Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Έργα και υποστηρικτικές μελέτες ύψους 18,7 εκ. ευρώ περιλαμβάνει το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κερκυραίων

Έργα ύψους 18,7 εκ. ευρώ περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2010 του Δήμου Κερκυραίων το οποίο ψηφίσθηκε προχθές το βράδυ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Τ.Π. δεν ψήφισε μόνο ο επικεφαλής της ΑΔΗΚ Χάρης Μάστορας.

Του Θοδωρή Σταλίδη


Πιο συγκεκριμένα, το Τ.Π. περιλαμβάνει οχτώ διαφορετικές ενότητες έργων και χρηματοδοτήσεων.
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ, ύψους 1.942.500 ευρώ και αναφέρονται σε έργα οδοποιίας, χώρων στάθμευσης, κοινόχρηστων χώρων και φυσικές καταστροφές.
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει έργα χρηματοδοτούμενα από έσοδα του Δήμου, όπως τα αντιπλημμυρικά και διάφορες συντηρήσεις, συνολικού ύψους 928.880 ευρώ.
Η Τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από ΕΠΑ περιοχής Κανονιού – Ανάληψης και Παγκρατέικων συνολικού ύψους 400.000 ευρώ και αναφέρεται σε έργα διανοίξεων κατ’ εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών.
Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από τον ΟΣΚ, ύψους 612.220 ευρώ και αναφέρεται σε συντηρήσεις, ανακατασκευές και διευθετήσεις σχολικών κτιρίων.
Η Πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από το ΘΗΣΕΑΣ και αναφέρεται σε:
Α) 1 εκ. ευρώ για την ανάπλαση του αύλειου χώρου στο Μαράσλειο κτίριο, για τον παιδικό σταθμό Κοντοκαλίου, αντιπλημμυρικά έργα στον Ποταμό και γήπεδο κρίκετ.
Β) 45.000 ευρώ για έργα υποστήριξης της προσυμβατικής διαδικασίας για το υπόγειο χώρο στάθμευσης στην Σπιανάδα.
Γ) 400.000 ευρώ για την υλοποίηση της Α’ φάσης της συντήρησης ανάδειξης της Ιονίου Βουλής.
Η έκτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα τα οποία θα προταθούν προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και αναφέρεται συγκεκριμένα σε:
Α)12,4 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων της Κέρκυρας, κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου της πόλης και δίκτυα προσβασιμότητας των ΑμεΑ.
Β)350.000 ευρώ για μελέτες πολεοδόμησης κτηματογράφησης της Παλιάς Πόλης και ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Αλυκές – Γουβιών.
Η έβδομη κατηγορία έργων περιλαμβάνει έργα τα οποία θα προταθούν σε πρόγραμμα του Υπ. Εσωτερικών, ύψους 240.000 ευρώ και αφορά τη διαμόρφωση των παιδικών χαρών.
Τέλος, η όγδοη κατηγορία περιλαμβάνει έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ύψους 440.000 ευρώ και αφορά την ανάπλαση των αλσών Γαρίτσας και Ανεμομύλου.
Συνολικά, το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα και υποστηρικτικές μελέτες ύψους 18.765.220 ευρώ.
Από αυτά σε ποσοστά, 10,35% προέρχονται από ΣΑΤΑ, 4,95% από έσοδα του Δήμου, 2,13% από ΕΠΑ, 3,26% από τον ΟΣΚ, 7,74% από υφιστάμενη επώνυμη χρηματοδότηση, 67,94% από προτεινόμενα έργα και μελέτες στο ΕΣΠΑ, 1,28% από προτεινόμενα έργα στο Υπ. Εσωτερικών και τέλος, 2,34% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείω
Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε τα παρακάτω έργα:
Χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ προτείνονται: Η ανάπλαση του άλσους των Φυλακών με 80.000 ευρώ.
Κτιριακές μετώπων Αγίου Σπυρίδωνα με 80.000 ευρώ.
Ολοκλήρωση εργασιών λαϊκής αγοράς με 100.000 ευρώ.
Χρηματοδοτούμενα από έσοδα του Δήμου προτείνονται: Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρόμων με 100.000 ευρώ.
Χρηματοδοτούμενα από ΕΠΑ προτείνονται: Διανοίξεις δρόμων και πλατειών στην περιοχή Κανόνι – Ανάληψη με 200.000 ευρώ.
Διανοίξεις δρόμων και πλατειών στα Παγκρατέικα με 200.000 ευρώ.
Χρηματοδοτούμενα από τον ΟΣΚ προτείνονται: Συντήρηση Γυμνασίων του Δήμου με 70.000 ευρώ.
Συντήρηση Δημοτικών με 90.000 ευρώ.
Συντήρηση Δημοτικών στις περιαστικές περιοχές με 100.000 ευρώ.
Χρηματοδοτούμενα από υφιστάμενη χρηματοδότηση προτείνονται:
Από το ΘΗΣΕΑΣ: ο αύλειος χώρος του Μαράσλειου κτιρίου με 316.620 ευρώ. Ο παιδικός σταθμός Κανονιού με 350.000 ευρώ και αντιπλημμυρικά έργα στον Ποταμό με 300.000 ευρώ.
Aπό την Ελληνική Βουλή: η ανάδειξη της Ιονίου Βουλής με 400.000 ευρώ.
Χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προτείνονται: Φωτισμός της Παλιάς Πόλης με 300.000 ευρώ.
Ανάδειξη τουριστικών οικισμών με 1 εκ. ευρώ. Ανάδειξη πυροβολείου στη νέα λαϊκή αγορά με 300.000 ευρώ.
Ανάπλαση του παλιού δημαρχείου με 2 εκ. ευρώ. Αποκατάσταση Φοίνικα με 3 εκ. ευρώ. Προσβασιμότητα των ΑμεΑ με 800.000 ευρώ. Ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου με 2 εκ. ευρώ. Παράκαμψη Αεροδρομίου φάση Α’ με 1 εκ. ευρώ.
Χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείου Εσωτερικών προτείνονται: Διαμόρφωση παιδικών χαρών με 240.000 ευρώ.
Τέλος, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προτείνονται: Ανάπλαση αλσών Γαρίτσας και Ανεμομύλου με 440.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: