Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

Η VILLA ROSSA ΣΤΟ ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το θέμα της Villa Rossa, που αποτελούσε την αρχική πρόταση για τη στέγαση του Μουσείου Τυπογραφίας, θα συζητηθεί στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα.
Συγκεκριμένα το Συμβούλιο πρόκειται να απασχολήσει η έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την εκτέλεση έργου που τίτλο «Πιλοτική Έρευνα για την οικοδομική τεκμηρίωση και τη διερεύνηση της παθολογίας Μνημειακού Κτίσματος: η VILLA ROSSA διατηρητέο κτίριο του 19ου αιώνα στην πόλη της Κέρκυρας ως παράδειγμα εφαρμογής».
Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Ν.Α.Κ. με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την εκτέλεση του έργου με τίτλο "Πιλοτική Έρευνα για την οικοδομική τεκμηρίωση και τη διερεύνηση της παθολογίας Μνημειακού Κτίσματος." Η VILLA ROSSA διατηρητέο κτίριο του 19ου αιώνα στην πόλη της Κέρκυρας ως παράδειγμα εφαρμογής.
Εισηγήτρια: Η Αντινομάρχης Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κ. Μ. Υδραίου.
2. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Κερκυραίων για την διενέργεια Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού " Ανάπλαση όψεων Δημοτικού Θεάτρου και πλατείας Νομαρχίας προϋπολογισμού 30.000 Ε από ΚΑΠ Επενδύσεις ΝΑΚ .
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
3. Πρόταση ψηφίσματος προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο για την στήριξη της ΔΗΜΟΠ " Νίκος Μώρος"
Εισηγητής : ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Σπ. Σκιαδόπουλος.
4. Συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Κέρκυρας.
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Στ. Πελάης.
5. Συζήτηση επί ερωτήματος του Νομ. Συμβούλου κ. Μιχαλά Αλ. που αφορά την προσφυγή κατοίκων περιοχής Τεμπλονίου κατά του Νομάρχη Κέρκυρας.
6. Τροποποίηση Προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεων.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
7. Τροποποίηση Προγράμματος ΚΑΠ Οδοποιίας.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
8. Ένταξη έργων στους ΚΑΠ Επενδύσεις:
" Γεωλογική-Γεωφυσική μελέτη για το ρήγμα στον Ακροκέφαλο Τεμπλονίου Προϋπολογισμού 15.000 Ε
" Πλήρωση καρστικού εγκοίλου στον Ακροκέφαλο Τεμπλονίου Προϋπολογισμού 85.000 Ε
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
9. Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού χρήσης 2007 της Ο.Α.Ν.Α.Κ.
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ.Σπ. Νίκας.
10. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην Ο.Α.Ν.Α.Κ. ορισμού ορκωτών λογιστών για έλεγχο της εταιρείας.
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ.Σπ. Νίκας.
11. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2008 Ν.Α.Κ.
Εισηγητής : ο Αντινομάρχης Ανάπτυξης Οικονομικών και Διοίκησης κ. Δ. Σουβλάκης.
12. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης ΝΑΚ με τον Δήμο Μελιτειέων τον Δήμο Κορισσίων και την ΑΕΝΑΚ για την ωρίμανση του έργου: "Δρόμος Μωραίτικα- Καλυβιώτη- Αλυκές" προϋπολογισμού 150.000 ( 50.000 από ΚΑΠ Επενδύσεις ΝΑΚ και από 50.000 κάθε Δήμος)
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης

13. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης ΝΑΚ με τον Δήμο Παλαιοκαστριτών και την ΑΕΝΑΚ για την ωρίμανση του έργου:" Παράκαμψη Λακώνων " προϋπολογισμού 90.000 ( 45.000 από ΚΑΠ Επενδύσεις ΝΑΚ και 45.000 από Δήμο Παλαιοκαστριτών)
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης.

14. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης ΝΑΚ με Δήμο Αγ. Γεωργίου και ΑΕΝΑΚ για " Ωριμάνση έργου Βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα - Αρίλλα.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης.

15. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης Ν.Α.Κ-Τ.Ε.Ε Τμήμα Κέρκυρας για την λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφορικής.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
16. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 44.000 Ε από το Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για μελέτη προετοιμασίας ΕΣΠΑ.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Μελετών κ. Κ. Λέσσης
17. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Κάτω Κορακιάνας..
Εισηγητής :ο Αντινομάρχης Ανάπτυξης Οικονομικών και Διοίκησης κ. Δ. Σουβλάκης.

18. Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε του έργου - δραστηριότητας: Κατασκευή μικρού ΧΥΤΑ στη θέση " ΦΑΡΟΣ" της νήσου Οθωνών στη Κοινότητα Οθωνών Ν. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: η Αντινομάρχης Χωροταξίας - Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κ. Μ. Υδραίου.
19. Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδου για την δημιουργία πίστας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Εισηγητής :ο Αντινομάρχης Ανάπτυξης Οικονομικών και Διοίκησης κ. Δ. Σουβλάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: