Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ξεκινούν την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου οι εργασίες στα πλαίσια της εργολαβίας παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας. Το έργο, που υλοποιείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, εντάσσεται στα πλαίσια της βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφάλειας στο εθνικό οδικό δίκτυο όλης της Χώρας συμπεριλαμβανομένων και των Οδικών Αξόνων Κέρκυρα Παλαιοκαστρίτσα και Κέρκυρα Αχίλλειο.
Το έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ συμπληρώνει τα έργα που εκτελεί ήδη η ΠΙΝ στους δύο βασικούς οδικούς άξονες της Κέρκυρας. Οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις θα είναι άμεσης απόδοσης σε θέσεις μειωμένης ασφάλειας.
Η εργολαβία, μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών κ. Σωτήριου Βόσδου, συμπεριέλαβε και τα έργα σύνδεσης- πρόσβασης του Νέου Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κέρκυρας με την Εθνική οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: