Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

ΜΙΚΑΛΕΦ: ΠΕΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ.


Πειστικές χαρακτηρίζει τις εξηγήσεις του Νομάρχη και των αρμοδίων υπηρεσιών της Νομαρχίας για το λεπτό ζήτημα του συντελεστή δόμησης, ο Δήμαρχος Κερκυραίων Σωτ. Μικάλεφ, σε μακροσκελή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Κερκυραίων εξ αρχής χαιρέτισε, το προεδρικό διάταγμα, για την εφαρμογή του αναθεωρημένου πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Κέρκυρας. Μετά από μια πολύχρονη προσπάθεια, η διαδικασία τροποποίησης είχε ευτυχή κατάληξη και άνοιξε το δρόμο για την πολεοδόμηση των περιαστικών περιοχών της πόλης μας, που για μεγάλο χρονικό διάστημα, τελούσαν υπό καθεστώς άναρχης δόμησης

Θεωρώ πειστικές τις εξηγήσεις του Νομάρχη και των αρμοδίων υπηρεσιών της Νομαρχίας για το λεπτό ζήτημα του συντελεστή δόμησης

Παρακολουθούμε με προσοχή όλες τις εξελίξεις και ενώνουμε τις δυνάμεις μας στην προσπάθεια, να μην περάσει μια ενδεχόμενη αναστολή της ισχύος του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης μας, που θα οδηγήσει σε πισωγύρισμα.

Η αναπτυξιακή πορεία για την πόλη θα συνεχιστεί και όσοι προσπαθούν να βάλουν εμπόδια θα μας βρουν απέναντι.

Όσο για τα ζητήματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο του εγγράφου του ΥΠΠΟ προς τον ΥΠΕΧΩΔΕ, έχω να δηλώσω τα εξής:

Στό έγγραφο της Γενικής διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς, μνημονεύεται ως επιχείρημα γιά το αίτημα αναστολής εφαρμογής της αναθεώρησης του ΓΠΣ, ότι «γιά την εγγραφή στον κατάλογο Μνημείων της UNESCO έχει κατατεθεί προσχέδιο του Σχεδίου Διαχείρισης του προστατευομένου αγαθού,στο οποίο προβλέπονται όροι και κριτήρια προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας, αναλλοίωτα χαρακτηριστικά των μνημείων εξέχουσας οικουμενικής αξίας».

Κατ΄αρχήν, το Σχέδιο διαχείρισης, δεν είναι «προσχέδιο». Είναι αυτό που δηλώνει στον τίτλο του: «Σχέδιο». Η παραπομπή στο Σχέδιο Διαχείρισης προκειμένου να αιτιολογηθεί το αίτημα αναστολής, είναι τουλάχιστον περίεργη.Και η παράκληση να συσταθεί διϋπουργική ομάδα εργασίας με εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΠΟ και άλλων εμπλεκομένων φορέων, όπως του Δήμου Κερκυραίων, προκειμένου, όπως γράφεται «να ανταπεξέλθουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις αυξημένες ευθύνες που έχουμε αναλάβει ως συμβαλλόμενο Κράτος Μέλος της UNESCO, μετά την εγγραφή της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς» προκαλεί επίσης πολλές απορίες.

Η υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΠΟ, εάν ξεφύλλιζε το σχέδιο διαχείρισης που υποβλήθηκε στην UNESCO, θα ανακάλυπτε ότι η σύσταση αυτής της ομάδας εργασίας, την οποία παρακαλεί να συσταθεί, αποτελεί την πρώτη της ρητή υποχρέωση! Το Σχέδιο προβλέπει την σύσταση φορέα υλοποίησης, όπου συμμετέχουν ακριβώς όλοι οι φορείς που σήμερα, μετά από 15 μήνες, το Υπουργείο ανακαλύπτει ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν!

Τα ερωτήματά μας είναι σαφή και δεν επιδέχονται καμία παρερμηνεία.

Πρώτον: αληθεύει ή δεν αληθεύει ότι στο Σχέδιο Διαχείρισης, στην Ενότητα 1, και στο Ζήτημα 8: «Θεσμική προστασία», προβλέπεται η ενεργοποίηση τριών δράσεων γιά την κτηματογράφηση, την αναθεώρηση του Σχεδίου πόλης και την θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών, με εμπλεκομένους τον φορέα Υλοποίησης, την Επιτροπή Παρακολούθησης, το ΥΠΠΟ, το ΥΠΕΧΩΔΕ και τον Δήμο Κερκυραίων;
Γιατί δεν έχουμε φορέα υλοποίησης; από πότε το ΥΠΠΟ γνωρίζει ότι ο Δήμος έχει ζητήσει την ίδρυση φορέα υλοποίησης και γιατί το ΥΠΠΟ δεν έχει εκφράσει καμία απολύτως γνώμη; Πώς το ΥΠΠΟ ζητά από ένα άλλο Υπουργείο να συμβάλει σε μία ομάδα εργασίας, την οποία το ίδιο είχε την υποχρέωση να δημιουργήσει, εδώ και έναν χρόνο;

Δεύτερον:αληθεύει ή δεν αληθεύει ότι το ΥΠΠΟ, έχει προσυπογράψει το Σχέδιο Διαχείρισης στο οποίο αναφέρεται επί λέξει ότι «το υφιστάμενο πλαίσιο θεσμικής προστασίας του Μνημείου..καλύπτει το σύνολο της περιοχής που προτείνεται για ένταξη» και ότι υπάρχουν μόνο ζητήματα στελέχωσης υπηρεσιών και άλλα, τα οποία μπορούν να επιλυθούν με συγκεκριμένο τρόπο;
Πώς λοιπόν, ξαφνικά, η αναθεώρηση του ΓΠΣ θεωρείται κίνδυνος γιά το Μνημείο; μήπως το αίτημα αναστολής της αναθεώρησης αποτελεί πρόφαση γιά να μη υλοποιηθεί ποτέ οτιδήποτε στην Κέρκυρα, και να συνεχιστεί η ταλαιπωρία των πολιτών και η αμηχανία των υπηρεσιών, με διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και η συνεχιζόμενη μη χρηματοδότηση των απαιτουμένων έργων;

Τρίτον: Γνωρίζει η υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΠΟ, πόσα έγγραφα και φακέλους έχει υποβάλει ο Δήμος Κερκυραίων προς το ΥΠΠΟ, ζητώντας είτε την ίδρυση του Φορέα Υλοποίησης, είτε την δημιουργία ενός ενδιαμέσου Φορέα, προκειμένου να βγούμε από το αδιέξοδο; Γνωρίζει ότι στην περίπτωση του Ενδιάμεσου Φορέα, ζητήθηκε απλώς η ενεργοποίηση μιας νέας προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου πολλά από τα ζητήματα που θέτει το σχέδιο Διαχείρισης να αρχίσουν να υλοποιούνται; Γιατί δεν συναινεί το ΥΠΠΟ, είτε στον φορέα Υλοποίησης, είτε στον Ενδιάμεσο φορέα; Μήπως για να έχει την δυνατότητα να μπλοκάρει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης στην πόλη;
Υπογραμμίζω τις θέσεις του Δήμου, ακόμη μιά φορά, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στο ΥΠΠΟ:
Εάν το ΥΠΠΟ θεωρεί ότι δεν είναι επιθυμητή η ίδρυση Φορέα Διαχείρισης, πρέπει να κάμει δύο ενέργειες: να γνωστοποιήσει στην UNESCO αυτήν την αλλαγή πλεύσης και πολιτικής και να εξαγγείλει το δικό του πρόγραμμα αναπλάσεων, παρεμβάσεων και προστασίας της παλιάς πόλης, ζητώντας από τους άλλους εμπλεκομένους φορείς να εκφράσουν την άποψή τους.
Τώρα, ούτε πρόγραμμα αναγγέλει, ούτε γνωρίζει η UNESCO γιά ποιόν λόγο δεν υπάρχει Φορέας Υλοποίησης.
Ο Δήμος δέχεται καταιγισμό κατηγοριών, ότι δεν δρα, ότι δεν υλοποιεί, και φορτώνεται ευθύνες άλλων. Αυτό δεν είναι πλέον αποδεκτό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δράση στο Σχέδιο Διαχείρισης, την οποία να δικαιούται ο Δήμος να υλοποιήσει με τις δικές του δυνάμεις και τα δικά του μέσα. Ακόμη κι άν διέθετε, που δεν διαθέτει, πακτωλό χρηματοδοτήσεων, όλες οι πρωτοβουλίες και ενέργειές του, θα σταματούσαν στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, όχι γιά να εγκριθούν (τις εγκρίσεις του ΥΠΠΟ ο Δήμος τις καταλαβαίνει και τις αποδέχεται) αλλά γιά να έχουν δικαίωμα συνδιαμόρφωσης!
Θυμίζω ότι ακόμη και την σημαία - σύμβολο της UNESCO, o διεθνής οργανισμός την παρέδωσε στο ΥΠΠΟ και όχι στον Δήμο.
Τα ζητήματα που σχετίζονται με το παλαιό Φρούριο και την υπογεφύρια αίθουσα, καθώς και για σωρεία άλλων θεμάτων που κατά καιρούς έχουν αποτελέσει για τον Δήμο αντικείμενο ερωτημάτων και αιτημάτων προς το ΥΠΠΟ, δεν τα μνημονεύω, για να μη μακρηγορήσω.
Κλείνω, δηλώνοντας ότι το ΥΠΠΟ επιλέγει τον δρόμο της άρνησης και του μπλοκαρίσματος κάθε άλλης ενέργειας και πρωτοβουλίας, ενώ φέρει ακέραια ευθύνη που δεν προχώρησε στην δημιουργία του συντονιστικού εκείνου οργάνου, που θα προχωρούσε στην υλοποίηση του Σχεδίου διαχείρισης.
Επειδή είναι προφανές πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεννοηθούμε με τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, έχω ζητήσει επείγουσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, για να τεθούν, ελπίζω για τελευταία φορά, όλα τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την Ένταξη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: