Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

-Ζητείται νέα ΚΥΑ για παράταση του χρόνου για τους ΧΥΤΑ


Σύσκεψη υπό την προεδρία του Νομάρχη Στέφανου Πουλημένου με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Νομαρχιακών παρατάξεων Τάκη Μεταλληνού και Σπύρου Σαμοίλη, των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Τεμπλονίου και Λευκίμμης, του Προέδρου του Συνδέσμου Καθαριότητας, Δημάρχου Κερκυραίων Σωτήρη Μικάλεφ και του Προέδρου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Μιχάλη Κάρρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με θέμα τη συνέχιση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση του Νομαρχιακού Συμβούλου Τάκη Μεταλληνού η οποία κατατέθηκε στην χθεσινή πεντάωρη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.
Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και αποφασίστηκε ο Σύνδεσμος Καθαριότητας να υποβάλλει άμεσα το αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να επιδιώξει και συνάντηση με την Υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη προκειμένου να εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία θα προβλέπεται η παράταση του χρόνου υλοποίησης των έργων διευθέτησης του χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, όχι μόνο για το Τεμπλόνι αλλά για ολόκληρη την χώρα.
Η παράταση η οποία θα ζητηθεί, θα προβλέπει περιθώριο χρόνου ικανό να επιτρέψει την εκτέλεση των υπολειπομένων έργων στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, κυρίως της καύσης του βιαερίου, που είναι όρος πολύ σημαντικός για την υγεία και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Για να γίνει αυτό, όλες οι πλευρές αποδέχθηκαν ότι χρειάζεται να ολοκληρωθούν τα έργα κατασκευής του δευτέρου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή των έργων καύσης του βιαερίου στο πρώτο υπερκορεσμένο κύτταρο.
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης τα θέματα που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και ζητήθηκε από το Σύνδεσμο να προχωρήσει άμεσα στην ανακοίνωση του σχεδιασμού του, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι όσοι μπορούν να συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο στην ταχύτερη υλοποίησή του. Αυτό αφορά τόσο τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και τους πολίτες, για να λειτουργήσει μέσα από ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα το οποίο θα επιτρέψει να απαλλαγεί η Κέρκυρα από την «μεγάλη πληγή που έχει διαμορφωθεί στην τόπο μας με τα τεράστια προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νομάρχης.
Ερωτώμενος μετά το τέλος της σύσκεψης από δημοσιογράφο σχετικά με την πρόθεσή του ή μη να υπογράψει νέα παράταση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ο Νομάρχης απάντησε:
«Κάποια από τα προβλεπόμενα έργα τα οποία περιλαμβάνονταν στο σχέδιο διευθέτησης δεν έχουν κατασκευαστεί. Ο Σύνδεσμος έδωσε τις εξηγήσεις του καί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και εκ τούτου προκύπτει ανάγκη να παραταθεί ο χρόνος που προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, έτσι ώστε αυτά τα έργα που αφορούν κυρίως την καύση του βιοαερίου, να μπορέσουν να εκτελεστούν».
Ο Νομάρχης ερωτήθηκε επίσης σχετικά με το ενδεχόμενο μη αποδοχής της παράτασης του χρόνου λειτουργίας και αλλαγής της ΚΥΑ από το Υπουργείο, τι προτίθεται ο ίδιος να πράξει. Στο συγκεκριμένο ερώτημα απάντησε τα εξής:
«Παρακαλώ το ερώτημα αυτό να τεθεί στο Σύνδεσμο Καθαριότητας. Εγώ γνωρίζω ότι τα χρονικά περιθώρια παράτασης της ισχύος της άδειας συνέχισης λειτουργίας του ΧΥΤΑ εξαντλούνται στις 16 Δεκεμβρίου 2009. Οι δικές μου αποφάσεις υπογράφονται στα πλαίσια του νόμου και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Όσο ο νόμος και οι ΚΥΑ το επιτρέπουν να εκδώσουμε μια άδεια, το πράττουμε. Όταν δεν το επιτρέπουν τι μπορούμε να κάνουμε; Δεν έχουμε άλλη επιλογή.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: