Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Ν.Σ.

Συνεδριάζει το απόγευμα της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού καταστήματος, το Νομ. Συμβούλιο. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 10 θέματα προς συζήτηση.
Αναλυτικά τα θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Οργανισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ανάπτυξης Οικονομικών & Διοίκησης κ.Σπ. Σκορδίλης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση οικονομοτεχνικής Μελέτης βιωσιμότητας του ΕΚΕΚ- ΤΑΚ και διόρθωση πρακτικού για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Κ.- Τ.Α.Κ. κ.Χρ. Άνθης
ΘΕΜΑ 3ο:Τριτεγγύηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υπερ του ΕΚΕΚ- ΤΑΚ για τη λήψη δανείου.
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Κ.- Τ.Α.Κ. κ.Χρ. Άνθης
ΘΕΜΑ 4ο:Ρύθμιση θεμάτων του Ε.Κ.Ε.Κ. – Τ.Α.Κ. Α.Ε εν όψει της θέσπισης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Κ.- Τ.Α.Κ. κ.Χρ. Άνθης
ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2009
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ανάπτυξης Οικονομικών & Διοίκησης κ.Σπ. Σκορδίλης.
ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση Π.Δ.Ε /2009( Κ.Α.Π. – Επενδύσεις, Κ.Α.Π – Οδοποιία)
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
ΘΕΜΑ 7ο : Ένταξη έργων ΣΑΝΑ/8
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης Ν.Α.Κ – Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε .- Δ. Παλ/των με αντικείμενο τις « Προκαταρκτικές ενέργειες για την υποβολή πρότασης στο Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων » για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδού Γέφυρα Γιατρών - Σκριπερό»
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης Ν.Α – Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε .- Δ. Αχιλλείων με αντικείμενο τις « Προκαταρκτικές ενέργειες για την υποβολή πρότασης στο Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων » για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδού από διασταύρωση Μπενιτσών έως Μωραίτικα»
Εισηγητής : ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Δ. Κερκυραίων για την υλοποίηση του έργου «Τρία γεφύρια - Καμπανιόλου»
Εισηγητής : ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: