Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Σε 3 συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Θιναλίων

Τρεις συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Θιναλίων, τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο Δημαρχείο στην Αχαράβη.
Η πρώτη συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20.30 της Δευτέρας 8/2, θα έχει ως μοναδικό θέμα συζήτησης, την επιβολή τέλους σύνδεσης αποχέτευσης.
Στη δεύτερη συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19.00 της Τρίτης 9/2, υπάρχουν 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων,
η τροποποίηση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θιναλίων 2010.
καθώς και η γνωμοδότηση του Σώματος επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Ύδρευση Νήσων Κέρκυρας & Παξών».
Τέλος, στην τρίτη συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20.30 της Τρίτης 9/2, μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, είναι η Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Θιναλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: