Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Σεμινάρια αυτοβοήθειας από τη ΔΗ.ΜΟ.Π.

Η Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του AIDS ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος», στα πλαίσια των δράσεων πρόληψης για γονείς πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2009, με θέμα «Εισαγωγή στις αρχές και τη λειτουργία των Ομάδων Αυτοβοήθειας» για τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Ατόμων με Δυσλεξία και άλλες Μαθησιακές Δυσκολίες» που δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα.
Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα της ΔΗ.ΜΟ.Π., ενώ κατά τη διάρκεια της 2ης μέρας συμμετείχε και ο κ. Σωτήρης Λαϊνάς, Συντονιστής του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου.
Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν να στηρίξει τους γονείς και τα μέλη του Συλλόγου στην προσπάθειά τους να οργανώσουν μια ομάδα αυτοβοήθειας. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των ίδιων των συμμετεχόντων το σεμινάριο υπήρξε μια πολύ δημιουργική και εποικοδομητική εμπειρία.
Οι ομάδες Αυτοβοήθειας λειτουργούν στην κατεύθυνση της ψυχικής ενδυνάμωσης και προσωπικής ανάπτυξης των μελών, μέσα από το μοίρασμα της εμπειρίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την μεταξύ τους υποστήριξη για την αντιμετώπιση του κοινού τους προβλήματος. Οι ομάδες αυτές μπορούν να φανούν χρήσιμες και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά θέματα.
Για τους λόγους αυτούς η ΔΗ.ΜΟ.Π. «Ν. ΜΩΡΟΣ» ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης μέσα στην τοπική κοινότητα, καθώς μέσα από αυτές ενισχύονται οι παράγοντες προστασίας και προαγωγής της υγείας του ατόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: