Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

ΤΕΔΚ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ


Απόφαση για την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία διαδημοτικού φορέα που θ’ αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών των ΟΤΑ στο νομό, έλαβε το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ στη σημερινή του συνεδρίαση.
Το θέμα είχε τεθεί προ διμήνου και πάλι στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ όπου είχε αποφασιστεί η διερεύνηση της παραπάνω πρότασης και κυρίως η απάντηση σε νομική βάση στο ερώτημα με ποια διαδικασία και κατά πόσο είναι η δυνατή η σύσταση του φορέα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ Μιχ. Κάρρα, παρουσιάστηκε η μελέτη από εκπροσώπους του μελετητικού γραφείου η οποία έγινε αποδεκτή, σχεδόν από το σύνολο του οργάνου.
Στην ουσία πρόκειται για μια καταρχήν απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων που επιθυμούν να συσταθεί ο διαδημοτικός φορέας (πλην του Δήμου Παξών).
Το σχέδιο απόφασης θα σταλεί στα Δημοτικά Συμβούλια προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για τη σύσταση του φορέα.
Σύμφωνα με τον κ. Κάρρα η σημασία σύστασης του φορέα διαχείρισης των λιμανιών είναι μεγάλη, καθώς θα είναι αδύνατη η χρηματοδότηση έργου σε οποιαδήποτε λιμάνι της Κέρκυρας, αν προηγουμένως δεν έχει συσταθεί ο φορέας διαχείρισης.
Ο Σπ. Γατσούλης
Απαραίτητη και αναγκαία χαρακτήρισε τη σύσταση του φορέα διαχείρισης προκειμένου να υλοποιηθούν έργα μέσα από το Δ’Κ.Π.Σ. και ο Δήμαρχος Λευκιμμαίων Σπ. Γατσούλης .
Η Λευκίμμη αντιμετώπισε σημαντικό πρόβλημα από την έλλειψη φορέα διαχείρισης, αφού το λιμάνι που λειτουργεί εδώ και χρόνια ως εμπορικό και επιβατικό δεν υπάγεται πουθενά.
Από το 1999 είχε συναφθεί προγραμματική σύμβαση Δήμου με το τότε λιμενικό ταμείο με 10ετή σύμβαση.
Σήμερα με την κατάργηση του λιμενικού ταμείου και τη σύσταση του ΟΛΚΕ τίθεται σε αμφιβολία από το ΥΕΝ κατά πόσο αυτή η σύμβαση μπορεί να παραμείνει σε ισχύ. Αποτέλεσμα το λιμάνι Λευκίμμης να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη λειτουργία του.
Ο Δήμος προ εξαμήνου είχε καταθέσει αίτημα στο ΥΕΝ ζητώντας την έκδοση προεδρικού διατάγματος ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση δημοτικού λιμενικού ταμείου.
Προς το παρόν, σύμφωνα με τον κ. Γατσούλη η κυβέρνηση δε βλέπει θετικά αυτή την εξέλιξη οπότε, οι Δήμοι θα προχωρήσουν στη σύσταση του διαδημοτικού φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: