Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Εκδήλωση για τον "Καλλικράτη" στα Γουβιά από την Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ

Πραγματοποιήθηκε στο Κοντόκαλι, εκδήλωση διαλόγου με θέμα τις αλλαγές που θα γίνουν στην κρατική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση με το σχέδιο «Καλλικράτης». Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Τ.Ο. Κοντοκαλίου – Γουβιών – Κ. Χρυσικού και η παρουσίαση του θέματος έγινε από μέρους του Συμβουλίου της Επιμόρφωσης από τον Χρ. Τζουβελέκη.

Η ανταπόκριση του κόσμου και το ζωηρό ενδιαφέρον που καταγράφτηκε στη συζήτηση αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η Διοικητική Μεταρρύθμιση που επιχειρείται από την κυβέρνηση.
Μετά από 3 ώρες γόνιμου διαλόγου καταγράφηκαν τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα:
Οι αλλαγές στη διοίκηση και αυτοδιοίκηση είναι μια κρίσιμη αναγκαιότητα που πρέπει να ικανοποιηθεί τώρα.
Οι αλλαγές στις δομές αυτές πρέπει απαραιτήτως να καθιστούν τους Δήμους μικρές τοπικές κυβερνήσεις με ξεκάθαρο πλαίσιο αποτυπωμένων και ισχυρών αρμοδιοτήτων οι λειτουργίες των οποίων θα καλύπτονται από ισχυρό πλαίσιο διαφάνειας, ελέγχου, λογοδοσίας και θα στηρίζονται σε εργαλεία κοστολόγησης όλων των υπηρεσιών που υπηρετούν.
Οι οργανισμοί Αυτοδιοίκησης που θα προκύψουν από τις αλλαγές πρέπει απαραιτήτως να έχουν αυτοδυναμία και αυτοτέλεια να καθορίζουν και να υλοποιούν τον αναπτυξιακό τους προγραμματισμό με απόλυτη και ξεκάθαρη δυνατότητα στήριξής τους από επαρκείς και ικανούς πόρους τόσο σε επίπεδο οικονομίας, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικών υποδομών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ικανή και αναγκαία προϋπόθεση που πρέπει να αποτυπώνεται στο Νόμο για να εξασφαλίζεται η επιτυχία των αλλαγών. Θεωρούμε ότι η αριθμητική προσέγγιση για το πόσοι Δήμοι θα γίνουν είναι άνευ σημασίας προτεραιότητας θέμα και αποπροσανατολίζει από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης.
Θέλουμε ισχυρούς Δήμους που θα υπηρετούν το κοινωνικό συμφέρον και την τοπική ανάπτυξη και όχι Δήμους διαχείρισης συμφερόντων.
Η Τ.Ο. Κοντοκαλίου – Γουβιών – Κ. Χρυσικού θα αναλάβει κι άλλες πρωτοβουλίες για την επιτυχία της κοινωνικής διαβούλευσης που αφορά τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: