Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΗΝΕΜΟ ΜΩΛΟ

Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η πρόταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για χρηματοδότηση του έργου “ράμπες πρυμνοδέτησης και ηλεκτρομηχανολογικά υπήνεμου μώλου Κέρκυρας”.Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 879।994,16 ευρώ.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Δ/νση Δ11 της Γ।Γ।Δ।Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ και τελικός δικαιούχος είναι η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η οποία έχει και την ευθύνη υλοποίησής του।Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή επί του υφιστάμενου μώλου συνέχεια από σελ 1τριών ραμπών πρυμνοδέτησης διατομής τύπου Α΄ μήκους 15μ η κάθε μία, έξη ραμπών πρυμνοδέτησης διατομής τύπου Β΄ μήκους 15μ η κάθε μια καθώς και ηλεκτρομηχανολογικά έργα και δίκτυα υπήνεμου μώλου όπως φωτισμός κρηπιδωμάτων και χερσαίας ζώνης υπήνεμου μώλου, εγκατάσταση για ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των Ε/Γ-Ο/Γ και δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.
Με την παρέμβαση αυτή ολοκληρώνεται λειτουργικά το έργο που χρηματοδοτείται από το INTERREG και αφορά την κατασκευή του υπήνεμου μώλου προϋπολογισμού 10 εκ €.
Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: