Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Στη Νομαρχία η μελέτη για την Παράκαμψη Αργυράδων


Ολοκληρώθηκε από τη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών ο φάκελος των μελετών του έργου «Παράκαμψη Αργυράδων». Ο πλήρης φάκελος αδειοδοτήσεων και μελετών διαβιβάστηκε σήμερα στη Ν.Α. Κέρκυρας προκειμένου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, λόγω αρμοδιότητας αφού πρόκειται για παράκαμψη Επαρχιακής Οδού.
Όπως δήλωσε στα ΜΜΕ ο Γ.Γ. της ΠΙΝ Σωτ. Βόσδου το έργο περιλαμβάνει την παράκαμψη της υφιστάμενης επαρχιακής οδού, η οποία διέρχεται από το κέντρο του οικισμού των Αργυράδων με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα.
Η παράκαμψη θα έχει μήκος 4,1 χιλιόμετρα θα περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και δύο λωρίδες έκτακτης ανάγκης πλάτους 2,5 μ. Η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού θα είναι μεταξύ 900 και 2000 οχημάτων ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις.
Θα κατασκευαστούν τρεις ισόπεδοι κόμβοι, ηλεκτροφωτισμός σήμανση και ασφάλιση. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέχεται σε 6,95 εκ. €.
Η Παράκαμψη των Αργυράδων, που εντάσσεται στα πλαίσια της βελτίωσης του οδικού άξονα Βορά Νότου, θα συμπληρώσει το έργο της παράκαμψης του Περιβολίου που κατασκευάστηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και θα δώσει συνολική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του νότιου τμήματος του Νησιού.
Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών πέραν της μελέτης, έχει εξασφαλίσει και όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, συμπληρώνοντας έτσι την ωριμότητα του φακέλου.
. Επισημαίνεται τέλος ότι η Ν.Α. Κέρκυρας έχει ήδη υποβάλλει στο ΕΣΠΑ πρόταση για χρηματοδότηση του έργου Τρία Γεφύρια Βρυώνη, η οποία αξιολογείται από τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής.
Ικανοποίηση από αυτή τη θετική εξέλιξη εξέφρασε όπως είναι φυσικό ο Νομάρχης Στεφ. Πουλημένος επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο έργο θα δώσει μεγάλες λύσεις στην προσπελασιμότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: