Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Δήμος Αχιλλείων: Οχι στους 3 Δήμους στο νομό

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχιλλείων στην τελευταία συνεδρίαση του και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:
1. Συμφωνούμε απόλυτα με τις ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΔΚΕ και των συνεδρίων της που αφορούν τη διοικητική μεταρρύθμιση.
2. Ζητάμε τη διατήρηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και την ενίσχυση της Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Πιστεύουμε στη δημιουργία ισχυρών Ο.Τ.Α. με τους ανάλογους πόρους και αρμοδιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, τη γεωγραφία, την Ιστορία, τον πολιτισμό, αλλά και την εγγύτητα των δημοτών με τη δημοτική Αρχή.
4. Απορρίπτουμε την πρόταση των μελετητών του Ι.Τ.Α., όσον αφορά το νησί της Κέρκυρας και τον χωρισμό του σε τρεις δήμους, ζητώντας περισσότερους δήμους στο νησί.
5. Θεωρούμε λαθεμένη την πρόταση για συνένωση του Δήμου Αχιλλείων με το Δήμο Κερκυραίων.
6. Πιστεύουμε ότι ο μητροπολιτικός Δήμος Κερκυραίων πρέπει να παραμείνει ως έχει, έχοντας αστικά χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις που δεν ταιριάζουν με τους περιφερειακούς Δήμους.
7. Προϋπόθεση για την Διοικητική Μεταρρύθμιση είναι η άμεση καταβολή των παρακρατηθέντων πόρων σε όλους τους Ο.Τ.Α. και ο οικονομικός προγραμματισμός της μεταρρύθμισης".

Δεν υπάρχουν σχόλια: