Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Προνοιακές δράσεις από την ΠΙΝ

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΙΝ η διαδικασία του διαγωνισμού για το έργο: "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ".
Ο φάκελος απεστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την τελική έγκρισή του προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης των αναδόχων και να ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων από τους ιδίους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.254.876,89 ευρώ .Από την Πράξη θα ωφεληθούν 3449 άτομα και θα απασχοληθούν 215 άτομα.
Στο Νομό Κέρκυρας με προϋπολογισμό 1.948.087,91 ευρώ θα ωφεληθούν 1067 άτομα και θα απασχοληθούν 65.

Δεν υπάρχουν σχόλια: