Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΙΝ


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007 - 20013 για την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών και για τους τέσσερις άξονες δράσης, παρουσιάστηκε σήμερα στο Φαληράκι, σε ημερίδα για το ΕΣΠΑ, από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Σωτ. Βόσδου και στελέχη της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η πορεία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
Ειδικότερα, εξειδικεύοντας το Επιχειρησιακό πρόγραμμα, παρουσιάστηκαν:
Ο πρώτος άξονας που αφορά τις υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας για τη δημιουργία και λειτουργία ενός ασφαλούς, γρήγορου και άνετου ενδοπεριφερειακού άξονα με συνδυασμό των συστημάτων μεταφοράς, που θα ενισχύει την “εξωτερική” και “εσωτερική”προσπελασιμότητα της Περιφέρειας.
Στον πρώτο αυτό άξονα, έχει ήδη δημοσιευθεί η πρώτη προκήρυξη για έργα οδοποιϊας, κυρίως στον οδικό άξονα Βορρά - Νότου, με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.
Ο δεύτερος άξονας, αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή σύγκληση:
• για την προσπάθεια εμπλουτισμού του συνολικού και ιδιαίτερα τουριστικού προϊόντος με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες στην τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, και συμπληρωματικά
• για τη συνέχιση της προσπάθειας ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού.
Ο τρίτος άξονας που αφορά την αει-φόρο ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής για:
• την ανάδειξη και συνετή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα, ώστε να αποτελέσουν την αναγκαία και ικανή βάση για μια διαφοροποιημένη τοπική ανάπτυξη.
• τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικής προστασίας, στοιχείων που συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ευημερίας και
• τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια νέα, δυναμική και μη ανταγωνιστική σχέση πόλεων και ενδοχώρας, που να διασφαλίζει την αξιοποίηση του χώρου ως αναπτυξιακού πόρου.
Στον άξονα αυτό, περιλαμβάνονται εκτός της βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών, η προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών και η βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών. Και σ’ αυτό ακριβώς το αντικείμενο, προβλέπεται η επόμενη προκήρυξη από τη Διαχειριστική Αρχή.
Στον τέταρτο άξονα προβλέπεται η τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του προγράμματος με τις αντίστοιχες δράσεις.
Στη χθεσινή ημερίδα συμμετείχαν ο Νομάρχης Στεφ. Πουλημένος, συνοδευόμενος από δύο αντινομάρχες και πολλά υπηρεσιακά στελέχη της Νομαρχίας, ο Δήμαρχος Κερκυραίων Σωτ. Μικάλεφ με συνεργάτες του, οι Δήμαρχοι όλων των περιφερειακών Δήμων, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ν. Σπίγγος, εκπρόσωποι του Ιονίου Πανεπιστημίου και πολλών άλλων Νομικών Προσώπων, ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Π. Μπράμος και εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων.
Μετά την παρουσίαση των τριών εισηγήσεων, έγιναν τοποθετήσεις, κατατέθηκαν προτάσεις και ανταλλάχθηκαν απόψεις, ενώ για το θέμα της εξειδίκευσης του προγράμματος κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν το ταχύτερο τις πιθανές προτάσεις του για τη συμπλήρωση κατηγοριών πράξεων του προγράμματος.
Ο Γ.Γ. της ΠΙΝ Σωτ. Βόσδου, σε δήλωσή του στο περιθώριο της ημερίδας, τόνισε μεταξύ άλλων:
"Στόχος μας μέσα από τις ημερίδες είναι να γίνει μια διαβούλευση με τους τελικά ωφελούμενους ώστε από την επεξεργασία των στοιχείων και την πρόταση της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής να κατατεθούν προτάσεις και να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στην εξειδίκευση του προγράμματος η οποία συνδέεται άμεσα και με τις πολιτικές κατευθύνσεις των Υπουργείων. Για το λόγο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα με το ΕΣΠΑ Υπουργεία ώστε να καθοριστούν οι πολιτικές αλλά και οι προτεραιότητες ανά Περιφέρεια, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας μας για το ΕΣΠΑ"
Στη Λευκάδα η επόμενη
Την προσεχή Παρασκευή 1 Αυγούστου στις 9.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΙΟΝΙΟΝ STAR της Λευκάδας η αντίστοιχη ημερίδα για τους φορείς του Νομού Λευκάδας.
Σύσκεψη για τα έργα οδοποιϊας
Στο μεταξύ, σήμερα στις 1 το μεσημέρι, στα γραφεια της ΠΙΝ έχει προγραμματιστεί να γίνει σύσκεψη ανάμεσα στον Γ.Γ. και στελέχη της Περιφέρειας και σε αντιπροσωπεία της Νομαρχίας με επικεφαλής τον Νομάρχη Στεφ. Πουλημένο, με αντικείμενο τα έργα οδοποιϊας, που θα προταθούν για ένταξη στην πρώτη προκήρυξη του ΕΣΠΑ που έχει ήδη δημοσιευθεί.
Ο Νομάρχης Στεφ. Πουλημένος
Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Στεφ. Πουλημένος αφού σημείωσε ότι έχει ήδη προκυρηχθεί η δράση που αναφέρεται στο κεντρικό οδικό άξονα, ενώ ακολουθεί η προκύρηξη για τον πολιτισμό και άλλες δράσεις, τόνισε ότι το συμπέρασματα που εξάγονται απο την ενημερωτική συνάντηση είναι ότι οι πόροι είναι αρκετοί.
“Βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη και ίσως τελευταία ανάπτυξης για τον τόπο, την οποία οφείλουμε όλοι να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η υποχρέωση προκύπτει για τις Νομαρχίες και τους Δήμους, ενώ απαιτείται και η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ιδιαίτερα του τουρισμού, για τον οποίο διατίθενται σημαντικοί πόροι”.
Οι Δήμαρχοι
Σημαντικό πρόβλημα στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, από πλευράς των ΟΤΑ αναμένεται να προκαλέσει η καθυστέρηση των διαδικασιών πιστοποίησης των Δήμων, σε αντίθεση με την ΠΙΝ και τις Νομαρχίες στα Ιόνια Νησιά.
Το γεγονός αυτό σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ Μιχ. Κάρρα και των Δήμαρχο Εσπερίων Αλ. Αυλωνίτη αποτελεί “μεθόδευση του Υπ. Εσωτερικών”και θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εκτέλεση των έργων απο πλευράς της Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: