Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Αξιοποίηση των ΑΠΕ ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή και όχι ως ευκαιρία για κέρδη

Αντίθετη στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση βιομηχανικού αιολικού πάρκου στη περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας,δηλώνει η πολιτική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας.
Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει τα εξής:
''Η επείγουσα παγκόσμια ανάγκη ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής επιβάλει μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σε ποσοστό τουλάχιστον 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020. Η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ πρέπει να βαίνει παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος.
Προϋπόθεση είναι η κατάρτιση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτούς που έχουν μέχρι σήμερα δει το φως της δημοσιότητας που προωθούν την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και ανάγουν ρυθμιστές και σχεδιαστές της ενεργειακής πολιτικής τους ιδιωτικούς ομίλους και τις αγορές.
Προϋπόθεση επίσης αποτελεί ο αξιόπιστος χωροταξικός σχεδιασμός των ΑΠΕ με σεβασμό στα οικοσυστήματα και στην αισθητική του τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της χώρας, αλλά και κάθε περιοχής ξεχωριστά.
Προκειμένου οι ΑΠΕ να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, απαιτείται ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, των τοπικών κοινωνιών, των κινημάτων πολιτών και των εργαζομένων σε όλα τα στάδια του ενεργειακού σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων καθώς και διαδικασίες διαρκούς ελέγχου.
Σε κεντρικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής πρέπει να αναγορευτεί η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας -βιομηχανία, γεωργία, μεταφορές, συγκοινωνίες. Παράλληλα απαιτείται η εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Ως ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ:
Διεκδικούμε αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ με κοινωνικό δημόσιο έλεγχο.
Απαιτούμε ανασυγκρότηση της ΔΕΗ - 100% δημόσια, ενιαία και καθετοποιημένη – ως βασικό εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ΑΠΕ, την ενεργειακή αυτάρκεια, την κάλυψη των κοινωνικών ενεργειακών αναγκών (τιμολογιακή πολιτική με χαμηλές τιμές για την ευρεία λαϊκή κατανάλωση και κλιμακούμενη αύξηση) και την προστασία του περιβάλλοντος.
Προτείνουμε κίνητρα για την ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής και συντήρησης συστημάτων ΑΠΕ που σήμερα είναι εξ’ ολοκλήρου εισαγόμενα
Προτείνουμε έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ΑΠΕ, ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ηλιακά και αιολικά συστήματα. Προώθηση και εξάπλωση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Άμεση μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημοσίων και όλων των νέων κτιρίων, κίνητρα για την μείωση της κατανάλωσης όλων των υπαρχόντων κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Θεωρούμε μονόδρομο τον απεγκλωβισμό του τομέα της ενέργειας από τη μέγγενη του κέρδους.
Με βάση τα παραπάνω, ως ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας είμαστε αντίθετοι στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση βιομηχανικού αιολικού πάρκου στη περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας, γιατί δεν πληρεί καμία από τις παραπάνω παραμέτρους και, από τα στοιχεία που έχουν μέχρι τώρα ανακοινωθεί, προβάλει ως μια φαραωνικών διαστάσεων, αντι-περιβαλλοντική και αντιπαραγωγική επένδυση, που αντιμετωπίζει τις ΑΠΕ όχι ως αναγκαία απάντηση στην κλιματική αλλαγή, αλλά ως ευκαιρία για επιχειρηματικά κέρδη
''
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: