Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑ-Η 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ

Μακρά συνεργασία είχε χθες ο Νομάρχης με τον αρμόδιο αντινομάρχη Κώστα Λέσση, τον διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Νικήτα Καραλή και τον προϊστάμενο Προγραμματισμού Σωτήρη Βλάχο, μόλις έγινε γνωστή στη Νομαρχία η 1η προκήρυξη για τις «υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
Η συνεργασία είχε ως αντικείμενο την άμεση προετοιμασία για κατάθεση των πρώτων προτάσεων έργων οδοποιίας στον οδικό άξονα Βορρά – Νότου για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.
Η πρώτη προκήρυξη για υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ έγινε από την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και δικαίωμα κατάθεσης έχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της ΠΙΝ. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας που είναι η διαμόρφωση ενός άνετου, γρήγορου και ασφαλούς οδικού άξονα προς διευκόλυνση της ενδοπεριφερειακής επικοινωνίας, στην κατεύθυνση Βορρά – Νότου.
Εξειδικεύοντας περισσότερο τις κατηγορίες πράξεων που είναι επιλέξιμες, αναφέρονται οι παρακάμψεις σημαντικών οικισμών όπου δημιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, οι ολοκληρωμένης μορφής βελτιώσεις των γεωμετρικών στοιχείων του βασικού οδικού δικτύου και η ενίσχυση της ασφάλειας στον οδικό άξονα Βορρά – Νότου για τη λειτουργική ολοκλήρωσή του.
Η προκήρυξη αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 20 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι διαρκώς ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως της προς διάθεση δημόσιας δαπάνης. Οι προτάσεις θα τύχουν της πρώτης αξιολόγησης σε τρεις μήνες.
Για το θέμα των έργων που θα προταθούν για χρηματοδότηση στο Ε.Σ.Π.Α. οργανώνεται σύσκεψη μεταξύ ΠΙΝ - Νομαρχίας Κέρκυρας, στα γραφεία της Περιφέρειας, την επόμενη Τετάρτη 30 Ιουλίου στη μία το μεσημέρι, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Σωτ. Βόσδου και του Νομάρχη Στέφ. Πουλημένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: