Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Οι αποφάσεις του Δημοτ. Συμβουλίου Θιναλίων

Με τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης, ολοκληρώθηκε το βράδυ της  Τρίτης 27 Οκτωβρίου, η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Θιναλίων.
Μεγάλο ωστόσο χρόνο της συνεδρίασης, απασχόλησε η διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων, που αφορούσαν μεταξύ άλλων, σε εκκρεμότητα  σύμβασης με τη ΔΕΗ για πρώην κτίριο υπηρεσιών του Δήμου, στη διαδικασία διαχείρισης αδρανών υλικών, καθώς  και σε οδικά προβλήματα από το έργο του αποχετευτικού.Επίσης έγινε  κατ αρχήν συζήτηση, για τη διοικητική μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει η  κυβέρνηση, ενώ αποφασίστηκε να συζητηθεί  εκτενώς το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.
Όσον αφορά  στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θιναλίων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Ο.Α.Ν.Α.Κ με αντικείμενο «την επούλωση λάκκων δημοτικής οδοποιίας Δήμου Θιναλίων»,
     τη συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: "Προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών στον Δήμο Θιναλίων, μέσω της Υλοποίησης Έργου Επίδειξης των Ευρυζωνικών Δικτύων και Εφαρμογών",
    •καθώς και τις εγκρίσεις μελετών, για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού.
Επίσης, κατά πλειοψηφία αποφάσισε:
  • την έγκριση  του απολογισμού για το 2008 και  του προϋπολογισμού για το 2009 της  ΔΕΤΕΘ,
    •την ανάληψη  των οφειλών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού της αναπτυξιακής επιχείρησης ΕΑΠΠΠΕ, από το Δήμο Θιναλίων,
    *•καθώς και τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2009 του Δήμου Θιναλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: