Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΣΙΩΝ


Πανευρωπαικό Συνέδριο με θέμα “ Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης Νησιών: Ευρώπη -Μεσόγειος -Ελλάδα, Δικτυώσεις και Συνεργασίες διοργανώνει στο διάστημα 3-5 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Marbella, το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας- Νήσων Περίπλους στο οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ιονίων Νησιών.
Σήμερα, ο πρόεδρος της Εταιρείας Θ. Αθανασίου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο της οποίας αναφέρθηκε και στους στόχους δημιουργίας του Δικτύου.
Το 2007 στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, Άξονας 2, Διαπεριφερειακή Συνεργασία και μετά από πρωτοβουλία 11 Ομάδων Τοπικής Δράσης Νησιωτικών Περιοχών, δημιουργήθηκε το δίκτυο: «Νήσων Περίπλους - Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας».
Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μας να προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τα οποία σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύονται από την φύση της νησιωτικότητας και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.
Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από την νησιωτική φύση και να αναδειχθούν ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης αλλά και τα μειονεκτήματα ούτως ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους.
Οδηγοί σε αυτή τη προσπάθεια είναι τα πολιτιστικά στοιχεία των νησιών, οι παραδόσεις, ο φυσικός πλούτος και το ανθρώπινο δυναμικό τους έτσι ώστε εκτός από τόπο προορισμού μαζικού τουρισμού, να αναδειχθούν και ως τόποι προορισμού εναλλακτικού τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων.
Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:
1.. Η ανάπτυξη της συνεργασίας των νησιωτικών περιοχών της χώρας και η δημιουργία μόνιμου δικτύου συντονισμένων δράσεων για την προβολή και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών στον τομέα του τουρισμού αναδεικνύοντας τον τοπικό φυσικό πλούτο ιδίως στην ενδοχώρα, τις ζωντανές παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου με στόχο και την διαφοροποίηση της καθιερωμένης εικόνας τουριστικής ανάπτυξης.
2. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων και των επαγγελματιών των νησιωτικών περιοχών με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δικτύωση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη σταθερών και μόνιμων συνεργασιών μεταξύ τους.
3. Η αξιοποίηση κλασσικών μεθόδων (έντυπα, εκθέσεις) αλλά και τεχνολογιών αιχμής (διαδίκτυο) για την προβολή των περιοχών ως τόπων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού με ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το δίκτυο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία μόνιμη δομή με ενεργή δράση προς την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, προτείνοντας δράσεις και πολιτικές που θα στοχεύουν στην άρση της απομόνωσης των νησιών και στην βέλτιστη αναπτυξιακή τους πορεία.
Ο κ. Αθανασίου εξήρε την βοήθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κυρίως του Υπουργού κ. Κοντού και του Γενικού Γραμματέα κ. Παπαγιαννίδη στην εκπλήρωση όλων των δράσεων που παραπάνω αναφέρθηκαν, αλλά και στη διοργάνωση του Συνεδρίου. Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας»..

Δεν υπάρχουν σχόλια: