Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Οι θέσεις Χαραλάμπους για τα επιχειρηματικά πάρκα


Τις θέσεις του, καταθέτει γραπτώς, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μπ. Χαραλάμπους με αφορμη την ημερίδα του Επιμελητηρίου για την «Υλοποίηση προγράμματος για ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων νομοθετικό περιβάλλον – κατευθύνσεις».

Η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του εθνικού χωροταξικού σχεδίου για την βιομηχανία χρησιμοποιείται για να δοθεί ζεστό χρήμα, πρόσθετα κίνητρα και φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις για την ίδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση με την πολιτική της καταδικάζει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να ζουν με πενιχρούς μισθούς, με συντάξεις - ψίχουλα, που στέλνει στην ανεργία χιλιάδες εργάτες, βρίσκει τα χρήματα να ενισχύει τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, το μεγάλο κεφάλαιο.

Με τα επιχειρηματικά πάρκα όπως αποφασίστηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση και συνεχίζεται με την σημερινή δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους βιομήχανους να έχουν την απόλυτη ευθύνη της διαχείρισης των επιχειρηματικών πάρκων, πράγμα που σημαίνει πως οι ίδιοι που ρυπαίνουν το περιβάλλον στο κυνήγι του κέρδους και της μείωσης του κόστους λειτουργίας, θα ...αυτοελέγχονται.

Στόχος των επιχειρηματικών πάρκων είναι η χωροταξική οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας (μεταφορές, τουρισμός, ενέργεια, πολεοδόμηση, διοικητική δομή, αγροτικός τομέας, βιομηχανία) με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες για νέες επενδύσεις από ελληνικά και ξένα κεφάλαια. Εκτός από τις οικονομικές ενισχύσεις, η κυβέρνηση χαρίζει δημόσια γη, πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα, δάση και δασικές εκτάσεις για να μπορούν οι επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε νέες χρυσοφόρες επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας.

Με τα επιχειρηματικά πάρκα η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στην εμπορευματοποίηση της γης, στην κατάργηση του όποιου προστατευτικού πλαισίου υπάρχει για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην αλλαγή των χρήσεων της γης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα. Επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων. Για το λαό και τους εργαζόμενους το σύνολο του χωροταξικού σχεδιασμού και η πολιτική γης είναι συνδεδεμένα με τις σχέσεις παραγωγής και την ιδιοκτησία της γης, η οποία πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών μέσα από έναν κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας.

Τα προνόμια που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με τη μορφή κινήτρων για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων καθώς και για τις εταιρείες ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων είναι:

* Φοροαπαλλαγές τόσο για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα όσο και για τις εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την ίδρυσή τους.
* Απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και από την έκδοση άδειας εγκατάστασης. Αραγε, αυτό πόσο συμβατό μπορεί να είναι με τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί και στην προστασία του περιβάλλοντος, όταν είναι γνωστό πως θα καταργηθούν μια σειρά έλεγχοι που προηγούνται για να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή να εκδοθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων;
* Αυξημένοι όροι δόμησης σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση, μείωση της εισφοράς σε γη από 30% σε 25%. Κατά συνέπεια οι βιομήχανοι θα μπορούν να χτίζουν σε ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι έκτασης από ό,τι προηγουμένως.
* Παροχή σειράς υποδομών, όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ., που σχεδιάζονται ειδικά για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται μέσα στα επιχειρηματικά πάρκα. Δηλαδή, το κράτος με χρήματα του λαού θα φτιάξει υποδομές που θα χρησιμοποιούν οι βιομήχανοι.
* Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας μέσω προκήρυξης ειδικού προγράμματος με τίτλο «Μετεγκατάσταση 2009».
* Αυξημένα κίνητρα - χρηματοδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να μετεγκατασταθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: