Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Στη διαρκή επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το 101

Eισήχθη προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής η ρύθμιση για την μοριοδότηση στις προσλήψεις των κατοίκων νησιωτικών και ορεινών περιοχών – κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος – με την προσθήκη του συνόλου των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως και με την αύξηση των μορίων, σε υλοποίηση της πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Δένδια. Ως γνωστόν, ο Κερκυραίος Υπουργός πρωτοστάτησε στην προσπάθεια να συμπεριληφθεί η σχετική νομική ρύθμιση, η οποία αποτελεί δική του πρόταση και δίνει επαγγελματική διέξοδο σε πολλούς συντοπίτες του.

Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Το άρθρο 101 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε το 2008, προβλέπει την υποχρέωση του κοινού νομοθέτη και της Διοίκησης, όταν δρουν κανονιστικά, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος, στόχος της οποίας είναι η εφαρμογή μέτρων, προκειμένου να τονωθεί η αποκέντρωση και να δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους των ορεινών και νησιωτικών περιοχών να παραμείνουν στις περιοχές τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα εργασία και εισόδημα».
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι αυξάνεται ο αριθμός των μονάδων με τις οποίες μοριοδοτούνται οι δημότες συγκεκριμένων περιοχών της Ελλάδας, όταν επιδιώκουν διορισμό σε θέση της περιοχής τους από 20 σε 30 και ότι διευρύνονται οι περιοχές με την προσθήκη του συνόλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Προϋπόθεση είναι να δεσμευθούν οι δημότες ότι θα υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του Δημοσίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: