Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Υποχρεωτική η συντήρηση των καυστήρων κεντρικών θερμάνσεων


Ενόψει της ερχόμενης χειμερινής περιόδου η Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Κέρκυρας επισημαίνει στους συμπολίτες μας ότι είναι απαραίτητη η σωστή συντήρηση και ρύθμιση της λειτουργίας των λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης.
Πριν την έναρξη λειτουργίας των καυστήρων είναι απαραίτητο να προηγηθεί ρύθμιση και διεξοδικός έλεγχος της παραγωγής καυσαερίων στην έξοδο του καυστήρα. Αυτή η ρύθμιση είναι απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:
1. Η λειτουργία των, μη σωστά ρυθμισμένων, λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης, συνοδεύεται από την παραγωγή επικίνδυνων καυσαερίων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με τοξικά αέρια όπως, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου και του θείου, υδρογονάνθρακες, όζον κ.λ.π. Όταν δε, οι καμινάδες δεν οδηγούν τα καυσαέρια στο σωστό ύψος πάνω από τα γειτονικά κτίρια, τότε τα επικίνδυνα καυσαέρια μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας.
2. Υπάρχει σημαντική πιθανότητα έκρηξης σε μη καλά συντηρημένα συστήματα καυστήρων και επομένως διακινδυνεύει η υγιεινή και η ασφάλεια των ενοίκων, είτε σε κατοικίες, είτε σε δημόσια κτίρια εξ’ αιτίας της πλημμελούς συντήρησής τους.
3. Είναι ζήτημα οικονομίας διότι, οι απορυθμισμένοι καυστήρες καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο με μικρότερη θερμιδική απόδοση.
Η συντήρηση, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ. 511/77), πρέπει να εκτελείται από αδειούχους Εγκαταστάτες και Συντηρητές Καυστήρων, οι οποίοι θα πρέπει να παραδίδουν στον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του καυστήρα, το ειδικό φύλλο ελέγχου στο οποίο καταγράφονται όλες οι ρυθμίσεις που έγιναν και η σύνθεση των καυσαερίων μετά τη ρύθμιση.
Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος του νομού Κέρκυρας θα πραγματοποιήσει αυτοψίες κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο για τον έλεγχο της σύνθεσης των καυσαερίων στα λεβητοστάσια και θα ακολουθήσουν συστάσεις ή και πρόστιμα στις περιπτώσεις εκείνες που παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία και υποβαθμίζεται η ποιότητα της ατμόσφαιρας άρα και της ζωής μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: