Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Οριστική έγκριση από το ΣΧΟΠ του νομού της Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Σπυρίδωνα


Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης των διαδικασιών πολεοδόμησης της Πολεοδομικής Ενότητας Αγίου Σπυρίδωνα που προωθεί η Νομαρχία, έγινε την περασμένη Τετάρτη με τις αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού μας (ΣΧΟΠ) υπό την προεδρία του Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ανδρέα Πανδή.
Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν το Συμβούλιο αφορούσαν στην εκδίκαση ενστάσεων οι οποίες είχαν υποβληθεί για την συγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη, αλλά και η λήψη απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης γεωλογικών μελετών για την ολοκλήρωση των εκπονούμενων Πολεοδομικών Μελετών των Πολεοδομικών Ενοτήτων Μαντουκίου και Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Κερκυραίων καθώς και του οικισμού Αστρακερής του Δήμου Εσπερίων.
Σημειώνεται ότι η εκπόνηση γεωλογικών μελετών είναι απαραίτητο στοιχείο για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας θεσμοθέτησης των μελετών και της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, θέμα για το οποίο το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα.
Το δεύτερο θέμα το οποίο απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του ΣΧΟΠ αφορούσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Συμβουλίου για την Πολεοδομική Μελέτη Αγίου Σπυρίδωνα. Συγκεκριμένα, σε τρίτη και τελευταία για το θέμα συνεδρίαση, εκδικάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις, εξετάστηκαν οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των συμμετοχικών διαδικασιών και το Συμβούλιο έλαβε την τελική του απόφαση για την μελέτη προκειμένου αυτή να αποτελέσει και εντολή προσαρμογής και διόρθωσης της μελέτης από τους μελετητές.
Η ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την πορεία της μελέτης, μιας Πολεοδομικής Ενότητας κομβικής σημασίας για το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης της Κέρκυρας, καθώς στην συγκεκριμένη γειτονικά χωροθετούνται μεταξύ άλλων, ο Σταθμός Υπεραστικών λεωφορείων, η Δημοτική αγορά, το χονδρεμπόριο, το διοικητικό κέντρο της πόλης και το Δικαστικό Μέγαρο. Παράλληλα, σημειώνεται ότι από τμήμα της συγκεκριμένης πολεοδομικής γειτονιάς διέρχονται και ο εσωτερικός και εξωτερικός δακτύλιος της πόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: