Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Απάντηση Ν. Δένδια στους ισχυρισμούς περί μη ένταξης του έργου ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών στο ΕΣΠΑ

Απάντηση δίνει ο βουλευτής της Ν.Δ. Ν. Δένδιας στους ισχυρισμούς περί μη ένταξης του έργου ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών στο ΕΣΠΑ.
Σε σχετική γραπτή ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το έργο ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και δρομολογημένη υλοποίηση, χάρη στις πρωτοβουλίες της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τον κ. Δένδια:«Η υλοποίηση του μεγαλύτερου στην ιστορία του νομού έργου, δηλαδή της ύδρευσης νήσων Κέρκυρας και Παξών, ξεκίνησε πριν από ένα περίπου χρόνο με την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησής του από τον πρώην Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά (9-3-2009).
Η υπογραφή του έργου σήμανε και την ουσιαστική έναρξη υλοποίησής του, καθώς προσδιόρισε την ένταξή του στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ποσό 286 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία και, πράγματι, ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 076/8 εγγραφή του στην ΣΑΕ (15/4/2009).
Σημειωτέον πως το στοιχείο 8 αφορά τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ, γεγονός που επιβεβαιώνει την κατ’ αρχήν ένταξή του.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έγκριση αρχικής πίστωσης για το έργο που αφορά στο 2009. Το μόνο που απέμενε ήταν η τυπική διαδικασία της ολοκλήρωσης του ελέγχου της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί. Ο έλεγχος επανακαθορίζει το ποσοστό χρηματοδότησης του έργου (65% στην προκειμένη περίπτωση) από το Ταμείο Συνοχής μέσω του ΕΣΠΑ.
Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι το έργο ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και δρομολογημένη υλοποίηση, χάρη στις πρωτοβουλίες της προηγούμενης Κυβέρνησης, η οποία έχει, ωστόσο, καθυστερήσει τους τελευταίους μήνες. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, κατέθεσα προ δεκαημέρου σχετική ερώτηση στη Βουλή, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου από τον αρμόδιο Υπουργό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: