Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Η μεταστέγαση του Νοσοκομείου στο Νομ. Συμβούλιο

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 19:00 το Νομ. Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
: Μεταστέγαση Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Εισηγητής:ο Νομάρχης Κέρκυρας Στέφανος Πενηντάρχου – Πουλημένος.ΘΕΜΑ 2ο
:Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. του έργου - δραστηριότητας: «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας».

Εισηγήτρια:Η Αντινομάρχης Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κα Μ. Υδραίου.

ΘΕΜΑ 3ο :Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. του έργου - δραστηριότητας: «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αγίου Γεωργίου, Νομού Κέρκυρας.

Εισηγήτρια:Η Αντινομάρχης Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κα Μ. Υδραίου.

ΘΕΜΑ 4ο
:Αίτημα φορέων και πολιτών Βόρειας Κέρκυρας σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Βόρεια Κέρκυρα και στα Διαπόντια Νησιά.

Εισηγήτρια:Η Αντινομάρχης Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κα Μ. Υδραίου.

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός εκπροσώπου Νομαρχιακού Συμβουλίου καθώς και αναπληρωτή τους για την προβλεπόμενη από Π.Δ 23/2000 ( ΦΕΚ 18Α/07-02-2000) επιτροπή (Λουτρική Εγκατάσταση)

ΘΕΜΑ 6ο : Εγκρίσεις Μετακινήσεων και εξόδων κ. Νομάρχη και Αντινομαρχών - Νομαρχιακών Συμβούλων και Ειδικού Συμβούλου Ν.Α.Κ.

Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς κ. Χρ.Σκούρτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: