Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Θιναλίων

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του στην Αχαράβη, το Δημοτικό Συμβούλιο Θιναλίων.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:

* η έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θιναλίων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Ο.Α.Ν.Α.Κ με αντικείμενο «την επούλωση λάκκων δημοτικής οδοποιίας Δήμου Θιναλίων»,
* η συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: "Προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών στον Δήμο Θιναλίων, μέσω της Υλοποίησης Έργου Επίδειξης των Ευρυζωνικών Δικτύων και Εφαρμογών".
* η έγκριση του απολογισμού για το 2008 και του προϋπολογισμού για το 2009 της ΔΕΤΕΘ,
* η ανάληψη των οφειλών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού της αναπτυξιακής επιχείρησης ΕΑΠΠΠΕ, από το Δήμο Θιναλίων,
* ο ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2009 του Δήμου Θιναλίων,
* καθώς και οι εγκρίσεις μελετών, για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: