Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Ψήφισαν για νέο Δ.Σ. οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο

Στις κάλπες προσήλθαν οι εργαζόμενοι στο Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα: ψήφισαν 307 εργαζόμενοι και 26 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα ή λευκά.
Έλαβαν: η Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων (ΑΕΚΕ), 188 ψήφους και 5 έδρες και η Αγωνιστική Συνεργασία 93 ψήφους και 2 έδρες. Εκλέγονται οι: Ντίνα Ιωάννου, Κώστας Στογιάννος, Πίτσα Γκίκα, Ιωάννης Βενέτης και Θεόδωρος Βαρότσης (από την ΑΕΚΕ) και Έφη Κάντα και Δώρα Μακρή (από την Αγωνιστική Συνεργασία).
Για την ΑΔΕΔΥ, ψήφισαν 251 εργαζόμενοι (άκυρα ή λευκά: 7). Πήραν: η ΑΕΚΕ 155 ψήφους και 8 έδρες και η Αγωνιστική Συνεργασία 89 ψήφους και 5 έδρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: