Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Εντολή για διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στον ΕΟΤ


Συνεδρίασε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ, για να εξετάσει σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη και διαφανή λειτουργία του Οργανισμού.

Στη συνεδρίαση παρέστη η υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κα Aντζελα Γκερέκου, η οποία τόνισε την ανάγκη για άμεση εξυγίανση του ΕΟΤ και δρομολόγηση των διαδικασιών για τον έλεγχο των ενεργειών που οδήγησαν τον Οργανισμό σε υπέρογκα χρέη. Ακολουθώντας τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας για πλήρη διαφάνεια, ο πρόεδρος του ΕΟΤ, κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ, θα αποστείλει άμεσα αιτήσεις τόσο προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών / Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Με αυτές τις αιτήσεις θα ζητά τη διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, ώστε και να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος των οφειλών του Οργανισμού και η νομιμότητα των οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί.

Στη συνέχεια, η υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: "Με την εντολή για διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου όχι μόνο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Σώμα Επιθεωρητών/Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και από Ορκωτούς Ελεγκτές -όπου κριθεί απαραίτητο- κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για διαφάνεια και νομιμότητα. Θέλουμε να αναδείξουμε όλη την αλήθεια για την κατάσταση που παραλάβαμε και να δεσμευτούμε ότι θα θέσουμε τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοιες κατασπαταλήσεις δημόσιου χρήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, θα αναφέρω την επιτακτική ανάγκη εισαγωγής πραγματικού διπλογραφικού συστήματος στον ΕΟΤ. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η λεπτομερής καταγραφή, ανά πάσα στιγμή, της πληθώρας των οικονομικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη και για την αποτύπωση του βαθμού κόστους ωφελείας όλων των δραστηριοτήτων του ΕΟΤ, ο οποίος έχει ιστορικά αναλάβει την προβολή της χώρας διεθνώς. Επαναλαμβάνω ότι κύριο μέλημά μας ήταν και είναι η αξιόπιστη προβολή της Ελλάδας ως σημαντικού τουριστικού προορισμού. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο με στρατηγικό σχεδιασμό, διαβούλευση με τους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό, σκληρή δουλειά, και -κυρίως- με διαφάνεια".
Τraveldailynews.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: