Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Ερώτηση Γκερέκου για το Αστυνομικό Μέγαρο

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού με θέμα: «Ανεξήγητη η Κυβερνητική αδράνεια για την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας», κατέθεσε στις 30.4.2009 η βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, Άντζελα Γκερέκου.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:
«Η ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας είναι από τα πλέον σημαντικά ζητήματα για τους κατοίκους του νομού και η κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωσή του θεωρείται απολύτως αναγκαία. Τη στιγμή αυτή, οι υπηρεσίες της Αστυνομίας της πόλης της Κέρκυρας είναι διασκορπισμένες και εδρεύουν σε διάφορες ιδιωτικές κτιριακές εγκαταστάσεις, η κατάσταση των οποίων επιεικώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί επικίνδυνη και τριτοκοσμική. Πέρα από το προφανές πρόβλημα που δημιουργείται για την εικόνα του νησιού (ιδιαίτερα στους επισκέπτες του) σημαντική είναι και η άσκοπη οικονομική αιμορραγία του Δημοσίου σε υψηλά μισθώματα που καταβάλλονται κάθε μήνα σε ιδιώτες. Τόσο οι Πολίτες της Κέρκυρας, οι χιλιάδες επισκέπτες του νησιού αλλά ακόμη και οι ίδιοι οι υπηρετούντες Αστυνομικοί στην Κέρκυρα (οι οποίοι πραγματικά καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες παρά τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας τους), ταλαιπωρούνται διαρκώς, καθόσον δεν είναι δυνατόν να παρέχονται ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες Ασφάλειας, Τάξης και Τροχαίας, λόγω του κτιριακού προβλήματος.

Οι διαδικασίες για την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας, έχουν ως αφετηρία το 2001, όταν με την υπ’ αριθμ. 8039/63332/15-λθ’ της 15.5.2001 Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Προμελέτης, ανατέθηκε η προμελέτη του έργου σε κερκυραίους αρχιτέκτονες μηχανικούς. Έπειτα από μια σειρά ενεργειών, εξεδόθη η υπ΄αριθμ.8039/63332/15-ριθ Απόφαση στις 18.4.2005, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε τόσο η προμελέτη του κτιρίου, όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ύψους 6.451.420,60 €, αλλά και η συνολική αμοιβή της ανωτέρω προμελέτης ύψους 187.269,83 €. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το από 16.1.2007 σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με Αριθ. Πρωτ.: 8039/63332/28, βεβαιώνεται η έγκριση του ποσού των 9.700.000,00 € που θα απαιτηθεί για την ανέγερση του κτιρίου. Ωστόσο, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι εξαιτίας του γεγονότος της ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων μετά από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά την προκαταρτική διαδικασία, καθίσταται δυσχερής η περαιτέρω προώθηση του έργου, και ζητείται στη συνέχεια η εξεύρεση άλλου χώρου για την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου, χωρίς πριν να έχει συνταχθεί τελεσίδικη απόφαση από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Ωστόσο, σε συνέχεια των ερωτήσεων και των αναφορών που έχουμε καταθέσει στις 22-3-2007, 17-4-2007 και 19-2-2008 και λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των Υπουργών Πολιτισμού με Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε.394 της 02.04.2007 και του πρώην Δημόσιας Τάξης- σημερινού ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθμ. Πρωτ. 7017/4/6998 της 04/4/2007, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Το πρ. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης-σημερινό ΥΠΕΣΔΔΑ αναφέρει ότι η κατασκευή του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Κ.Ε.Δ., η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων προκαταρκτικών διαδικασιών, στα πλαίσια των οποίων εντάσσεται και ο έλεγχος του οικοπέδου για την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι η Η’ ΕΠΚΑ ήταν απολύτως έτοιμη εδώ και καιρό για να διεξάγει την εν λόγω ανασκαφική έρευνα με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η προαπαιτούμενη έγκριση από πλευράς Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) για τη διενέργεια ιδιωτικής σωστικής ανασκαφής, όπως απαιτεί ο αρχαιολογικός νόμος για την παράκαμψη της σειράς προτεραιότητας.

Ως εκ τούτων γίνεται φανερό πως εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, πλην αυτών που αναφέρονται στις απαντήσεις των Υπουργείων, τότε προκύπτει σοβαρότατο πρόβλημα συντονισμού μεταξύ των τριών συναρμόδιων υπουργείων (Πολιτισμού, ΥΠΕΣΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών).

Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης συντονισμού είναι να καταγράφεται σημαντικότατη καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, ικανή να θέσει σε κίνδυνο το έργο στο σύνολο του, επιβαρύνονται οικονομικά οι Έλληνες φορολογούμενοι από την καταβολή ενοικίων, ενώ οι αστυνομικοί υπάλληλοι του νομού συνεχίζουν να εργάζονται σε κτήρια που προσβάλλουν την Κέρκυρα και τη χώρα.


Κατόπιν τούτων

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

1. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - στο οποίο υπάγεται ο φορέας εκτέλεσης του έργου (Κ.Ε.Δ.) - να εξασφαλίσει άμεσα το απαραίτητο κονδύλι, ώστε η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της αρχαιολογικής σκαπάνης και τελικά να αποφανθεί για την καταλληλότητα ή μη του εν λόγω οικοπέδου; Για ποιο λόγο δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα;

2. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν την ακαταλληλότητα των διάσπαρτων κτιρίων στα οποία έως και σήμερα στεγάζονται οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού, αφετέρου την οικονομική αιμορραγία που συνεπάγεται η ενοικίαση όλων αυτών των ιδιόκτητων κτιρίων για το Ελληνικό κράτος και τον έλληνα φορολογούμενο, τα συναρμόδια υπουργεία προτίθενται να επισπεύσουν όλες τις αναγκαίες διαδικασίες ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Κέρκυρα;

3. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και η πρωτοφανής ολιγωρία για την πρόοδο των εργασιών οφείλεται σε απόφαση της Κυβέρνησης να μην κατασκευάσει το Αστυνομικό Μέγαρο της Κέρκυρας;

4. Σε διαφορετική περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, εντός ποιού χρονοδιαγράμματος προτίθεστε να ολοκληρώσετε τις απαιτούμενες για την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας, διαδικασίες;


5. Σχετικά με τα κτήρια που ενοικιάζει το Ελληνικό δημόσιο ώστε να στεγάσει τις αστυνομικές υπηρεσίες του νομού Κέρκυρας, ποιού έτους κατασκευής και ποιού εμβαδού είναι κάθε ένα από αυτά τα κτήρια, ποιες υπηρεσίες στεγάζονται σε αυτά, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες τους και ποιο είναι το ακριβές χρηματικό αντίτιμο που καταβάλλεται για κάθε ένα από αυτά;»

Δεν υπάρχουν σχόλια: