία και ξενοδόχοι ρυπαίνουν θάλασσες

Εδώ που υπάρχουν οικισμοί χωρίς αποχετευτικό.

Εδώ που οι εργολάβοι και τα κέρδη τους βασιλεύουν και καταστρέφουν. Εδώ που δεν έχουμε αξιοπρεπείς δρόμους.

Εδώ που τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, τα βοθρολύματα και τα άλλα υγρά απόβλητα δηλητηριάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Εδώ που ακόμα δεν έχει κλείσει το θέμα «νταμάρια Τρουμπέτα» παρά την καταστροφή που έχει προκληθεί.

Εδώ που τα σκουπίδια και οι ΧΥΤΑ υποσκάπτουν τον τόπο ολόκληρο και μαζί την δημόσια υγεία.

Εδώ που κυριαρχεί η αυθαιρεσία και ο νόμος του χρήματος.

Εδώ που η καταπάτηση των περιοχών NATURA είναι συνεχής.

Εδώ που το κυκλοφοριακό μας πνίγει, που οι ελεύθεροι χώροι περιορίζονται, που όλα πωλούνται.

Εδώ που τα ποντίκια και τα κουνούπια κυριαρχούν σε ολόκληρες συνοικίες.

Εδώ που ο αγώνας για την σύγχρονη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται σε αποφασιστική καμπή.

Εδώ που τα εργασιακά δικαιώματα καταπατούνται βάναυσα από κάθε είδους εργοδοσία και οι εργαζόμενοι ταλαιπωρούνται άγρια για το μεροκάματο του τρόμου.

Εδώ που ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει και η ελαιοπαραγωγή καταστρέφεται καθημερινά.

Εδώ που η κρίση προκαλεί τραγικές συνέπειες στα εισοδήματα και την διαβίωση.

Εδώ που η νέα γενιά είναι μόνιμα στην «απ’ έξω» και το νησί ολόκληρο φιγουράρει ως εθνικός ουραγός στις εξετάσεις για ΑΕΙ-ΤΕΙ και εθνικός πρωταθλητής στην παραπαιδεία.

Εδώ που δεν υπάρχει σχέδιο και πρόγραμμα παρά μόνο κέρδος για τους λίγους.

Εδώ που ο κατάλογος είναι ατελείωτος.

ΕΔΩ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΑΚ.

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι η στοχοποίηση, ο περιορισμός και η περιστολή των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, η τρομοκράτηση και η ποινικοποίηση της κοινωνικής δράσης, αποτελούν τεράστιο πρόβλημα που αφορά ολόκληρο τον λαό, την νεολαία, ολόκληρο το αγωνιστικό κίνημα, όλους τους ευαίσθητους ανθρώπους, όλους όσους νοιώθουν βλέπουν και θέλουν το δίκιο και την πρόοδο.

Τους καλούμε όλους να βάλουν ένα λιθάρι αλληλεγγύης, αντίστασης, αξιοπρέπειας".

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου στην κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα


Η βουλευτής και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εύη Χριστοφιλοπούλου, πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θα είναι ομιλήτρια στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση που διοργανώνει ενόψει των Ευρωεκλογών η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ την προσεχή Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό θέατρο.
Παράλληλα, η κυρία Χριστοφιλοπούλου θα παραχωρήσει Συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ το πρωί της Πέμπτης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης της κ. Χριστιφολοπούλου στην Κέρκυρα θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.
Εν τω μεταξύ η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα με τα κλιμάκιά της συνεχίζει τις επισκέψεις σε Δήμους της Κέρκυρας. Χθές, Τετάρτη 2 κλιμάκια στελεχών του κινήματος περιόδευσαν στα χωριά του Δήμου Παλαιοκαστριτών όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους κατοίκους της υπαίθρου Κέρκυρας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με αιχμή τα προβλήματα του τουρισμού και του αγροτικού τομέα.
Αύριο Παρασκευή το απόγευμα θα επισκεφθούν χωριά του Δήμου Παρελίων.
Επίσης αύριο το βράδυ στις 9μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Τοπικής Οργάνωσης Αλεπούς-Καναλίων στην Αλεπού.

Ενας 51χρονος βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Πεντατίου

Νεκρός εντοπίστηκε, ένας 51χρονος τις βραδινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή Πεντατίου του Δήμου Μελιτειέων.
Αμεσα έσπευσαν δυνάμεις από το 1ο Λιμενικό Τμήμα και με την συνδρομή σκάφους ανέσυραν το πτώμα.
Σύμφωνα με τον Λιμενάρχη Γ. Κοντόπουλο έφερε τραύμα στο στέρνο και ακρωτηριασμό των άνω άκρων.
Η σορός του 51χρονου κατοίκου εν ζωή Πεντατίου, μεταφέρθηκε στο Γ.Ν.Ν Κέρκυρας για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Δηλώσεις Στέφ. Γκίκα για τις Ευρωεκλογές

Ο Πολιτευτής της ΝΔ και Τομεάρχης Επικοινωνίας της ΝΟΔΕ Κέρκυρας για τις Ευρωεκλογές Στέφανος Γκίκας, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2009, έκανε σήμερα τις ακόλουθες δηλώσεις:
«Η Νομαρχιακή Επιτροπή της ΝΔ συνεχίζει και σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου 2009 τις περιοδείες της. Κλιμάκιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ κ. Λέκκα και πολλά στελέχη θα επισκεφθούμε το Δήμο Αχιλλείων, όπου θα συζητήσουμε με τους πολίτες για πτυχές του Κυβερνητικού έργου που πιθανόν δεν είναι γνωστές και θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που ταλανίζουν τον πολίτη.
Δημοσιογράφος : Κύριε Γκίκα αυτό που επικεντρώνεται κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτό που τόνισε χθες ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης «αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» πώς το σχολιάζετε?
Στ. Γκίκας : Καταρχάς θα πω, ότι είναι ένα άκαιρο σύνθημα, διότι τις 7 Ιουνίου δεν έχουμε εθνικές εκλογές. Η Κυβέρνηση έχει ακόμα 2,5 περίπου χρόνια ωφέλιμο χρόνο να κυβερνήσει. Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα βρίσκεται στη μέση του, συνεπώς το «αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» δεν πάει για την συγκεκριμένη περίπτωση.
Τις 7 Ιουνίου βγάζουμε Ευρωβουλευτές, ανθρώπους, οι οποίοι να μπορούν να προωθήσουν τα εθνικά συμφέροντα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το στοίχημα. Από εκεί και πέρα το σύνθημα αυτό είναι κατά την άποψή μου και άστοχο, γιατί πάλι εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό της καταστροφολογίας, του μηδενισμού, «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», «αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», «σηκωθείτε να φύγετε» κτλ.
Η θέση της ΝΔ είναι ξεκάθαρη. Η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνει σε επίπεδο προτάσεων, επίπεδο θέσεων και τι ακριβώς πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, σε μία δυνατή Ευρώπη που θα πρέπει να έχει βαρύνοντα λόγο και η χώρα μας. Θεωρούμε, ότι όσοι περισσότεροι Ευρωβουλευτές εκλεγούν από το Ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ τόσο καλύτερα θα προωθηθούν τα εθνικά συμφέροντα".

Σημαντικές προσωπικότητες στο 1ο ΕλληνοΓαλλικό Συνέδριο ΩΡΛ

Στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace αρχίζουν αύριο οι εργασίες του 1ου Γαλλο - Ελληνικού Διεθνούς Συνεδρίου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουγρικής Κεφαλής και Τραχήλου με θέμα “Πρόοδοι στην Ωτορινολαρυγγολογία”, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια.
Το συνέδριο είναι “επιστημονικός καρπός” της Γαλλο - Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογικής Ενωσης, της οποίας πρόεδροι είναι ο Καθηγητής Jean - Pierre Bebear και ο Καθηγητής Δημήτρης Ασημακόπουλος.
Μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμμετάσχει η Πρύτανης Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, ενώ, προεδρεύουν ο τ. Ευρωβουλευτής της Γαλλίας και διακεκριμένος Καθηγητής Jean - Pierre Bebear, και ο γνωστός Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθηγητής του Γαλλικού Ωτορινολαρυγγολογικού Κολεγίου, Δημήτρης Ασημακόπουλος.
Συμμετέχουν διακεκριμένες επιστημονικές προσωπικότητες από την Ευρώπη, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ.
Θα συζητηθούν σύγχρονα θέματα σε όλη τη σφαίρα της Ωτορινολαρυγγολογίας, όπως οι πρόσφατοι πρόοδοι της κοχλιακής εμφύτευσης στους ενήλικες και στα βαρήκοα παιδιά, πρόοδοι στον καρκίνο, η μάστιγα του 21ου αιώνα η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση, επίκαιρα ΩΡΛ θέματα αεροπορικής ιατρικης και ασφάλειας πτήσεων, επικαιρότητες στην λαρυγγολογία της παιδιατρικής, το “καυτό πρόβλημα” των λοιμώξεων στην Ωτορινολαρυγγολογία και η αντιμετώπιση του “δισεπίλυτου” προβλήματος της βραδυγλωσσίας.
Το πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν πάνω από 400 σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Bανδαλισμοί στο περίπτερο των Οικολόγων-Πράσινων


Θύμα βανδαλισμών έπεσε σήμερα, το εκλογικό περίπτερο των Οικολόγων Πράσινων (ΟΠ) στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
"Τα μέλη του κόμματος, κυριολεκτικά εξεπλάγησαν σήμερα όταν πήγαν στο εκλογικό μας περίπτερο στην Γεωργίου Θεοτόκη, (ακριβώς απέναντι από τον πρώην κινηματογράφο Παλλάς).
"Άγνωστοι" έσκισαν τις αφίσες των Οικολόγων Πράσινων από τα σταντ που επίσημα παρεχώρησε ο Δήμος, (παρουσία και εν γνώσει όλων των κομμάτων παραχωρήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος στους Οικολόγους Πράσινους)
Στην θέση του πληροφοριακού υλικού των ΟΠ, βρέθηκαν κολλημένες αφίσες του εκλογικού σχηματισμού ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες υπερκάλυψαν το περίπτερο και τα σταντ μας. Επίσης προκλήθηκαν ζημιές στο μοναδικό τραπεζάκι που χρησιμοποιούμε.
Ενώ άλλα κόμματα, έχουν στήσει μεγαλειώδη περίπτερα σε πολλά σημεία την πόλης, στήσαμε και εμείς το δικό μας για να μοιράσουμε τα λιγοστά φυλλάδια έχουμε τυπώσει.
Με απόλυτο σεβασμό προς τα άλλα κόμματα και την δική τους προεκλογική εκστρατεία και αποφεύγοντας συνειδητά την χαρτορύπανση που αποτελεί την περιβαλλοντική μάστιγα για τις προεκλογικές περιόδους, ξεκινήσαμε και εμείς να μοιράζουμε πληροφοριακό υλικό σε όσους Κερκυραίους ζητούν να μας γνωρίσουν.
Θέλουμε να καταγγείλουμε προς όλους τους πολίτες της χώρας μας την άδικη και αντιδημοκρατική επίθεση που δέχθηκε το μικρό περίπτερο των Οικολόγων Πράσινων στο νησί των Φαιάκων, η οποία ήταν επίθεση κατά του θεσμού της Δημοκρατίας και της ελευθερίας στην έκφραση.
Θεωρούμε ότι, αν κάποιοι προσπαθούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα για το δικό τους κόμμα, θα ήταν καλύτερο να εργαστούν δημιουργικά και με την εργασία τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εκτιμούμε απόλυτα τις ειλικρινείς και δημιουργικές προσπάθειες των άλλων κομμάτων.
Είναι ή δεν είναι, όμως, αντιδημοκρατική, η συμπεριφορά όταν κάποιοι προκαλούν ζημιές στο ενημερωτικό υλικό ενός άλλου κόμματος, αντί να προσπαθήσουν να γίνουν καλύτεροι οι ίδιοι και να κερδίσουν τους ψηφοφόρους με την εργασία τους; Ειδικά ενός κόμματος σαν τους Οικολόγους Πράσινους (ΟΠ), το πρόγραμμα των οποίων ο κόσμος δεν γνωρίζει καλά και θέλει να μάθει. Όλοι γνωρίζουν, ότι οι ΟΠ δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ποτέ μέχρι σήμερα και με τις οικονομίες όλων των μελών και φίλων μας τυπώθηκαν σε πολύ περιορισμένο αριθμό φυλλάδια και αφίσες.
Καταγγέλλουμε, λοιπόν, το γεγονός των βανδαλισμών στους Έλληνες ψηφοφόρους οι οποίοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Ο συντονιστής της τοπικής κίνησης (ΤΠΚ) των ΟΠ Κέρκυρας, Δημήτρης Φαναριώτης κατέθεσε έγγραφη αναφορά και φωτογραφίες στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας και ζητήσαμε προστασία για την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών από εδώ και στο εξής.
Παρακαλούμε θερμά όσους το έκαναν να μην το ξανακάνουν.
Ας εργαστούμε όλοι οι ¨Ελληνες δημιουργικά και σε επίπεδο πολιτικής συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης.
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι τόσο επείγοντα και τόσο σημαντικά που για την επίλυσή τους, απαραίτητη είναι η συνεργασία και η αρμονική συνύπαρξη όλων των κομμάτων, την οποία ι ΟΠ επιδιώκουν και καλλιεργούν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς προς όλα τα κόμματα και ευχές για την ομαλή διεξαγωγή των ευρωεκλογών".

"Αντέχει" η τουριστική Κέρκυρα-Μείωση των αφίξεων και το Μαίο


Αντέχει η τουριστική Κέρκυρα και στις συνθήκες της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται και από τα μερικά στοιχεία των αφίξεων με πτήσεις charter από την 1η έως τις 26 Μαϊου στο αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υ.Π.Α. ως χθές Τρίτη, καταγράφηκαν 78.971 αφίξεις, έναντι 85.746 στις 26 ημέρες του Μαϊου, πέρσι, σημειώνοντας μείωση της τάξης του -7,8%.
Τα στοιχεία αυτά ωστόσο μπορεί να διαφοροποιη-θούν, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα απομένουν τρεις μέρες (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή), με μεγάλη κίνηση στο αεροδρόμιο.
Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση των αφίξεων απέχει πολύ από τις προβλέψεις για μείωση της τάξης του 30% και 40%, που είχαν γίνει το Μάρτη και τον Απρίλη.

"Εριδες" Δήμου Κερκυραίων-Π.Υ. για την πυρασφάλεια στο Βίδο

Ερωτηματικά για την πυρασφάλεια στο Βίδο, εγείρονται μέσα από ανακοινώσεις του Δήμου Κερκυραίων και της Πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της έλλειψης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στο Βίδο, ανέκυψε μετά την πρόσφατη επίσκεψη της Βουλευτού Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Άντζελας Γκερέκου στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος, με Αρ. Πρωτ. 3784 Φ. 700 που εκδόθηκε στις 05/07/2004, ισχύει για 5 χρόνια, δηλαδή έως και τις 05/07/2009.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση “αυτό το διάστημα ο Δήμος Κερκυραίων κάνει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας μετά την λήξη του ισχύοντος», ενώ στο επισυναπτόμενο πιστοποιητικό που δόθηκε στη δημοσιότητα και σύμφωνα με τον τότε διοικητή της Πυροσβεστικής, «δύο μήνες πριν τη λήξη του υπάρχοντος πιστοποιητικού, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή του”.
Τι λέει η Π.Υ.
Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διοικητή Της Π.Υ. αρχιπύραρχο, Ν. Νάκο, τον Μάρτιο του 2008, ο Δήμος Κερκυραίων υπέβαλε αίτηση στην Π.Υ. Κέρκυρας για έλεγχο των μέτρων πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις στο Βίδο, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Έγινε έλεγχος από αρμόδιο αξιωματικό της υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν κάποιες ελλείψεις και ως εκ τούτου δεν χορηγήθηκε πιστοποιητικό πυρασφάλειας, πριν αποκατασταθούν όλες οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν.
Αυτήν την στιγμή, βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης η ολοκληρωμένη μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος για το νησί του Βίδο, η οποία αναμένεται να γίνει εντός των ημερών.
Οπότε και το πρόβλημα θα λυθεί με την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, αφού πρώτα εγκριθεί η μελέτη.
Οπως συνόψισε ο κ. Νάκος, προκύπτει ότι “όταν ο Δήμος κατέθεσε το 2008, αίτηση για να του χορηγηθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας, μέχρι τότε δεν διέθετε.
Η αυτοψία των του αξιωματικού είχε εντοπίσει ότι είχαν τοποθετηθεί συστήματα τα οποία δεν λειτουργούσαν και κάποιες άλλες ενέργειες οι οποίες για να εγκριθούν και να χορηγηθεί νέο πιστοποιητικό, απαιτούταν ολοκληρωμένη μελέτη”.

Σωματείο Εργαζομένων ΥΠΑ: Αρκετά τα προβλήματα στο "Ιωαν. Καποδίστριας"


Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στην ΥΠΑ όπου έθεσε επι τάπητος τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τον αερολιμένα “Ι. Καποδίστριας”.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Γ. Μαυρωνά τρία είναι τα μείζονα προβλήματα του αεροδρομίου: “Ελλείψεις προσωπικού, έλλειψη χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και έλλειψη αιθουσών αναχωρήσεων εξωτερικού- αίθουσες αναμονής πρίν το Check In”.
Υποστήριξε ότι “επί πέντε χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, εκτός από εξαγγελίες τοπικών και κεντρικών παραγόντων” .
Ανέφερε ακόμη, ότι “πέραν των βασικών ελλείψεων υπάρχει και σωρεία προβλημάτων μικρότερης, αλλά ουσιαστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του αερολιμένα”.
Προσωπικό
Ελλείψεις σε όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες, υπάρχουν στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μαυρωνά.
Μεταξύ άλλων ανέφερε:
•”Το Γραφείο Πληροφοριών παραμένει χωρίς μόνιμο και χωρίς εποχικό προσωπικό. Έχει επιτραπεί στους τουριστικούς Πράκτορες να συνδράμουν στην λειτουργία του με δικό τους προσωπικό, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
• Η επιστασία Οδηγών, με τρείς υπαλλήλους, δεν καλύπτει ούτε το emergency plan του αεροδρομίου.
•Το Τμήμα Αερολιμενικού Ελέγχου λειτουργεί με έναν υπάλληλο, (ο οποίος είναι επιφορτισμένος με 38 αρμοδιότητες ), ανά βάρδια.
Νέα Πίστα
αεροσκαφών

Παραμένει ημιτελής, ενώ η αποπεράτωσή της θα έδινε τη δυνατότητα στο αεροδρόμιο να δέχεται περισσότερα και μεγαλύτερα αεροσκάφη.
• ΜASTER PLAN:
Έχει καταχωνιαστεί σε κάποιο Γραφείο και ούτε καν αναφέρεται στις συσκέψεις των αρμοδίων -υπουργείου και ΥΠΑ
Υποσταθμός:
Σκουριάζει στα υπόγεια.
Αποχετευτικό:
Είναι στην αναμονή. Προς το παρόν, καλός είναι ο υπέργειος σωλήνας όδευσης των λυμάτων στον κεντρικό αγωγό του Δήμου”
Επέκταση ή δημιουργία νέων αιθουσών αναχωρήσεων Εξωτερικού.
Μείζον πρόβλημα που δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια στους αναχωρούντες.
Σύνδεση του αεροδρομίου με αστική συγκοινωνία
Οπως είπε ο κ. Μαυρωνάς, ο Σύλλογός Εργ. ΥΠΑ, “πρώτος και μόνος παλεύει για το θέμα αυτό από το 1989. Πρέπει να παρέμβει και ο Δήμος και η Νομαρχία. Το Αστικό ΚΤΕΛ όποτε αποφασίσει ξεκινά δρομολόγια, και αιφνιδίως τα διακόπτει”.
Αποψίλωση χόρτων στις γηπεδικές εκτάσεις του αεροδρομίου.
“Απαράδεκτη καθυστέρηση και απαράδεκτη εικόνα. Είναι δε και επικίνδυνη λόγω γειτνίασης με τα Καύσιμα, περιορισμού της Φωτοσήμανσης κ.α.”.
Πάρκινκ αυτοκινήτων Ι.Χ.
“Ζοφερή εικόνα. Ιδιωτικοποίηση πέρυσι- των πάρκιν χωρίς να υπάρξει ενδιαφέρον ούτε για την εύρυθμη λειτουργία τους, ούτε για την κοινωνική διάσταση του θέματος. Αντί να επιβάλλουν την ταυτόχρονη λειτουργία και των τριών χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αφήνουν τον επιχειρηματία να κάνει ό,τι το συμφέρον του επιβάλλει”.
Κατάργηση τελών
αεροδρομίου

Αναφερόμενος, τέλος στις ανακοινώσεις από το αρμόδιο υπουργείο και τον νέο δ/τη της ΥΠΑ, περί κατάργησης των τελών αεροδρομίου, ο κ. Μαυρωνάς, υποστήριξε ότι, “δεν αφορά τα εισιτήρια, αλλά μόνον τα αεροσκάφη, (δηλαδή τις αεροπορικές εταιρείες), και διαμορφώνεται με βάση το τονάζ τους.
Αναλόγως του αριθμού επιβατών που κάθε τύπος αεροσκάφους μεταφέρει το σύνολο των τελών κυμαίνεται από 40-70 λεπτά ανά επιβάτη. Ο Σύλλογος είχε προτείνει α) τη μείωση του φόρου (Σπατόσημου) - που πληρώνει ο επιβάτης -κατά 50% τη θερινή περίοδο και την κατάργησή του κατά τη χειμερινή και β) την άσκηση πίεσης στις εταιρείες χάντλιγκ -που εισπράττουν πολλαπλάσια ποσά, από εκείνα των τελών αεροδρομίων, για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών στο έδαφος - ώστε να προβούν σε μειώσεις, συμβάλλοντας και αυτές στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης".

Στις κάλπες σήμερα οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας


Στις κάλπες προσήλθαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας για να εκλέξουν αντιπροσώπους για το Συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας (από τις 21-24 Ιουνίου στην Αθήνα), καθώς και για το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ.
Το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Δημ. Θέατρο, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση όπου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Λ. Τασούλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα των εκπαιδευτικών όπως οι υποδομές, οι δαπάνες για την παιδεία, το θέμα των ωρομισθίων, το πάγωμα των μισθών, το πρόβλημα με το ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων, με τα ασφαλιστικά ταμεία του ΟΠΑΔ κ.α.
Στις εκλογές πήραν μέρος τέσσερις παρατάξεις: το ψηφοδέλτιο της “Δημοκρατικής Συνεργασίας”, της ΔΑΚΕ, της “Ανεξάρτητης Αγωνιστικής Κίνησης” και της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ.
Δικαίωμα ψήφου είχαν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, δηλαδή 800 εκπαιδευτικοί. Για πρώτη φορά π μέρος και οι ωρομίσθιοι και αναμενόταν να εκλεγούν 7, ή 8 μέλη, ανάλογα από τον αριθμό που θα ψήφιζαν.
Οι κάλπες θα κλείσουν στις 8 μ.μ.

Συνεχίζονται οι περιοδείες της Ν.Δ.-Δηλώσεις Στεφ. Γκίκα

Ο Πολιτευτής της ΝΔ και Τομεάρχης Επικοινωνίας της ΝΟΔΕ Κέρκυρας για τις Ευρωεκλογές Στέφανος Γκίκας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των τοπικών ΜΜΕ δήλωσε σήμερα τα εξής:
«Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μία φορά τη σημασία του μεγάλου προγράμματος για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που εξήγγειλε χθες ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ε. Παπαθανασίου και αναφέρεται σε επιδοτήσεις 1 και πλέον δις Ευρώ σε 4 τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητος, οι 3 από τους οποίους δηλ. ο τουρισμός, το εμπόριο και οι υπηρεσίες αφορούν και την Κέρκυρα και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό.
Η Κυβέρνηση επίσης ανήγγειλε και πρόγραμμα επιδοτήσεων ύψους 250 εκ. Ευρώ για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, μηχανικούς κλπ). Με αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, επιβεβαιώνουμε κατά τον καλύτερο τρόπο το ενδιαφέρον μας για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την διασφάλιση πολλών θέσεων εργασίας.
Στο σημείο αυτό θα πω, ότι ξεκίνησε η 2η φάση του Προγράμματος ΤΕΜΠΕ. Ήδη 4000 δάνεια έχουν δοθεί σε ισάριθμες επιχειρήσεις επί συνόλου 50.000 που θα λάβουν δάνεια συνολικού ύψους άνω των 6 δις Ευρώ.
Θα ήθελα επίσης να πω, ότι η αναφορά του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν υπάρχει απορρόφηση από το ΕΣΠΑ, δηλ. το 4ο ΚΠΣ όπως συνηθίζουμε να το λέμε, είναι ανακριβής. Μιλάει για απορρόφηση μόλις 180 χιλ. Ευρώ, όταν αυτή τη στιγμή η απορρόφηση έχει ανέλθει σε 135 εκ. Ευρώ. Βεβαίως δεν είναι ένα ποσό μεγάλο, αλλά έχουν δρομολογηθεί οι προσκλήσεις για έργα άνω των 11 δις Ευρώ. Άρα και το κομμάτι του ΕΣΠΑ έχει ενεργοποιηθεί στο επίπεδο του 35 τοις εκατό που είναι πολύ σημαντικό.
Να σημειώσουμε εδώ και να θυμίσουμε, ότι το 2001 απωλέσθη 1 δις Ευρώ από το 2 ΚΠΣ, ενώ το 2004 όταν ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση η απορρόφηση του 3ο ΚΠΣ ήταν στο 15 τοις εκατό περίπου, ενώ τώρα ολοκληρώνεται στο 100 τοις εκατό χωρίς να χαθεί ούτε ένα Ευρώ.


Περιοδείες

Τέλος, η ΝΔ συνεχίζει τις περιοδείες της σε ολόκληρο το Νομό. Αύριο Πέμπτη κλιμάκιο της ΝΔ μαζί με την Βουλευτή Αχαΐας κα Νατάσσα Ράγιου θα επισκεφθεί το Δήμο Αχιλλείων και θα συζητήσει με τους πολίτες για όλα αυτά τα θέματα και βεβαίως θα τους ενημερώσει για τις πτυχές του Κυβερνητικού έργου που πιθανώς δεν γνωρίζουν. Γι’ αυτό καλούμε τους πολίτες να προσέρχονται στα μέρη που επισκέπτεται το κλιμάκιο της ΝΔ για να ενημερώνονται υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα.»

Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Ποιοί εκλέγονται στο νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Η χαμηλή συμμετοχή των κερκυραίων επαγγελματιών (105 ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν περίπου 350 ταμειακώς εντάξει) χαρακτήρισε την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Εμπορικό Σύλλογο Κέρκυρας.

Οι 11 που εκλέγονται στο νέο ΔΣ είναι κατά σειρά ψήφων:

1. Σπ. Σκιαδόπουλος 58 ψήφοι

2. Στρ. Ταγκατίδης 56 ψ.

3. Λευτ. Λιντοβόης 55 ψ.

4. Χρ. Μητσιάλης 53 ψ.

5. Εδ. Τσαρουγκιάν 49 ψ.

6. Σπ. Σκιαδόπουλος 44 ψ.

7. Στεφ. Ανεμογιάννης 44 ψ.

8. Αλ. Λιτσαρδόπουλος 40 ψ.

9. Μαρ. Ρέγγη, 30 ψ.

10. Κων/νος Ζωχιός 28 ψ.

11. Ελπ. Παπανελοπούλου 20 ψ.

Για την Ομοσπονδία Ο.Κ.Ε.

1. Λευτ. Λιντοβόης 47 ψ.

2. Χρ. Μητσιάλης 44 ψ.

3. Αλ. Λιτσαρδόπουλος 40 ψ.

4. Στεφ. Ανεμογιάννης 37 ψ.

5. Σπ. Σκιαδόπουλος 37 ψ.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα.

Το (εκλεγέν) μέλος του Δ.Σ. Αλ. Λιτσαρδόπουλος μιλώντας στην “Κ.Σ. σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η “Αγωνιστική Παρέμβαση” δεν είναι ικανοποιημένη από την δράση του απερχόμενου Δ.Σ. και ζητά πιο ξεκάθαρες θέσεις και πιο δυναμική αντιμετωπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον εμπορικό σύλλογο, όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό, της αντιμετώπιση της κρίσης, την εικόνα-προβλήματα της πόλης κ.α.

Καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κέρκυρας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την κάτωθι ανακοίνωση-καταγγελία:
"Οι κινητοποιήσεις χιλιάδων εργαζόμενων στην αρχή του χρόνου για την αλληλεγγύη στον απολυμένο συνάδελφο Ν. Νικολόπουλο που εργάζονταν στο κατάστημα της πολυεθνικής «Τζάμπο» στη βάρη χαρακτηρίστηκαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ.Σανιδά ως «τελεσθέν έγκλημα».
Στη συνέχεια αυτής της λογικής δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Κέρκυρας και καλείται από την αστυνομία ως ύποπτος και κατηγορούμενος ο πρόεδρος του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κέρκυρας Μπάνος Παναγιώτης για να καταδώσει στην αστυνομία τα ονόματα αυτών που έγραψαν την ανακοίνωση του σωματείου μας για την απόλυση του συνάδελφου από τα ΤΖΑΜΠΟ.
Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα προκλητική. Αμφισβητεί βασικές ελευθερίες και κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, ποινικοποίηση στην ουσία της συλλογικής δράσης των εργαζομένων.
Μας φέρνει χρόνια πίσω αναβιώνοντας τον μακαρθισμό. Στην εποχή που το ίδιο το κράτος ανήγαγε το χαφιεδισμό σε εθνική υποχρέωση. Και όλα αυτά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολυεθνικών. Πρόκειται για ενέργεια που έχει το πράσινο φως από την Κυβέρνηση της Ν.Δ., εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο των κατασταλτικών νόμων και μέτρων της ΕΕ.
Είναι συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ενέργεια που προσβάλει τα δημοκρατικά αισθήματα του λαού.
Απέναντι σε αυτή την ενέργεια πρέπει κάθε δημοκράτης κάθε δημοκράτισσα κάθε συλλογικός φορέας των εργαζομένων και του λαού να αντισταθεί, να αντιδράσει και να καταδικάσει την τρομοκρατική αυτή εντολή της εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας, κάθε κρατική δράση που στόχο έχει το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα.
Αυτή είναι η βαρβαρότητα των πολυεθνικών και των κομμάτων που τις στηρίζουν. Το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα δεν θα υποκύψει στην τρομοκρατία και έχει τη δύναμη τέτοιες εντολές να τις αντιπαλέψει και να τις καταργήσει στη πράξη.
Καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Να αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης, να καταδικάζουν την πολιτική της Ε.Ε, τα πολιτικά και συνδικαλιστικά στηρίγματα αυτής της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής
".

Κλείνουν και πάλι το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

"Λουκέτο" για μια ακόμη φορά βάζουν στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου τα μέλη του εξωραϊστικού- πολιτιστικού συλλόγου Τεμπλονίου.

Η επ’αόριστον κατάληψη του χώρου ξεκινά την Κυριακή, -με ότι αυτό συνεπάγεται για την τουριστική εικόνα του νησιού σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο- ενώ σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, τονίζεται ότι “αίτημά παραμένει η αλλαγή χωροθέτησης της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα και η απαλλαγή του χώρο του Τεμπλονίου από οποιαδήποτε οχλούσας χρήσης”.

Η ανακοίνωση

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Συλλόγου Κατοίκων Τεμπλονίου έχει ως εξής:

“Όπως είχαμε ενημερώσει με ανακοίνωσή μας την 10 Απριλίου του 2009 μετά την διήμερη συμβολική κατάληψη της εισόδου της χωματερής επανερχόμαστε σήμερα να σας υπενθυμίσουμε το μόνιμο άλυτο πρόβλημα της χωματερής Τεμπλονίου που είναι και το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα διαρκείας στην Κέρκυρα.

Αίτημά μας παραμένει η αλλαγή χωροθέτησης της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα και η απαλλαγή του χώρο του Τεμπλονίου από οποιαδήποτε οχλούσας χρήσης επιχείρησης λόγω του βεβαρημένου και ήδη υπερκορεσμένου από μόλυνση περιβάλλοντος της περιοχής.

Καθώς επίσης και τα απαραίτητα εκείνα έργα που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή διαβίωση των κατοίκων της περιοχής Τεμπλονίου (υδροδότηση, οδικό δίκτυο, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός κλπ.) έργα που ενώ πληρώνουμε δημοτικά τέλη και ο δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στους δημότες του.

Εμείς οι κάτοικοι του προαστίου καλούμαστε να ζητήσουμε ως αντισταθμιστικά οφέλη από το δήμο μας για να δεχθούμε την χωματερή στον τόπο μας.

Γι αυτό μετά την αδιαλλαξία την αδιαφορία την ανεύθυνη συμπεριφορά του Συνδέσμου Καθαριότητας και του δήμου Κερκυραίων, τις ενέργειες της ΠΙΝ και της Ν.Α. οι οποίοι φέρονται ως πόντιοι Πιλάτοι στο ζήτημα αυτό χωρίς να ενδιαφέρονται για την πραγματική λύση του περιβαλλοντικού αυτού προβλήματος που συντελείται στην Κέρκυρα παρά μόνο να νοιάζονται όπως έχουν ομολογήσει και ιδίαν στο σύλλογο για το πολιτικό κόστος που εμπεριέχεται στην αλλαγή χωροθέτησης, αποφασίσαμε την επ αόριστον κατάληψη της εισόδου της χωματερής ξεκινώντας από το βράδυ της 31η Μαΐου.

Αυτήν την φορά είμαστε αποφασισμένοι να πιέσουμε για την οριστική λύση του προβλήματος ό,τι και αν μας κοστίσει αυτό.

Όπως αναφέραμε στο παρελθόν το πρόβλημα της μόλυνσης δεν αφορά μόνο το Τεμπλόνι αλλά όλη την Κέρκυρα γιο αυτό ζητάμε την συμπαράσταση όλων των Κερκυραιών.

Όλοι μαζί θα λύσουμε γρηγορότερα και οριστικά το πρόβλημα ώστε να μην ξανά ταλαιπωρηθούμε εμείς και εσείς".

Κατά πλειοψηφία η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ

Την πρόταση της ΔΕΥΑΚ για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων της επιχείρησης, έκανε δεκτή το Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων.Η παράταξη Τρεπεκλή απείχε από την ψηφοφορία, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Σαρλή, Μάχος Γαβαλάς ψήφισε αρνητικά. Απουσίαζε από τη συνεδρίαση ο επικεφαλής της ΑΔΗΚ Χ. Μάστορας.

Την πρόταση, που κατέθεσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δ. Πουλιέζος και ο Αντιπρόεδρος Β. Φίλιππας, τονίζεται “η ανάγκη στήριξης της επιχείρησης, κάλυψης των αυξημένου λειτουργικού κόστους λόγω της αύξησης των καυσίμων, του ρεύματος αλλά και των συλλογικών συμβάσεων του προσωπικού”.

Σύμφωνα με την πρόταση-εισήγηση, “αναπροσαρμόζεται η λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης με στόχο τη σημαντική μείωση του κόστους και την ποιοτική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών”, ενώ “ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων”.

Έτσι, μειώνονται τα τιμολόγια των ΑΜΕΑ κατά 60%, των νεφροπαθών κατά 40%.

Ο Δ. Πουλιέζος

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δ. Πουλιέζος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι, το Δ.Σ. της επιχείρησης έχει αποφασίσει, με τη συμφωνία σχεδόν όλων των μελών του , να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που εξαρτώνται από αυτό ,ώστε η οικονομική κατάσταση της επιχείρήσης να προχωρήσει στο δρόμο της εξυγίανσης και της ανάκαμψης.

“Η ΔΕΥΑΚ πρέπει και πάλι να αποκτήσει την οικονομική βάση ,πάνω στην οποία θα στηριχθεί για να μπορέσει να κάνει νέους σχεδιασμούς για το μέλον και να παίξει το ρόλο που της αρμόζει στη μεγάλη προσπάθεια της υδροδότησης της Κέρκυρας με νερό χαμηλής σκληρότητας.

Με δεδομένα τα σημερινά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης , -που εκτενώς ανέπτυξε ο κ.Φίλιππας στο Δημ. Συμβούλιο-, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ είναι υποχρεωμένο να λάβει μέτρα, σίγουρα δυσάρεστα όχι όμως εξοντωτικά για τους πολίτες , που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην επιβίωση της.

Η επιβλαβής λογική του βραχυπρόθεσμου πολιτικού κόστους δεν μας αγγίζει και δεν μας εμποδίζει να σχεδιάσουμε με βάσει το μακροπρόθεσμο συμφέρον της πόλης και του πολίτη.

Η σημερινή προτεινόμενη οικονομική πολιτική για το έτος 2009 έχει λάβει υπόψη της την δυσμενή οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες και κάνει δίκαιη κατανομή του κόστους. Έτσι, με βάσει τη σημερινή μας εισήγηση , περισσότερο επιβαρύνονται οι εύπορες τάξεις και όσοι εμπορεύονται το νερό και λιγότερο οι οικονομικά αδύνατοι και οι έχοντες προβλήματα υγείας που αποτελούν το 65% των καταναλωτών μας . Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και μετά από συνεργασία με τον εδώ τοπικό σύλλογο ΑΜΕΑ εισηγούμαστε τη μείωση του λογαριασμού του νερού, στους έχοντες μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 80 % και πάνω κατά 60%. Επίσης διατηρούμε τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους κατοίκους του Τεμπλονίου, ως αντιστάθμισμα των επιβαρύνσεων που δέχονται από την λειτουργία του “ΧΥΤΑ “.

Οι προτεινόμενες σήμερα αναπροσαρμογές είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν μια μικρή επιβάρυνση στον πολίτη, Έρχονται όμως να καλύψουν υποχρεώσεις που δημιούργησαν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του παρελθόντος ( έργα ) και αυξήσεις στο κόστος της λειτουργίας της, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στους μισθούς του προσωπικού,στο κόστος της ενέργειας και των υλικών”.

Τρεπεκλής-Γαβαλάς


Αιτιολογώντας τους ρόλους της αποχής της παράταξής του από την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα ο πρωην Δήμαρχος Γ. Τρεπεκλής, ανέφερε ότι την τελευταία τριετία η ΔΕΥΑΚ αύξησε τα τιμολόγια της κατά 45%, αύξηση τεράστια.

“Το πορτοφόλι των μικρών και μεσαίων νοικοκυριών δεν αντέχει άλλες αυξήσεις. Η νέα πολιτική της ΔΕΥΑΚ πάει στις εύκολες λύσεις, στο χαράτσι, στην εισπρακτική πολιτική.”

Απ.ο την πλευρά του ο Μ. Γαβαλάς σημείωσε ότι “δεν ψηφίζει την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ γιατί δεν συμφωνεί με την πολιτική της υφιστάμενης δημοτικής αρχής”.

Οι άλλες αποφάσεις

του Δ.Σ.

Μεταξύ των αποφάσεων για τα υπόλοιπα θέματα που απασχόλησαν το Δ.Σ. Κερκυραίων ήταν η ένταξη του προσωπικού της ΑΝ.Ε.Δ.Κ (14 άτομα) που απασχολείται στα προνοιακά προγράμματα στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (Κ.Ε.ΔΗ.Κ ).

Πρόκειται για όσους εργάζονται στα Κοινοτικά προγράμματα “Βοήθεια στο σπίτι” και το ΚΔΑΠ - ΑΜΕΑ.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους εργαζόμενους ο Δήμαρχος Σωτ. Μικάλεφ ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τις επαφές που έχει ήδη κάνει με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Νοσοκομείο, τη διοίκηση του ΙΚΑ στην Αθήνα, την ΠΙΝ, το Ψυχιατρικό νοσοκομείο, το γηροκομείο και το ορφανοτροφείο για την απορρόφηση τους.

Επίσης, έγινε η παρουσίαση της μελέτης για τα άλση Ανεμομύλου - Γαρίτσας, εκδόθηκε Κανονιστικής απόφαση για παραχώρηση τμήματος οδών για την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου για την εξ΄ολοκλήρου χρηματοδότηση του έργου «Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το έργο C.U.L.T.U.R.E της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας MED, εγκρίθηκε ο Απολογισμός οικονομικού έτους 2008 της Χορωδίας Δήμου Κερκυραίων, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009 του Κ.Α.Π.Η κλπ.

Στην εποχή της...ΥΕΝΕΔ ο Μ. Μπούκας

Στο στόχαστρο του γραμματέα της Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ Μ. Μπούκα βρέθηκαν για μία ακόμα φορά ο Υπ. Δικαιοσύνης Ν. Δένδιας, ο Γ.Γ. της ΠΙΝ Σωτ. Βόσδου και ο Νομάρχης Στεφ. Πουλημένος. Στα όσα πάντως ανέφερε σήμερα, περιλαμβάνεται και επίθεση στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα του νομού, τα οποία παρομοίασε με την... ΥΕΝΕΔ!

Αναλυτικά, ο κ. Μπούκας, δήλωσε τα εξής:

"Με πλήρη αίσθηση ευθύνης και απόλυτη ειλικρίνεια, απευθύνομαι στον Κερκυραϊκό Λαό για να του δώσω την σημερινή πολιτική εικόνα:

Η τοπική κομματική ηγεσία της Ν.Δ. φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να πείσει ούτε τα ίδια τα στελέχη της για “τα έργα και τις ημέρες της” στην Κέρκυρα.

Με δυο λόγια θα μπορούσα να πω τι έκανε.

Θα χρειαζόταν τεράστιος χρόνος να αναφερθώ σε ό,τι υποσχέθηκε και δεν έπραξε ή στα ψέματα που αραδιάζει κάθε λίγο και τόσο μήπως ξεγελάσει με νέες υποσχέσεις.

Αντίθετα με την τοπική ηγεσία της Ν.Δ. που πιστεύει ότι απευθύνεται στον Κερκυραϊκό Λαό που δεν έχει κρίση, εμείς στο ΠΑΣΟΚ σεβόμαστε και την μνήμη και την κρίση του.

Σήμερα όμως, επισημαίνω μια βιομηχανία που στήθηκε πέρα από το κόμμα της Ν.Δ. από την ηγετική ομάδα της δεξιάς στον τόπο μας, τον Υπουργό κ. Δένδια, τον Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Βόσδου και το Νομάρχη της Κέρκυρας κ. Πουλημένο που συνεπικουρούνται ανεπίτρεπτα στο πολιτικό τους παιχνίδι από το Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Χονδρογιάννη και τινές εταίρους που “έβλεπαν γρήγορα εγκαίνια” του Νέου Νοσοκομείο πριν από οχτώ μήνες!

Κύριε Υπουργέ, έχετε δίκιο! Αφού κλείσατε τη Βουλή, ασχοληθείτε και με την πρακτική αξία της αναθεώρησης του άρθρου 101 του Συντάγματος και προσλάβετε τα παιδιά των Κερκυραίων όπως τους είχατε υποσχεθεί, στο Νοσοκομείο κατ’ αρχήν και βλέπουμε στη συνέχεια.

Προειδοποιούμε τον Γραμματέα της Περιφέρειας να μην κάνει χρήση του κράτους προεκλογικά με πομφόλυγες (κ. Βόσδου εδώ, εκεί και παραπέρα) ατενίζοντας το γαλάζιο του Ιονίου πελάγους και ουρανού και θέλοντας να πείσει ότι είναι έργο της Ν.Δ.!

Με φιέστες και πανηγύρια κ. Νομάρχη, δεν επιλύετε κανένα απολύτως πρόβλημα της Κέρκυρας. Σας το έχω ξαναπεί: δεν είστε Νομάρχης της Ν.Δ. όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε. Αν εκείνοι δεν έχουν βγάλει πόρισμα για την προσφυγή του ασυμβίβαστου, αυτό αφορά εσάς. Μέχρι τότε είστε υποχρεωμένος τουλάχιστον να φέρεστε σαν Νομάρχης Κέρκυρας.

Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, όλα εντάξει με τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις της Κέρκυρας; Εκφράζοντας τους επαγγελματίες του Νομού, είστε ευχαριστημένος; Γιατί μέχρι σήμερα δεν έπεσε στην αντίληψή μου καμία διαμαρτυρία ή προβληματισμός. Αντίθετα σας βλέπω συνέχεια δίπλα στους εκπροσώπους της Δεξιάς του τόπου ευχαριστημένο!

Επισημαίνω στους Κερκυραίους πολίτες ότι η τοπική ραδιοτηλεοπτική ΥΕΝΕΔ προσπαθεί εναγωνίως να περισώσει ό,τι είναι δυνατόν.

Φθάνει στη γελοιότητα να προσπαθεί το αμίμητο:

Ο ουρανός και η θάλασσα είναι γαλάζια.

Η Ν.Δ. είναι γαλάζια.

Άρα η Ν.Δ. έφτιαξε στα πεντέμισι αυτά χρόνια γη και ουρανό!

Εάν η ζωή δεν είχε καταντήσει υπό την ηγεσία της Ν.Δ. τόσο σκληρή, τότε όλα τα φαιδρά θα αποτελούσαν μια νότα σάτιρας και ανέκδοτου.

Κερκυραίοι,

η ζωή είναι πολύ σκληρή.

Αν συμφωνείτε μαζί μου, τότε

η ψήφος σας δεν μπορεί να είναι χαλαρή στις εκλογές της 7ης Ιουνίου.

Κερκυραίοι, σκεφτείτε,

αν η ψήφος σας είναι χαλαρή,

η ζωή σας θα γίνει ακόμα πιο σκληρή!

Το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται πολλά.

Δεν γνωρίζω πόσα θα γίνουν.

Υποσχόμαστε όμως δύο πράγματα και αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα και αδιαφιλονίκητα:

Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Και διαθέτουμε πολλές.

2. Θα είμαστε πάντα ειλικρινείς απέναντί σας.

Πάντα!

Ακόμη και αν αυτό έχει κόστος στην αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί πολύ απλά εσάς, το Λαό, θεωρούμε την απόλυτη πολιτική δύναμη".

Η Αντζ. Γκερέκου για τη σχολική στέγη στο Κοντόκαλι

Η σχολική στέγη στο Κοντόκαλι ήταν το επίκεντρο της συζήτησης στην κατ’ ιδίαν συνάντηση της κ. Άντζελας Γκερέκου, Βουλευτή Κέρκυρας ΠΑΣΟΚ, με τον Δήμαρχο Κερκυραίων κ. Σωτήρη Μικάλεφ, το Νομάρχη Κέρκυρας κ. Στέφανο Πουλημένο και τον Περιφερειακό Διευθυντή Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Χρήστο Άνθη, στις 21.05.2009.
Με πρωτοβουλία της κ. Γκερέκου συζητήθηκε το φλέγον για τους κατοίκους του Κοντοκαλίου ζήτημα, της μεγάλης καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την ανέγερση του σχολείου στην περιοχή. Η κα. Γκερέκου εξέφρασε την ανησυχία της αλλά και την απορία της, για τους λόγους τους οποίους ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απελευθέρωσης του οικοπέδου, ζητώντας από τους αρμόδιους να ενημερωθεί σχετικά. Από την πλευρά του ο κ. Μικάλεφ την ενημέρωσε ότι το οικόπεδο έχει δοθεί στη Νομαρχία για τη συγκεκριμένη χρήση, ενώ ο κ. Πουλημένος της γνωστοποίησε ότι ακόμη εκκρεμεί το θέμα των ειδικών όρων δόμησης.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Πουλημένος, κατόπιν ερώτησης της κ. Γκερέκου, δεσμεύτηκε ότι η χρηματοδότηση του έργου θα δρομολογηθεί ώστε να γίνει μέσω του ΕΣΠΑ.
Τέλος, η κ. Άντζελα Γκερέκου εξέφρασε την αγωνία της για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στη σχολική στέγη στο Κοντόκαλι, ένα γεγονός για το οποίο αγωνίζεται εδώ και χρόνια σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κοντοκαλίου, αλλά παραμένει ακόμη άλυτο, καθώς παρά την εξασφάλιση κονδυλίων επί Υπουργίας της κας. Γιαννάκου κατόπιν παρέμβασης της κας. Γκερέκου, και παρά τις διαβεβαιώσεις των τότε υπευθύνων για την άμεση απορρόφησή τους, η εμπλοκή του οικοπέδου εμπόδισε τις προσπάθειες. «Φτάνει πια. Εδώ και τώρα το πρόβλημα πρέπει να λυθεί», σημείωσε η κα. Γκερέκου, δηλώνοντας ότι προτίθεται να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις προς όλες τις πλευρές, με απώτερο στόχο την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Ρύθμιση των οφειλών του δημοσίου προς τους ΟΤΑ

Υπεγράφη από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών Αθανάσιο Νάκο και Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Λέγκα και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας κ. Νικήτα Κακλαμάνη η προγραμματική σύμβαση για τη «ρύθμιση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν».
Πρόκειται για την απόδοση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών, μέχρι το έτος 2008, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1,71 δις ευρώ.
Το ποσό θα καταβληθεί στ οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί την 31η Μαΐου 2009, ύψος 213,8 εκ€. Οι υπόλοιπες επτά ισόποσες δόσεις θα καταβάλλονται κάθε χρόνο μέχρι και το 2016, την 31η Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.
Η καταβολή της ετήσιας συνολικής οφειλής γίνεται με την έκδοση ενός χρηματικού εντάλματος πληρωμής για όλους τους δικαιούχους ΟΤΑ α΄ βαθμού από το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΙΝ κ. Σωτήρης Βόσδου αναφερόμενος στην υπογραφή της ρύθμισης οφειλών Δημοσίου προς του ΟΤΑ α΄ βαθμού υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι: « η κυβέρνηση, υλοποιώντας τις υποσχέσεις της, εν μέσω δύσκολης οικονομικά περιόδου για την χώρα αλλά και την παγκόσμια οικονομία, αντιμετώπισε σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ να αντιμετωπίσει μια εκκρεμότητα που είχε αφετηρία το 1989. Με την συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύεται η οικονομική και θεσμική αυτοτέλεια των ΟΤΑ με γνώμονα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες. Σημαντικός είναι και ο τρόπος καταβολής καθώς τα χρήματα θα καταβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τη σύμβαση για τα επόμενα οκτώ χρόνια. Τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που υπήρξαν ποτέ. Αναφέρω ενδεικτικά την αύξηση των ΚΑΠ σε 33% και την αύξηση της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ίδιο περίπου ποσοστό. Όταν η κυβέρνηση δεσμεύονταν πως δεν θα υπάρχουν πλέον παρακρατήσεις πόρων από την Τ.Α και έγινε η ρύθμιση των χρεών, υπήρξε η υπόσχεση ότι θα επιστραφούν τα παρακρατηθέντα από τις Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Και αυτό έγινε πράξη.»

Επίσκεψη Βόσδου στο Δήμο Παρελίων

Συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Σπύρο Κροκίδη και αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Παρελίων ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε τα έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην περιοχή με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε το έργο της οδικής ασφάλειας στη επαρχιακή οδό Κέρκυρα Πέλεκας προϋπολογισμού 2.800.000 € με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ. Επίσης επισκέφθηκε την περιοχή Κομπιτσίου όπου στα πλαίσια του ιδίου έργο ολοκληρώνονται τα παρόδια δίκτυα αποχέτευσης προϋπολογισμού 481.000 €. Η επέκταση αυτή του αποχετευτικού δικτύου δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επίσης ο Γενικός Γραμματέας μετέβη στον χώρο που έχει κατασκευαστεί, ένα ακόμη σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος έργο, η μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Πέλεκα Σιναράδων προϋπολογισμού 1.360.000 € που επίσης χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ.

Κατόπιν ο Γενικός Γραμματέας μετέβη στην περιοχή των Ερμόνων όπου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ εκτελείται έργο αντιστήριξης της οδού με πασσαλόπηξη. Τέλος επισκέφθηκε τις παραποτάμιες οδούς του Ποταμού Ερμόνων όπου και χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ δύο έργα οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 822.000€ εκ των οποίων το ένα έχει ολοκληρωθεί και το άλλο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΙΝ κ. Σωτήρης Βόσδου στα πλαίσια της επίσκεψής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο Δήμο Παρελίων έχουν διατεθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά κονδύλια από το ΠΕΠ και το ΘΗΣΕΑ. Ειδικότερα, όσον αφορά το ΠΕΠ Ιονίων, τα τελευταία 5 χρόνια στον Δήμο Παρελίων οι εντάξεις ξεπέρασαν τα 9.080.000 € ενώ συνολικά στον Δήμο έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 10.390.000 €. Δηλαδή μετά το 2004 εντάχθηκε το 87%! των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ στο Δήμο Παρελίων. Όσον αφορά το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ , στο Δήμο η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 2.730.000 € ενώ από το ΕΠΤΑ η επιχορήγηση δεν ξεπέρασε τα 890.000 €. Δηλαδή το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο ΘΗΣΕΑΣ είναι κατά 1.840.000 € ! περισσότερο από το αντίστοιχο του ΕΠΤΑ.

Τα αποτελέσματα της μεθοδικής και επίμονης προσπάθειας για την ανάπτυξη και την πρόοδο στο Δήμο Παρελίων έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν. Τα έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται έχουν ορατά οφέλη για τους κατοίκους. Οι εξωραϊσμοί των κοινοχρήστων χώρων, τα έργα οδοποιίας, οι υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος έχουν αλλάξει προς το καλύτερο την συνολική εικόνα του Δήμου. Έχει επιτελεστεί σημαντικό έργο και παράλληλα έχουν τεθεί νέοι αναπτυξιακοί στόχοι. Θα συνεχίζουμε, όπως πράξαμε μέχρι σήμερα, να στηρίζουμε την πορεία για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου.»

Απάντηση Δήμου Κερκυραίων σε Γκερέκου για την πυρασφάλεια στο Βίδο

Σχετικά με δηλώσεις που έκανε η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γκερέκου και αφορούν θέματα πυρoπροστασίας της νησίδας Βίδο, o Δήμος Κερκυραίων διευκρινίζει τα εξής:

"Μετά την επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την ενημέρωση που είχε η Βουλευτής από το Περιφερειακό Διοικητή Π.Υ. κ. Νάκο και το Διοικητή του Νομού κ. Ζωϊδη, έκανε αναφορά στην έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας για τη νησίδα Βίδο.

Κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος Κερκυραίων έχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τις Παιδικές κατασκηνώσεις με Αρ. Πρωτ. 3784 Φ. 700 που εκδόθηκε στις 05/07/2004 και ισχύει για 5 χρόνια, δηλαδή έως και τις 05/07/2009.

Αυτό το διάστημα ο Δήμος Κερκυραίων κάνει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας μετά την λήξη του ισχύοντος".

Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Παπαγιαννάκης


Έφυγε την Τρίτη από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς και βουλευτής Β' Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Παπαγιαννάκης, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης είχε εκλεγεί τρεις φορές ευρωβουλευτής και χαρακτηρίστηκε ένας από τους πλέον συνεπείς ευρωπαϊστές πολιτικούς της χώρας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην τελευταία του συνέντευξη στην εφημερίδα Αυγή, πριν από περίπου 10 ημέρες, μιλώντας για τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η ΕΕ, τόνιζε: «Να προχωρήσει ταχύτητα η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό δεν θα γίνει σε μια μέρα, να προχωρήσει αμέσως η ενοποίηση της οικονομικής διαχείρισης. Να υπάρξει οικονομική πολιτική, να αποκτήσει η ΕΕ έναν υπουργό Οικονομικών και ένα συμβούλιο».

Στην ίδια συνέντευξη, μιλώντας για τη σοσιαλδημοκρατία, σημείωνε: «Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να επιστρέψουν οι σοσιαλδημοκράτες και όσοι είναι γύρω τους στις βασικές αρχές που είχαν εδώ και δεκαετίας, που είναι μεταρρύθμιση, εκσυγχρονισμός, δημόσια παρέμβαση, κοινωνικό κράτος και να προστεθεί η οικολογία».

Για το ΣΥΡΙΖΑ, επισήμαινε: «Πρέπει να μιλήσει περισσότερο, όχι μόνο καταγγέλλοντας. Να προτείνει και να κάνει πολιτικές αναλύσεις με άμεσο αποτέλεσμα και κινητοποιήσεις. Για παράδειγμα, όταν βάλαμε τους ελεύθερους χώρους ως θέμα. Δεν μείναμε στη θεωρητική ανάλυση. Κάναμε παρουσίαση ολοκληρωμένων θέσεων, κάναμε κινητοποιήσεις και πολλά άλλα. Πρέπει και σε άλλα μεγάλα θέματα, όπως το κοινωνικό κράτος, η οικολογία, να κάνουμε το ίδιο».

Ανακοίνωση του ΣΥΝ

Από το γραφείο Τύπου του Συνασπισμού εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν είναι πια μαζί μας. Ο Μιχάλης, μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ, υπήρξε μια συνεπής και νηφάλια φωνή της Ανανεωτικής Αριστεράς.

» Διακρίθηκε για την ανεξαρτησία της γνώμης του, το ανοιχτό μυαλό του, τις ριζοσπαστικές του θέσεις. Σταθερά προσηλωμένος στις ιδέες της ανανέωσης, της οικολογίας, του ευρωπαϊσμού, υπήρξε πάντα ένας λαμπρός αγωνιστής.

» Ηγετικός στέλεχος της ΕΑΡ και μετά του Συνασπισμού, πάλεψε με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια για μια σύγχρονη φυσιογνωμία της Αριστεράς.

» Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΝ θα θυμούνται πάντα τον ευθύ του λόγο, τις πλούσιες γνώσεις του, τη μαχητική του παρουσία. Θα ξέρουν ότι ο Μιχάλης θα είναι πάντα μαζί μας στους δύσκολους δρόμους για μια Αριστερά που πιστεύει στο σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο».

Σύντομο βιογραφικό


Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης είχε γεννηθεί στην Καλαμάτα, στις 19 Αυγούστου 1941. Σπούδασε νομικά, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες σε Αθήνα, Μονπελιέ και Παρίσι. Εργάστηκε ως καθηγητής και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού 2, στο Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ορσέ και στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μονπελιέ.

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Πάντειο και έχει συνεργαστεί και αρθρογραφήσει στο Βήμα, τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, το Αντί, την Αυγή και τον Πολίτη.

Ως το 1963 ήταν μέλος της ΕΔΑ. Κατά τη στρατιωτική χούντα (1967-1973) εντάχτηκε στη Δημοκρατική Aμυνα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΑΡ, καθώς επίσης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Εθνικής Γραμματείας της.

Εντάχθηκε στον Συνασπισμό, έγινε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του, καθώς και της Πολιτικής Γραμματείας του.

Εξελέγη ευρωβουλευτής του ΣΥΝ στις ευρωεκλογές του 1989, του 1994 και του 1999. Στις εκλογές του 2007 εξελέγη βουλευτής στη Β' Αθηνών, τρίτος σε σταυρούς μέσα στο κόμμα του.

* Πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθήνας είναι η Σοφία Ανδριοπούλου.

in.gr.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

8,1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για το "Βοήθεια στο Σπίτι"

Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ αποτελεί σημαντική δομή που προσφέρει αρωγή σε συμπολίτες μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Η συνέχιση λειτουργίας των προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι εξασφαλίστηκε από την συγχρηματοδότηση τους μέσω Ε.Σ.Π.Α με το ποσό των 8,1 εκ € για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Μετά από διεθνή διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την περασμένη Τρίτη 19.05.2009,κατατέθηκαν 28 προσφορές.
Ειδικότερα, από τον Νομό Ζακύνθου κατατέθηκαν πέντε (5) προτάσεις, τον Νομό Κέρκυρας δεκατρείς (13), τον Νομό Κεφαλληνίας και Ιθάκης επτά (7) και τον Νομό Λευκάδας τρεις (3).
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ξεκινήσει η διαδικασία του ανοίγματος των φακέλων και αξιολόγησής τους, από την επιτροπή.
Ο γενικός γραμματέας της ΠΙΝ κ.Σωτήρης Βόσδου αναφερόμενος στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι υπογράμμισε μεταξύ άλλων :
«Με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των κοινωνικών δομών συνεχίζουμε και βελτιώνουμε την προσφορά υπηρεσιών στις ομάδες εκείνες οι οποίες χρίζουν ιδιαίτερης βοήθειας. Παράλληλα, και το πρόγραμμα αυτό συνεισφέρει στην ενσωμάτωση των γυναικών και την διευκόλυνση τους όσον αφορά την εργασία».

Απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης στους ισχυρισμούς Ρόβλια για τη διαδικασία των προαγωγών και των μεταθέσεων των δικαστικών λειτουργών


Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Δένδιας, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Ντίνου Ρόβλια για τη διαδικασία των προαγωγών και μεταθέσεων των δικαστικών λειτουργών, δήλωσε:
«Το ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνει και πάλι βάρβαρα στη Δικαιοσύνη. Όπως θα όφειλε να γνωρίζει, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποτελείται από δικαστές που αναδεικνύονται με κλήρωση. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, όπως και όλα τα όργανα της Δικαιοσύνης, δεν ελέγχεται και δεν ποδηγετείται.
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει επιτέλους να πάψει να προσβάλλει την Ελληνική Δικαιοσύνη»
.

Επίσκεψη Νομάρχη στο ΒΙΟ.ΠΑ. Θεσπρωτίας


Τις εγκαταστάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας επισκέφτηκε το περασμένο Σάββατο ο Νομάρχης Στέφανος Πουλημένος με αντιπροσωπεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαρυπατάδων του Δήμου Αχιλλείων με επικεφαλής τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Σπύρο Μωκιάτο, σε περιοχή του οποίου προτείνεται από την Μέλετη Χωροθέτησης Οχλουσών Χρήσεων η κατασκευή του ΒΙΟ.ΠΑ. της μέσης Κέρκυρας.

Η κερκυραϊκή αντιπροσωπεία, παρουσία και της Αντινομάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Μερόπης Υδραίου, ξεναγήθηκε από μέλη της διοίκησης του ΒΙΟ.ΠΑ. Θεσπρωτίας στους χώρους της εγκατάστασης και ενημερώθηκε για τα έργα υποδομής που έχουν κατασκευαστεί εκεί, για την διαδικασία απόκτησης και διάθεσης της γης, για τα κίνητρα που λειτουργούν υπέρ της επιλογής του ΒΙΟ.ΠΑ. από πολλές επιχειρήσεις και για τη σύσταση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης.
Στην περίπτωση της Θεσπρωτίας, ο φορέας διαχείρισης συγκροτείται από την Νομαρχία, το Δήμο Παραμυθιάς όπου βρίσκεται το ΒΙΟ.ΠΑ. και τον ΕΟΜΜΕΧ.
Η παρουσία της Κερκυραϊκής αντιπροσωπείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Θεσπρωτίας συνέπεσε και με τα εγκαίνια μονάδας συγκέντρωσης γάλακτος από την ευρύτερη περιοχή, της συνεταιριστικής εταιρίας Δωδώνη Α.Ε., παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνη Μπέζα, του Νομάρχη Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, Δημάρχων της περιοχής και στελεχών της επιχείρησης.
Τα συμπεράσματα από την επίσκεψη είναι θετικά και ενισχυτικά της προσπάθειας να χωροθετηθεί καί στην Κέρκυρα το Βιοτεχνικό Πάρκο που τόσο το έχει ανάγκη ο τόπος μας στην προσπάθεια να αρχίσει να μπαίνει μία στοιχειώδης τάξη στο χώρο.

Το πρώτο πρόγραμμα απεξάρτησης γυναικών κρατουμένων στο ΚΑΤΚ Ελεώνα Θηβών εγκαινίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης - επίσκεψη και στη γυναικείες φυλακές


Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Δένδιας εγκαινίασε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών, την έναρξη της λειτουργίας του πρώτου στη χώρα μας θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης τοξικομανών γυναικών κρατουμένων. Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν επίσης οι Βουλευτές Βοιωτίας κ. κ. Μιχάλης Γιαννάκης και Ανδρέας Κουτσούμπας, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Μητρόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Καταστημάτων Κράτησης κ. Ευριπίδης Αντωνίου, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, των εκκλησιαστικών αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στον χαιρετισμό του κατά την τελετή των εγκαινίων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε:
«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Δεν πρόκειται να αναλωθώ στις συμβατικότητες τις οποίες κανείς αναμένει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα μου επιτρέψετε μόνο να θεωρήσω και εγώ ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα η λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Γυναικών, που βασίστηκε πάνω σε ειλικρινείς και σε βάθος χρόνου προσπάθειες των προκατόχων μου του κ. Σ. Χατζηγάκη και του Α.Παπαληγούρα .
Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς και να έχουμε σαφή αίσθηση του τεραστίου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.
Ενός προβλήματος που αναδεικνύεται μόνο από το γεγονός ότι περίπου το 50% των κρατουμένων στις ελληνικές Φυλακές σήμερα κρατούνται για αδικήματα που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Μιλάμε για αριθμούς που υπερβαίνουν τους 6.500 συνανθρώπους μας, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ναρκωτικών συνολικά στην κοινωνία.
Δική μας υποχρέωση είναι να προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο μεταξύ ναρκωτικών και εγκληματικότητας. Έχοντας όμως κάτι ξεκάθαρα μέσα μας σαν αντίληψη: ότι οι χρήστες ναρκωτικών δεν είναι κάτι το ξένο, κάτι το διαφορετικό από εμάς. Είναι άνθρωποι δίπλα μας, είναι άνθρωποι πολλές φορές μέσα στην οικογένεια μας, είναι τελικά άνθρωποι που θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Θα πρέπει λοιπόν, συνολικά ως σωφρονιστικό σύστημα, να σταθούμε δίπλα τους και αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της πρόκλησης να συνομιλήσουμε μαζί τους. Και μαζί με την κοινωνία, ειλικρινά, να φύγουμε από τα στερεότυπα, την αντίληψη ότι υπάρχει ένα «κακό» κομμάτι της κοινωνίας το οποίο μπορούμε να το αγνοήσουμε, να πάρουμε κάποια μέτρα για να φαινόμαστε καλοί και συμπαθείς και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε να προχωράμε. Αυτά δεν γίνονται.
Το πρόβλημα έχει υπερβεί αυτού του τρόπου την αντιμετώπιση. Αυτό το οποίο προτίθεμαι να κάνω το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να προσπαθήσω να κοιτάξουμε όλοι μαζί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην κοινωνία γενικότερα το πρόβλημα κατάματα. Να αντιληφθούμε το μέγεθός του και να επιχειρήσουμε να προτείνουμε μέτρα που να βελτιώσουν την κατάσταση. Έχω κατ’ επανάληψη πει και θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω και σήμερα ότι δεν πιστεύω στα θαύματα. Η άποψη μου είναι ότι συνολικά το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας χρειάζεται κατ’ ελάχιστο μια δεκαετία για να εκσυγχρονιστεί. Μια δεκαετία με την βασική προϋπόθεση ότι συνολικά η κοινωνία θα αντιληφθεί τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα. Ελπίζω να παρακολουθήσω και επόμενες επιτυχημένες φάσεις τέτοιων κέντρων ανά την Ελλάδα και σας ξαναλέω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ».
Μετά τα εγκαίνια, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τις κρατούμενες που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα και συζήτησε μαζί τους για τη μάστιγα των ναρκωτικών και τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της απεξάρτησης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επισκέφθηκε επίσης την πτέρυγα ανδρών κρατουμένων στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων και συνομίλησε με τους κρατούμενους για αντίστοιχα ζητήματα.

Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επισκέφθηκε τις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών, όπου και επιθεώρησε τους χώρους κράτησης, επισκέφθηκε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και τον χώρο όπου κρατούνται οι μητέρες με ανήλικα παιδιά και ενημερώθηκε για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων.
Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στις στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων και στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα:
«Είχα την χαρά σήμερα να παραστώ στα εγκαίνια του Κέντρου Απεξάρτησης Κρατουμένων Γυναικών. Μία πολύ σημαντική προσπάθεια που έρχεται να προστεθεί σε μία ανάλογη προσπάθεια που γίνεται για τους άνδρες κρατούμενους και που ελπίζω να είναι μια αρχή αντιμετώπισης του τεράστιου προβλήματος των ναρκωτικών. Ενός προβλήματος που αφορά συνολικά την ελληνική κοινωνία και που τελικά μας αφορά όλους μας.
Από εκεί και πέρα, χωρίς να είναι στο πρόγραμμα, επισκέφθηκα για αρκετή ώρα τις γυναικείες φυλακές. Είχα την ευκαιρία να δω τους χώρους, να δω το προσωπικό, τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτό τον χώρο, τις κρατούμενες. Να δω μόνος μου τις συνθήκες. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η κατάσταση εδώ είναι ικανοποιητική. Παρά ταύτα ο στόχος παραμένει: ο εκσυγχρονισμός και ο εξανθρωπισμός του σωφρονιστικού συστήματος. Χρρειάζεται πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλές προσπάθειες».