Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Από 23 Φεβρουαρίου η καταβολή του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας, η α΄ δόση του έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης έχει ήδη αποσταλεί και θα καταβληθεί μέσω ΕΛΤΑ, με επιταγές, από τις 23 Φεβρουαρίου ως τις 22 Μαρτίου 2010.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της β΄ δόσης του συγκεκριμένου επιδόματος στους δικαιούχους, καλούνται μέχρι της 28 Φεβρουαρίου οι επιδοματούχοι και οι εκπρόσωποί τους, να υποβάλουν στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας αντίγραφα της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και το Α.Φ.Μ. τους το οποίο θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε δημόσιο έγγραφο.

Σε περίπτωση που δεν κατέχουν Α.Φ.Μ. θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. που υπάγονται ώστε να αποκτήσουν και να το γνωστοποιήσουν άμεσα στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: