Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΙΑΠΗ ΣΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ UNESCO

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2548/28.7.08 ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Μπάμπη Χαραλάμπους και Κώστα Αλυσανδράκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη του Υπ.Πο. ο υπουργός Μιχάλης Λιάπης αναφέρει τα εξής:


"Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, μαζί με τη ζώνη προστασίας της

εντάχθηκε πρόσφατα στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής

Κληρονομιάς της UNESCO. Με την ένταξη της πάλης της Κέρκυρας και της ζώνης

προστασίας της στον παραπάνω κατάλογο δεν αναιρείται η ισχύς του Αρχαιολογικού

Νόμου και συνεπώς εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και ειδικότερα του άρθρου 50

του ως άνω Νόμου παρ. 4 και 5 περ. β.β και 6, τα Θέματα που ανήκουν στην

προστασία αρχαίων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που

αποτελούσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών και μυθικών γεγονότων έως το 1830

ανήκουν στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Θέματα που

αφορούν στη προστασία νεότερων μνημείων και λοιπών ιστορικών τόπων ανήκουν

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και

όχι στις αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ιονίων Νήσων.

Το ίδιο όργανο είναι επίσης αρμόδιο να γνωμοδοτεί ως ττρος το χαρακτηρισμό

μνημείου ακινήτου το οποία ευρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ή πάνω σε αρχαίο

μνημείο σύμφωνα με την περίπτωση β' και γ" της παραγράφου 1 του άρθρου 6 χωρίς

να αναιρείται η προστασία αυτών.

Επομένως. για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχει επιλεγεί η κατά

προτεραιότητα εξέταση όλων των θεμάτων των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής

Κληρονομιάς (και της Κέρκυρας) από τα παραπάνω Κεντρικά Συμβούλια".

Δεν υπάρχουν σχόλια: