Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ

Σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Μπ. Χαραλάμπους και Κ. Αλυσανδράκη για τα απόβλητα των ελαιοτριβείων στην Κέρκυρα ο υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης κ. Καλογιάννης, έδωσε την κάτωθι απάντηση:


"Το πρόβλημα της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων οφείλεται σε οργανωτικές αδυναμίες των ίδιων των μονάδων, στην εποχιακή λειτουργία τους, στο μικρό μέγεθος τους, στη γεωγραφική διασπορά τους και στο μεγάλο ρυπαντικό φορτίο και τη φυτοτοξικότητα των εξεταζόμενων αποβλήτων. Σοβαρή επίσης αιτία είναι η έλλειψη επαρκών κινήτρων για τη συνένωση των μικρών ελαιοτριβείων με μεγαλύτερες, καθετοποιημένες και οικονομικά πιο σθεναρές βιομηχανίες. που θα μπορούσαν να αναλάβουν το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας των αποβλήτων τους, όπως λ.χ. έχει γίνει στην Ισπανία.

Στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΠΑΑ) 2007-2013» του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, ούτε και η επιδότηση ιδιωτικών φορέων γενικότερα. Η αρμοδιότητα αυτή, εντάσσεται στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα τωv υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει στα συναρμόδια υπουργεία, τη σύσταση ομάδας εργασίας, για να εξετάσει σε βάθος το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των ελαιοτριβείων και να προτείνει στις πολιτικές ηγεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων μέτρα (Θεσμικά, νομοθετικά, οικονομικά, οργανωτικά κλπ.) για την κατά το δυνατόν ριζική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος των ελαιουργικών μονάδων στο σύνολό τους

Προς τούτο, αναμένονται οι απόψεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ήδη δραστηριοποιηθεί σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, κυρίως για τους Νομούς Κέρκυρας και Ζακύνθου Από πλευράς υποχρεωτικών μέτρων, υπάρχουν αποφάσεις (ανά Νομό) που θέτουν απαγορεύσεις και περιορ1σμούς, όσον αφορά στην απευθείας διάθεση των αποβλήτων και σκοπεύουν κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στις 14 1ουλίου του τρέχοντος έτους, διοργανώθηκε ημερίδα από την Π {.Ν., σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κέρκυρας και την "Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας, όπου και

παρουσιάστηκε μια μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοτριβείων που εφαρμόσθηκε στην Ζάκυνθο. Ν συνεργασία με την Ν.Α. Κέρκυρας, το Εμπορικό Επιμελητήριο, την Ε.r Σ.Κ., τον Σύλλογο Ελαιοτριβείων, βάσει και πρόσφατης συνάντησης που

πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του 1.r_ (31-ί-2008) αναμένεται να οδηγήσει σε συγκεκριμένα μέτρα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: