Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Η αξιοποιήση του κτιρίου του παλαιού ΓΝΚ στο Νομ. Συμβούλιο

Η συζήτηση για τη χρήση του χώρου , στον οποίο σήμερα στεγάζεται το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κέρκυρας ,μετά την μεταστέγασή του στο νέο Νοσοκομείο, είναι το θέμα που ξεχωρίζει στην ημερήσια διάταξη του Νομ. Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη στις 7.30 μ.μ.
Το θέμα θα εισηγηθεί ο Νομάρχης Στεφ. Πουλημένος.

Θα συζητηθούν επίσης τα εξής θέματα:
•Έγκριση συμμετοχής της ΝΑΚ στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΕΚΕΚ-ΤΑΚ κατά 50.000,00 ευρώ.
Εισηγητής : ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και πρόεδρος του ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε κ. Χ. Άνθης .
•Έγκριση συμμετοχής Ν.Α.Κ. στο Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας ΙΡΑ Ανδριατική.
Εισηγητής:ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
•Έγκριση συμμετοχής Ν.Α.Κ. στο Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία.
Εισηγητής:ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
•Έγκριση συμμετοχής Ν.Α.Κ. στο Πρόγραμμα MED
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
•Τροποποίηση ΚΑΠ Επενδύσεις.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
•Εγκριση ένταξης νέου έργου στη ΣΑΝΑ-8 ( Κτίριο Φιλαρμονικής Γαστουρίου)
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
•Έγκριση ένταξης νέου έργου στη ΣΑΝΑ-8 ( Κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών )
Εισηγητής:ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
•Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. του έργου - δραστηριότητας: «Κατασκευή και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ο οποίος πρόκεται να εγκατασταθεί επί του εδάφους, σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αμερίτσα» στην περιοχή Ρελιατικά στα Βασιλικά, του Δήμου Θιναλίων, Νομού Κέρκυρας ( κωδικός : 1006209- ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
Εισηγήτρια:Η Αντινομάρχης Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κα Μ. Υδραίου.
•Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. του έργου - δραστηριότητας: «Λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE – Κινητές Τηλεφωνίες Α.Ε με κωδική ονομασία «Σ.Β ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ Τ/Κ (1404058) ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε υφιστάμενο κτίριο του ΟΤΕ, στην περιοχή Καρουσάδες, του Δήμου Εσπερίων , Νομού Κέρκυρας.
Εισηγήτρια:Η Αντινομάρχης Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κα Μ. Υδραίου.
•Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. του έργου - δραστηριότητας: «Ανάπλαση της παραλίας Αγίου Γεωργίου περιοχής Αφιώνα –Καββαδάδων», Νομού Κέρκυρας.
Εισηγήτρια:Η Αντινομάρχης Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κα Μ. Υδραίου.
•Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. του έργου - δραστηριότητας: «Βελτίωση οδού από έξοδο Μπενιτσών έως Μωραιτίκα », Νομού Κέρκυρας.
Εισηγήτρια:Η Αντινομάρχης Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κα Μ. Υδραίου.
•Εγκρίσεις Μετακινήσεων και εξόδων κ. Νομάρχη και Αντινομαρχών - Νομαρχιακών Συμβούλων και Ειδικού Συμβούλου Ν.Α.Κ.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς κ. Χρ.Σκούρτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: