Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Ερώτηση Δένδια για τα φράγματα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κατέθεσε ο Βουλευτής Κέρκυρας Νίκος Δένδιας σχετικά με την πορεία του έργου Ύδρευσης νήσων Κέρκυρας και Παξών.
Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρει:
Στο πλαίσιο των έργων υποδομής που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την αναβάθμιση της περιφέρειας εντάσσεται και το έργο ύδρευσης νήσων Κερκύρας και Παξών.
Πρόκειται, αδιαμφισβήτητα, για ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς θα λύσει το επί δεκαετίες υδρευτικό πρόβλημα του νομού και παράλληλα θα τονώσει την τοπική αγορά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το κόστος δε του έργου, το οποίο ανέρχεται σε 288 εκατομμύρια ευρώ, το καθιστά στο μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του νομού.
Για το εν λόγω έργο έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες και λίγο πριν τις πρόσφατες εθνικές εκλογές απέμεναν μόνο ορισμένες τυπικές διαδικασίες, όπως η ολοκλήρωση του ελέγχου της διαχειριστικής αρχής για το ποσοστό ένταξής του στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να δημοπρατηθεί.
Με δεδομένη και την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης του έργου από τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου παρατηρείται καθυστέρηση στη σχετική διαδικασία η οποία γεννά ερωτήματα ως προς την προ μηνών δρομολογημένη υλοποίηση του έργου.
Μετά δε την πρόσφατη τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο περί συνέχισης υλοποίησης ενός τεραστίου προγράμματος έργων που πρέπει, κατά κανόνα, να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, θεωρείται αυτονόητη η άμεση έναρξη υλοποίησης ενός έργου που επιλύει το υδρευτικό πρόβλημα των δύο νησιών σε μακροχρόνια βάση.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1. Γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου ύδρευσης νήσων Κερκύρας και Παξών;
2. Πότε θα δημοπρατηθεί το έργο;


Ειδικότερα:

Για την Κέρκυρα θα κατασκευαστούν δύο μεγάλοι ταμιευτήρες με αντίστοιχες Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού, ένα Φράγμα Εκτροπής με Σήραγγα και δύο Μονάδες Αποσκλήρυνσης νερού, που θα τροφοδοτούν τις δεξαμενές των οικισμών του νησιού. Το Κεντρικό Εξωτερικό Υδραγωγείο συνολικού μήκους 230 χλμ. με υπόγειες σωληνώσεις, θα υδροδοτεί συνολικά 220 δεξαμενές 12 Δήμων.

Για τους Παξούς θα κατασκευαστεί μία Μονάδα Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με δυναμικότητα παραγωγής 900 μ3/ημ. Νερού ύδρευσης, που θα ενισχύσει το υφιστάμενο υδραγωγείο. Επίσης θα κατασκευαστούν έργα ενίσχυσης και επέκτασης του Εξωτερικού Υδραγωγείου που θα τροφοδοτήσουν τις 4 υφιστάμενες και 4 νέες δεξαμενές καθώς και έργα ενίσχυσης των αποθεμάτων των δύο υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: