Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Συμβασιοποίηση και προκηρύξεις νέων έργων από τη Νομαρχία

Τη σύμβαση του έργου βελτίωσης του δρόμου Καστελλάνοι Γύρου – Αγρός υπέγραψε σήμερα ο Νομάρχης Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 180.000 ευρώ και θα κατασκευαστεί από ίδιους πόρους της Νομαρχίας, ενώ σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών. Το έργο περιλαμβάνει τόσο ασφαλτικά όσο και τεχνικά έργα με την ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται να βελτιωθεί η εικόνα αλλά και οι συνθήκες ασφαλούς κίνησης των οχημάτων στο δρόμο αυτό.

Ο Νομάρχης υπέγραψε επίσης σήμερα και τις προκηρύξεις δημοπράτησης δύο ακόμη σημαντικών έργων.

Το πρώτο αφορά την προκήρυξη δημοπράτησης της ανακατασκευής του γηπέδου του Α.Ο. ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ, προϋπολογισμού 360.000 ευρώ με συγχρηματοδότηση του Δήμου Κασσωπαίων και το δεύτερο την προκήρυξη δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της διάνοιξης των στροφών σε τμήμα του δρόμου από Επίσκεψη έως Αχαράβη, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: