Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Συνάντηση και εποικοδομητική συνεργασία Συλλόγου Περιβάλλοντος-Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Δ. Κερκυραίων

Συνάντηση του προέδρου ΔΣ του Συλλόγου Περιβάλλοντος Α. Κοσκινά με τη Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου Κερκυραίων Φ. Κοσκινά πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας.
Για ζήτημα του δέντρου του Λιστόν, αμοιβαία διαπιστώθηκε ότι, με δεδομένη τη κοπή του προϋπάρχοντος δέντρου εξαιτίας επικινδυνότητας, αμφότερα τα μέρη (ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος) προέβησαν με καλή πίστη σε ενέργειες εύλογες, με αίσιο πέρας τη φύτευση νέου δέντρου στη θέση του παλαιού.
Αμφότερα τα μέρη διαπίστωσαν τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα λειτουργίας μιας «κόκκινης γραμμής» επικοινωνίας, δια της οποίας θα ενημερώνεται εκ των προτέρων ο Σύλλογος Περιβάλλοντος για ανάλογες περιπτώσεις – προτού η Υπηρεσία Περιβάλλοντος (που διατηρεί ασφαλώς στο ακέραιο την αρμοδιότητά της) προβεί στη λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων όπως η κοπή δέντρων.
Επίσης, με πρόταση του Συλλόγου Περιβάλλοντος, συμφωνήθηκε ότι για μελλοντικές ανάλογες ενέργειες η Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα τεκμηριώνει στο μέτρο του δυνατού τις αναγκαίες παρεμβάσεις της με εποπτικό (φωτογραφικό) υλικό, στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
Κοινή επίσης είναι η αντίληψή μας, αλλά και η πρόθεση στενής συνεργασίας, επί ζητημάτων αποκατάστασης κατεστραμμένων δέντρων (ενδεικτικά: Πλατεία Λεμονιά, Σαρόκο), παρεμβάσεων προστασίας των δέντρων αλλά και της δημόσιας ασφάλειας και αντιμετώπισης κακών πρακτικών στη Κάτω Πλατεία (Λιστόν) και στη Πάνω Πλατεία, και ψεκασμών.
΄΄Ευελπιστούμε, εκ μέρους του Συλλόγου Περιβάλλοντος, ότι αυτή η συναντίληψη και συνεργασία θα αποδειχτεί και στη πράξη ωφέλιμη για τη Πόλη και την ολότητα των Κερκυραίων΄΄, καταλήγει ανακοίνωση του Συλλόγου Περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: