Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Η Εισήγηση της Επιτροπής της ΤΕΔΚ για Καποδίστρια ΙΙ


Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΔΚ

Για την Διοικητική Μεταρρύθμιση


( ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Αυλωνιτη Αλέξανδρο Δήμαρχο Εσπεριων

Βλάχο Σωτήριο Δημ. Σύμβουλο Παρελιων

Κροκιδη Σπυριδωνα Δήμαρχο Παρελιων

Μαζη Αχιλλέα Δημ. Σύμβουλο Παλαιοκαστριτων

Ορίστηκε από την ΤΕΔΚ για να διερευνήσει, τεκμηριώσει και προσαρμόσει στα δεδομένα της Κέρκυρας τα θέματα που θα προκύψουν από την Διοικητική Μεταρρύθμιση κυρίως όσον αφορά το μέγεθος και τα όρια των νέων Δήμων αλλά και τις προϋποθέσεις για να επιτύχει η μεταρρύθμιση. Η ανάθεση αφορά το νησί της Κέρκυρας με το δεδομένο ότι ο Δήμος Παξων και τα Διαποντια Νησιά θα παραμείνουν ως έχουν.

Είναι σαφές ότι ο ρόλος της επιτροπής είναι περισσότερο τεχνοκρατικός – εισηγητικός παρά πολιτικός αφού οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από την ΤΕΔΚ και την Γενική της συνέλευση.


2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ


2.1 Με την καθιέρωση της αιρετής Περιφέρειας (παλαιό και πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης) για λόγους επικουρικοτητας και εγγύτητας προς τον πολίτη είναι απαραίτητο κάποιες από τις αρμοδιότητες που ασκουσε η καταργουμενη ως αυτόνομη αυτοδιοικητικη μονάδα Νομαρχία να ασκηθούν από τους Δήμους, όπως υγεία –πρόνοια, πολεοδομία, περιβάλλον, οι αρμοδιότητες αυτές για λόγους οικονομίας κλίμακας αλλά και προσωπικού απαιτούν μεγαλύτερες αυτοδιοικητικές μονάδες.

2.2 Τα σφάλματα που έγιναν κυρίως στην γεωγραφική διαίρεση στον Καποδιστρια ανισομέρειες στην έκταση, στον πληθυσμό, ακόμη και σε θέματα εσωτερικής συγκοινωνίας αλλά και το πολύ μικρό μέγεθος ορισμένων δήμων δημιούργησαν την ανάγκη διορθωτικών κινήσεων.

2.3 Για τους λόγους αυτούς οι αιρετοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης από την αρχή τάχτηκαν υπέρ της μεταρρύθμισης, παρ όλο που για πολλούς σημαίνει την κατάργηση τους. Έθεσαν όμως κάποιες προϋποθέσεις (στα Συνεδρια της ΚΕΔΚΕ) που προέκυψαν από την καθημερινή τριβή με τα προβλήματα αλλά και από την εμπειρία της εφαρμογής του πρώτου Καποδιστρια.


3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ


Συνολικά οι προϋποθέσεις για να επιτύχει η Διοικητική Μεταρρύθμιση τέθηκαν στα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ. συνοπτικά εδω αναφέρουμε τις πλέον βασικές.

1. Η πλέον βασική προϋπόθεση είναι η επίλυση του οικονομικού προβλήματος και η διαφάνεια στην κατανομή των πιστώσεων η οποία δεν πρέπει να εξαρτάται από τις γνωριμίες του κάθε Δημάρχου αλλά από την ικανότητα του Δήμου να ετοιμάζει μελέτες και προτάσεις.
2. Η δεύτερη προϋπόθεση από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η πρώτη είναι η στελέχωση των Δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό, προϋπόθεση που συνδέεται άμεσα και με την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων.
3. Η τρίτη προϋπόθεση, για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες είναι η αποκέντρωση όσο είναι δυνατόν και των κρατικών υπηρεσιών (π.χ ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ) εστω ανά ομάδες Δήμων.
4. Τέλος θα απαιτηθούν κάποια έργα οδοποιιας που θα πρέπει να σχεδιαστούν αφού καταληχθεί το σχέδιο συνενώσεων για να βελτιώσουν την εσωτερική συγκοινωνία των νέων Δήμων.4. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ1. Στο νησί σήμερα υπάρχουν 12 Δήμοι με μέσο όρο πληθυσμού 8.986 κατοίκους. Ο Δήμος Κερκυραίων με 39487 κατοίκους συγκεντρώνει το 36.95% του συνολικού πληθυσμού. Ο μέσος όρος πληθυσμού των υπολοίπων Δήμων είναι 6.126 κάτοικοι.
2. Από άποψη απασχόλησης ο Δήμος Κερκυραίων συγκεντρώνει το συντριπτικό ποσοστό των απασχολουμένων στις υπηρεσίες (τριτογενής τομεας) εκτός τουρισμού στον οποίο αναλογικά έχει σχετικά μικρό ποσοστό. Στους υπολοίπους Δήμους η απασχόληση είναι σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομεα.
3. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κέρκυρας είναι η διασπορά των τουριστικών κλινών σε όλο το νησί γεγονός που οδηγεί τους περισσοτέρους Δήμους στο να διπλασιάζουν η και τριπλασιάζουν τον πληθυσμό που πρέπει να εξυπηρετηθεί από τις Δημόσιες Δημοτικές υποδομές (ύδρευση, καθαριότητα , αποχέτευση) για το μισό έτος.
5. ΠΡΟΤΑΣΗ
5.1 Πρόταση ΙΤΑ

Το ΙΤΑ στο κείμενο που κατέθεσε στην ΚΕΔΚΕ τον Νοέμβριο του 2008 έθεσε ως κύρια κριτήρια:

Α. Την κατά το δυνατόν επίτευξη ισοδυνάμων από άποψη πληθυσμού Δήμων.

Β. Την όσο το δυνατόν ομοιογένεια από άποψη είδους απασχόλησης των πληθυσμών των συννενουμενων Δήμων.

Γ. Την λήψη υπ όψη των φυσικών εμποδίων και ορίων.

Στον χάρτη που κυκλοφόρησε ανεπίσημα, όσον αφορά την Κέρκυρα, κανένα από τα τρία κριτήρια δεν τηρήθηκε.

Όσον αφορά το πρώτο προτείνεται ένας Δήμος με πληθυσμό 63500 κατοίκους δηλαδή το 59% του συνολικού πληθυσμού. Και δυο Δήμοι με 25700 και 18600 δηλαδή το 24% και το 17% αντίστοιχα.

Όσον αφορά το δεύτερο ενώνονται τρεις Δήμοι με απασχόληση πρωτογενή και τουρισμό με ένα αστικό Δήμο.

Όσον αφορά το τρίτο, ο Δήμος Παλαιοκαστριτών με έκταση, πληθυσμό και δραστηριότητες στα νότια της οροσειράς του Παντοκράτορα ενώνεται με τους Δήμους της Βόρειας Κέρκυρας με τους οποίους δεν τον συνδέει κανένα οδικό, χωροταξικό, γεωγραφικό, κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό κριτήριο»

Πιθανόν ο χάρτης που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες της πρότασης να μην περιλάμβανε τα όρη .!!!


5.2. Δήμος πρωτευουσας Νομού

Η επιτροπή εισηγείται να είναι αδιαπραγμάτευτη θέση της ΤΕΔΚ η παραμονή του Δήμου Κερκυραίων στα σημερινά του όρια για τους ακολούθους λογούς:

Α. Δημογραφικοί-Οικονομικοί λόγοι

1. Ήδη ο Δήμος Κερκυραίων με 39.487 κατοίκους συγκεντρώνει το 36.95% του πληθυσμού του νησιού.
2. Συγκεντρώνει πάνω από το 50% της οικονομικής ζωης του τόπου.
3. Με πληθυσμό 39.487 κατοίκους είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην παράκτια ζώνη του Ιονίου πλην της Πάτρας (Ηγουμενίτσα 24.000, Πρέβεζα 24.887) και έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τον πληθυσμό κάθε ενός από ολόκληρους τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών (Ν. Λευκάδας 20.295, Ν. Κεφαλονιας 34.544, Ν. Ζακύνθου 38.883)Οποιαδήποτε μεγέθυνση του που αναπόφευκτα θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα θα οδηγήσει σε υδροκεφαλισμό το κέντρο και μαρασμό τους υπολοίπους Δήμους.

Β. Χωροταξικοί λόγοι

4. Έχει επαρκή ενδοχώρα 41.905 τ.χλμ. ενώ το σχέδιο πόλεως μαζί με τις επεκτάσεις καλύπτει μονό 3.2 τ.χλμ άρα μένουν 38.7 τ.χλμ για ανάγκες πρασίνου και οροθέτησης δραστηριοτήτων.

5. Ήδη η πόλη παρουσιάζει κυκλοφοριακή ασφυξία.Οποιαδήποτε λύση αυξήσει την προσέλευση πολιτών στην πόλη θα επιδεινώσει την κατάσταση αυτή και θα πρέπει να αποφευχθεί. Αντίθετα για το καλό του συνόλου των πολιτών του νησιού για τους οποίους η πόλη είναι το σημείο αναφοράς θα πρέπει με κάθε τρόπο να επιδιωχθεί αποκέντρωση των λειτουργιών με την δημιουργία μικρότερων αστικών κέντρων στην Περιφέρεια.


Γ. Πρακτικοί λόγοι

6. Το μέγεθος των ευθυνών της Δημοτικής αρχής του Δ.Κ. να οργανώσει, διατηρήσει και λειτουργήσει ένα μνημείο της Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ που είναι παράλληλα και πρωτεύουσα του νομού δεν θα της επιτρέψει να ασχοληθεί με τα προβλήματα των αγροτικών οικισμών (που είναι οι περισσότεροι στους Δήμους που προτείνονται για συνένωση) με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη εγκατάλειψη τους και αστυφιλία7. Η απασχόληση στον Δήμο Κερκυραίων είναι κατά κύριο λόγο

υπηρεσίες ενώ στους υπολοίπους Δήμους είναι τουρισμός και πρωτογενής , άρα κατά το ΙΤΑ θα πρέπει να αποφευχθεί για να αποφευχθούν προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου.3. Συνένωση υπόλοιπων Δήμων

Προτείνεται οι υπόλοιποι 11 Δήμοι να συνενωθούν σε τέσσερις ώστε ο Νομός από 13 Δήμους που έχει σήμερα να αποτελείται από 6. (Μείωση κατα 54%)

Με την συννενωση σε τέσσερις Δήμους προκύπτουν τα ακόλουθα:

Μέσος ορός πληθυσμού των 4 Δήμων (εκτός Δ. Κερκυραίων) 16.848 από

6.126 σήμερα. (αύξηση 275%)

Μέσος όρος πληθυσμού των 5 Δήμων (συμπεριλαμβανόμενου του Δήμου Κερκυραίων) 21.375 από 8.986 σήμερα. (αύξηση 238%)

Όσον αφορά τους επί μέρους πληθυσμούς, τα οικονομικά και το προσωπικό για τις δυο η τρεις προτεινόμενες λύσεις εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες από τους οποίους, εκτος των άλλων, προκύπτει ότι με οποιαδήποτε λύση για την συννένωση οι νέοι Δήμοι θα μπορούν να έχουν τόσο Τεχνική Υπηρεσία όσο και Οικονομική-Ταμειακή υπηρεσία.

Η πρόταση που διαμορφώθηκε:

1. Θεραπεύει τις ατέλειες του Καποδίστρια 1

2. Διασφαλίζει ισχυρούς και λειτουργικούς Δήμους.

3. Δημιουργεί συνθήκες συνολικής ανάπτυξης και εξυπηρετεί τον πολίτη διασφαλίζοντας και την ενδοδημοτική ισότιμη πρόσβαση

Τα κριτήρια που ελήφθησαν είναι:

* Πληθυσμιακά
* Κοινωνικά
* Οικονομικά
* Χωροταξικά
* Γεωγραφικά
* Αναπτυξιακά
* Συμμετοχής του Πολίτη»


Οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες:

Από Νότο προς Βορρά και με αλφαβητική σειρά των ΔήμωνΠΡΟΤΑΣΗ 1


1ος Δήμος Κορισσιων, Λευκιμμαιων , Μελιτειαιων

2ος Δήμος Αχιλλειων, Παρελιων

3ος Δήμος Κασσωπαίων, Παλαιοκαστριτων, Φαιάκων

4ος Δήμος Αγ. Γεωργίου, Εσπεριων, Θιναλιων

ΠΡΟΤΑΣΗ 2


1ος Δήμος Κορισσιων, Λευκιμμαιων

2ος Δήμος Αχιλλειων, Μελιτειεων

3ος Δήμος Παλαιοκαστριτων, Παρελιων, Φαιάκων

4ος Δήμος Αγ. Γεωργίου, Εσπεριων, Θιναλιων, Κασσωπαίων

ΠΡΟΤΑΣΗ 3


Όμοια με την Πρόταση 2 αλλά με τον Δήμο Κασσωπαίων στον 3ο Δήμο αντί του 4ου.

1ος Δήμος Κορισσιων, Λευκιμμαιων

2ος Δημος Αχιλλειων, Μελιτειεων

3ος Δήμος Κασσωπαίων, Παλαιοκαστριτων, Παρελιων, Φαιάκων

4ος Δήμος Αγ. Γεωργίου, Εσπεριων, Θιναλιων

Δεν υπάρχουν σχόλια: