Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

«Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Κερκυραίων GIS»

Παρουσιάσθηκε σήμερα το πρωί στο «Φαληράκι», το έργο «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Κερκυραίων GIS». Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, αποτελεί άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο για την δημοτική μηχανή αλλά και για τους δημότες,σύμφωνα με το Δήμαρχο Κερκυραίων Σωτ. Μικάλεφ.

Tο Έργο αφορά:

Α. στην προμήθεια και εγκατάσταση γεωγραφικών δεδομένων

Β. στην ανάπτυξη εφαρμογών για τους εσωτερικούς χρήστες του Δήμου καθώς και για τους ενδιαφερόμενους πολίτες

Γ. στην προμήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισμικού για την λειτουργία του συστήματος

Δ. στην εκπαίδευση των εσωτερικών χρηστών.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει λειτουργίες για:

* Την διαχείριση και την γεωγραφική απεικόνιση των βασικών γεωμετρικών και περιγραφικών χαρακτηριστικών του Δήμου.
* Τη διαχείριση του στόλου των απορριμματοφόρων και της συλλογής των απορριμμάτων.
* Τη διάθεση Οδηγού Πόλης στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του GIS του Δήμου Κερκυραίων είναι

1. να συμβάλλει στη πορεία προς τον εκσυγχρονισμό του Δήμου Κερκυραίων, χαρτογραφώντας την περιοχή της ευθύνης του Δήμου, περιλαμβάνοντας το οδικό δίκτυο ώστε να δοθεί η δυνατότητα πλήρους και ακριβούς απογραφής και τεκμηρίωσής των απαραίτητων δεδομένων, με σκοπό την προστασία και την βιώσιμη αξιοποίησή τους.
2. να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, αποτελώντας ένα εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης των εργασιών και των στοιχείων που αφορούν στην υποδομή του Δήμου. Θα επιτρέπει την ροή των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης,
3. να διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων προγραμματισμού των τακτικών εργασιών του Δήμου και στρατηγικού σχεδιασμού παρέχοντας πληροφορίες για το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση, στατιστικά στοιχεία και δυνατότητες πρόβλεψης.
4. να διευκολύνει την επικοινωνία του πολίτη με το δήμο παρέχοντας διαρκή, έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου
Το Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΓΠΣ) αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών, οι οποίες διασυνδέονται μεταξύ τους και καλύπτουν τις ανάγκες των διαδικασιών λειτουργίας διαφόρων επιχειρησιακών διευθύνσεων του Δήμου, ενώ παρέχουν εξωστρέφεια μέσω του διαδικτυακού τόπου.
Ο Δήμος Κερκυραίων ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής, κάνει σήμερα άλλο ένα βήμα μπροστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: