Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Εγκρίθηκε η συνέχιση του ΘΗΣΕΑ για την περίοδο 2010-14

Η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε χθες την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου για την συνέχιση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ,
μετά την επιτυχία του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» (2004-2009), που έχει χρηματοδοτήσει ήδη μέσα σε μια πενταετία περισσότερα από 20.000 έργα σε όλους ανεξαιρέτως τους δήμους και τις κοινότητες της χώρας.

Αμέσως μετά το καλοκαίρι μία νέα γενιά έργων αρχίζει, με τη θεσμοθέτηση του «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ», πενταετούς διάρκειας (2010-2014) και προϋπολογισμού 3,7 δισ. ευρώ. που θα λειτουργήσει ως προέκταση αλλά και συμπληρωματικά προς το «ΘΗΣΕΑΣ», ο οποίος θα συνεχιστεί παράλληλα, έως την αποπληρωμή όλων των έργων.
Συνολικά περισσότερα από 25.000 έργα, θα δοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το «ΘΗΣΕΑΣ», προκειμένου να τονώσει και την αγορά, σε μια περίοδο που είναι δύσκολη από οικονομική άποψη.
Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» απετέλεσε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ Ι» με διπλάσιους πόρους (3,5 δις ευρώ έναντι 1,7 δις ευρώ του ΕΠΤΑ -1998-2004), με πλήρη διαφάνεια , ανόρθωσε τα οικονομικά των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το δε Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ», με τουλάχιστον 3,7 δις ευρώ, κατοχυρώνει πλήρως την αναπτυξιακή του πορεία.
Με το «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ» θα προχωρήσουν ακόμα κυρίως έργα που αφορούν υποδομές, αλλά και έργα τα οποία γεφυρώνουν τις χρηματοδοτήσεις με το ΕΣΠΑ, καθώς από το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτούνται μελέτες. Σκοπός είναι ο συνδυασμός ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων με τους εθνικούς πόρους του «ΘΗΣΕΑΣ», ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έργων για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την τόνωση της οικονομίας των περιφερειών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η συνολική κατανομή του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ Ι ήταν 107,57 εκ. €. Εντάχθηκαν 835 έργα προϋπολογισμού 104,47 εκ. € .(ΕΠΤΑ 349 έργα είχαν προϋπολογισμού 42,65 εκ € ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΤΑ 64,92 εκ. €)
Στο Νομό Κερκύρας η συνολική κατανομή του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ Ι ήταν 39,33 εκ. €. Εντάχθηκαν 323 έργα προϋπολογισμού 38,31 εκ. €. (ΕΠΤΑ 101 έργα προϋπολογισμού 14,69 εκ € ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΤΑ 24,63 εκ. €).
"Το νέο Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην περιφερειακή ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση", τονίζεται σε ανακοίνωση της ΠΙΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: