Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Αοριστολογίες Καστανίδη στην ερώτηση Χαραλάμπους

Σε απάντηση της αριθμ. 5309/29-1-2010 ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Μ. Χαραλάμπους και Ν. Μωραΐτης, ο Υπ. Δικαιοσύνης,σημείωσε, γενικώς και αορίστως, τα εξής:
Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας συστήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 39 του Ν. 2721/1999 για την κάλυψη των αναγκών της αντίστοιχης εφετειακής περιφέρειας. Στην Υπηρεσία αυτή προβλέπονται οι εξής οργανικές θέσεις: 1 θέση Ιατροδικαστού Δ'-Β' τάξεως, 1 θέση του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων, 1 θέση του κλάδου ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, 1 θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων και 1 θέση του κλάδου ΥΕ Νεκροτομών.
Για την κάλυψη των ανωτέρω οργανικών θέσεων έχουν διορισθεί 4 μόνιμοι υπάλληλοι. Συγκεκριμένα: 1 Ιατροδικαστής Δ' τάξεως, 1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων, 1 υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και 1 υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Νεκροτομών, εκ των οποίων η υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Γενικών Καθηκόντων έχει αποσπασθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, λόγω εκλογής της ως Δημοτικού Συμβούλου.
Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας λειτουργεί, όπως οι λοιπές περιφερειακές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί ένας Ιατροδικαστής (άλλες πέντε στο σύνολο), με το αναγκαίο προσωπικό. \
Τα τυχόν προσωρινά προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη ενός Ιατροδικαστή, ο οποίος δεν μπορεί να αποστερηθεί του δικαιώματος λήψης των εκ του νόμου προβλεπόμενων αδειών απουσίας (κανονικής, ανατροφής τέκνου, αναρρωτικής, παράστασης σε δικαστήρια κ.λπ.), υφίστανται σε όλες τις περιφερειακές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις οποίες υπηρετεί μόνο ένας Ιατροδικαστής.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3772'2009, σύμφωνα με τις οποίες οι ιατροδικαστικές πράξεις δύνανται να διενεργούνται από τα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα από μέλη Διδακτίκού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή συντρέχει αδυναμία των κατά τόπο ανωτέρω αναφερόμενων φορέων, να δοθεί εντολή για διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων σε Ιατροδικαστική Υπηρεσία και σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας «που διαθέτουν κατάλληλη υποδομή και ειδικότητες.
Για το λόγο αυτό τα Υπουργεία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβιβάζουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «νάκα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό ιδρύματα και ενημερώνουν για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή.
Οι περιπτώσεις αδυναμίας διενέργειας νεκροψιών από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας οφείλονται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες απουσίας της μοναδικής Ιατροδικαστού, η χορήγηση των οποίων εγκρίνεται με εξαιρετική φειδώ από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείο» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σε περιπτώσεις χορήγησης των εκ του νόμου μακροχρόνιων αδειών στην εν λόγω Ιατροδικαστή (όπως ανατροφής τέκνου), η ανωτέρω Υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απόσπαση Ιατροδικαστή από άλλες Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, όπως συνέβη στο παρελθόν και αναμένεται να γίνει και στο άμεσο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: