Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ΣΕ ΚΕΔΚΕ-ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ


Στην ΚΕΔΚΕ θα σταλούν, όλα τα διαθέσιμα έγγραφα (αποφάσεις-μελέτες) που έχει στη διάθεση της η ΤΕΔΚ ,επί του προτεινόμενου σχεδίου για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας.

Αυτό αποφάσισε το σημερινό Δ.Σ. της ΤΕΔΚ. Πρόκειται για παλαιότερες σχετικές αποφάσεις του οργάνου, την μελέτη της Παντείου, μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών από το 2000 στην οποία περιέγραφε την διοικητική διαίρεση της χώρας, τον αριθμό των Δήμων και όριζε την περιφερειακή ανάπτυξη στο σύνολο της επικράτειας (προσδιόριζε 5 Δήμους στο νομό) και τέλος την εισήγηση της ομάδας εργασίας που είχε συστήσει η Ενωση.

Τα παραπάνω έγγραφα θα σταλούν επίσης στο Υπ. Εσωτερικών και την επιτροπή που επεξεργάζεται το σχέδιο Καλλικράτης, καθώς και στους βουλευτές του νομού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ Μιχάλη Κάρρα, αποφασίστηκε ακόμη, να γίνει προσπάθεια το προσεχές Σαββατοκύριακο,να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους βουλευτές στην Κέρκυρα και με την κ. Γκερέκου αν όχι εδώ, στην Αθήνα προκειμένου να αναλυθούν οι θέσεις και οι αποφάσεις της ΤΕΔΚ.

Στη συνέχεια να γίνει συνάντηση στην Αθήνα ,με την αρμόδια επιτροπή που επεξεργάζεται το σχέδιο Καλλικράτης.

Σημειώνεται ότι η αρχική πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπει τη σύσταση 3 Δήμων στο νομό (Βορρά-Μέση-Νότο), ενώ η πρόσφατη μελέτη της Παντείου 5 Δήμους στο νησί, συν τους Παξούς.

Σύμφωνα με την πρόταση της μελετητικής ομάδας της Παντείου:
1.Ο Δήμος Κερκυραίων παραμένει στα σημερινά διοικητικά του όρια.
2.ένας Δήμος στο Νότο από τους σημερινούς Δήμους Λευκιμμαίων, Κορισσίων και Μελιτειέων.
3.Συγκροτείται ένας Δήμος Νότου-Μέσης από τους Δήμους Αχιλλείων και Παρελίων
4.Συστήνεται ένας Δήμος σε Βορρά από τους- Δήμους Κασσωπαίων, Θιναλίων, Εσπερίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: