Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Ολοκληρώνεται η πεζοδρόμηση στου Τζάβρου


Στην τελική φάση πριν την ολοκλήρωση βρίσκονται τα έργα της Νομαρχίας για την κατασκευή πεζοδρομίου από του Τζάβρου ως το Μουσικό Σχολείο.
Το έργο αυτό, ενταγμένο σε σειρά αντίστοιχων έργων που εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν στους Δήμους Κασσωπαίων και Αχιλλείων, έρχεται να ενισχύσει τις συνθήκες ασφάλειας στην κίνηση των πεζών και ιδιαίτερα εν προκειμένω των μαθητών, σε ευαίσθητες περιοχές του Επαρχιακού οδικού δικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: