Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ


Tη δημιουργία δύο κοινωφελών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων, πρόκειται να εισηγηθεί στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων, ο Δήμαρχος Σωτ. Μικάλεφ. Το ζητούμενο είναι τι θα συμβεί με τους εργαζομένους σε ΑΝΕΔΚ-ΕΤΕΔΚ, αν και απο πλευράς του Δήμου έχουν δοθεί και στο παρελθόν διαβεβαιώσεις ότι όλοι οι εργαζόμενοι να απορροφηθούν στις νέες επιχειρήσεις και να μην χάσει κανείς τη δουλειά του.
Η μια από τις δυο κοινωφελείς επιχειρήσεις θα καλύπτει τους τομείς πολιτισμού - αθλητισμού, έρευνας, τεχνολογικών εξελίξεων, πολιτικής προστασίας και προστασίας περιβάλλοντος.
Η δεύτερη θα αναφέρεται στους τομείς πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύη.
Ο κ. Μικάλεφ στην εισήγησή του θα τόνιζε ότι μια από τις βασικές αρχές του επιχειρούμενου ανασχεδιασμού είναι η επιστροφή κάθε αρμοδιότητας στο φυσικό της φορέα, δηλαδή στο δήμο Κερκυραίων.
“Επειδή η επιστροφή αυτή συνδέεται και με την αντίστοιχη μεταφορά του προσωπικού, η δημοτική αρχή προώθησε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, που ελέγχθηκε, από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και τις επόμενες μέρες θα σταλεί για δημοσίευση”.
Ενώ δε, οι νέες επιχειρήσεις θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του δήμου, τυχών πλεονάζων προσωπικό, ο δήμαρχος προτείνει να απασχοληθεί σε υπηρεσίες του δήμου Κερκυραίων.

Ταυτόχρονα, επειδή η δραστηριότητα του Συνδέσμου Καθαριότητας στηρίζεται στη λειτουργία των προγραμματικών συμβάσεων με την ΑΝΕΔΚ και με δεδομένο ότι οι συμβάσεις λήγουν τον Αύγουστο, το προσωπικό θα μεταφερθεί στον φυσικό του φορέα, δηλαδή στο Σύνδεσμο.


ΑΝΕΔΚ

“Η λύση και εκκαθάριση της ΑΝΕΔΚ, θα δημιουργήσει αναπόφευκτα τεράστιο κενό τόσο στις αρμοδιότητες που ασκεί, όσο και στη μεταφορά προσωπικού.
Οι 17 εργαζόμενοι που απομένουν στη διοίκηση της ΑΝΕΔΚ, μπορούν να εργαστούν, είτε στις νέες επιχειρήσεις, είτε σε άλλες υπηρεσίες του δήμου”.
Η προγραμματική σύμβαση της ΑΝΕΔΚ (Στήριξη Κοινωνικής Πολιτικής) που είναι σε ισχύ, έχει τέσσερα σκέλη.
Το α' σκέλος μπορεί να μεταφερθεί στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο "παιδικοί σταθμοί", το β' σκέλος (λειτουργία κατασκηνώσεων) στην υπό σύσταση κοινωφελή επιχείρηση ή στο δήμο, το γ' σκέλος (φύλαξη, συντήρηση Βίδο) μπορεί να μεταφερθεί στην υπό μετεξέλιξη ΕΤΕΔΚ και το δ' σκέλος (διανομή τροφίμων κατ' οίκον) μπορεί να μεταφερθεί στην υπό σύσταση κοινωφελή επιχείρηση.


Η ΕΤΕΔΚ

Για την ΑΝΕΔΚ ο Δήμαρχος επρόκειτο να εισηγηθεί την μετατροπή της σε Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων.
Στις αρμοδιότητες της θα είναι οι εκμεταλλεύσεις - εμπορικές δραστηριότητες των υπαίθριων χώρων στάθμευσης, των παραλιών, οι παραχωρήσεις χώρων κλπ.


Ο Χ. Μάστορας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΑΔΗΚ Χ. Μάστορα, όλοι οι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα πρέπει να περάσουν κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
“ Ολες οι υπηρησίες προς τους δημότες θα πρέπει να παρέχονται απο εργαζόμενους μόνιμα απασχολούμενους στο Δήμο. Οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση μας βρίσκει αντίθετους, όπως και η δημιουργία νέων κοινωφελών επιχειρήσεων”.
Ο κ. Μάστορας υπογράμμισε ότι όποια απόφαση του Δημ. Συμβουλίου θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: