Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΟΥ

Το ΔΣ του Συνδέσμου Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας και οι Δήμαρχοι του Νομού Κέρκυρας στην από 5-9-2008 κοινή συνεδρίαση τους κατέληξαν ΟΜΟΦΩΝΑ στο παρακάτω ψήφισμα:


1. Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη ολοκλήρωσης της κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στα πλαίσια της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
2.Να επικρατήσει απ’ όλους πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης, στην κατεύθυνση απομάκρυνσης της Αστυνομίας από το χώρο του ΧΥΤΑ και να εμπεδωθεί κλίμα ηρεμίας στο Δήμο Λευκιμμαίων.
3. Να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Συνδέσμου και των χρηστών του ΧΥΤΑ (Δήμοι Λευκιμμαίων-Κορισσίων – Μελιτειέων) έτσι ώστε να διαχειριστούν και να λειτουργήσουν οι Δήμοι αυτοί το ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.
4.Ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας θα δέχεται αποκλειστικά και μόνο τα απορρίμματα των παραπάνω τριών Δήμων.
5.Να κινηθούν διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ του Συνδέσμου και των κατοίκων της Λευκίμμης στην κατεύθυνση της σωστής και με επιστημονικό τρόπο λειτουργίας του ΧΥΤΑ στα πλαίσια του κοινωνικού ελέγχου της λειτουργίας του.
6.Αποδοκιμάζουμε κάθε ενέργεια και πρακτική που προσβάλλει το κύρος των θεσμών και των προσώπων που τους εκφράζουν.
7. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα και δεν προσφέρεται για κανενός είδους εκμετάλλευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: