Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Συνεδριάζει την 1η Μαρτίου το Δ.Σ. Αχιλλείων

Συνεδριάζει την 1η Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, το Δ.Σ. Αχιλλείων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις - ερωτήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό.
2. Έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Ν.Α.Δ.Α.
3. Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής χορωδίας «ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ».
4. Αποδοχή ή μη της εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς και την επιβολή της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας.
5. Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με θέμα «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας».
6. Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με θέμα «Λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 4* δυναμικότητας 177 κλινών (εκ των οποίων 14 με δήλωση του Ν. 2160/93) με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στη θέση ΠΕΡΑΜΑ Γαστουρίου του Δήμου Αχιλλείων Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της Α. Τσιριγγάκης Α.Ε.
7. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας Δήμου Αχιλλείων».
8. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εργασιών του έργου «Αποχέτευση οικισμού Γαστουρίου».
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Κατασκευή έργων χερσαίας ζώνης καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών».
10. Αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου Μπενιτσών περί εξεύρεσης χώρου για επέκταση του δημοτικού νεκροταφείου.
11. 11. Αίτημα για οικονομική ενίσχυση των μαθητών της Γ΄ Λυκείου Καστελλάνων Μέσης για πραγματοποίηση πενθήμερης εκδρομής.
12. Αίτημα της Σιμάτης Α.- Κ. Ρέβης Ο.Ε. περί τοποθέτησης μηχανήματος κοπής ειδών λαϊκής τέχνης.
13. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους σεισμοπαθείς της Αϊτής μέσω της Actionaid.
14. Γνωμοδότηση για προϋφιστάμενα οικόπεδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: